ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

ตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูหรือปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าต่างๆ ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าดังกล่าวก่อน หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น ประวัติสินค้าคงคลังจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 90 วัน

ขั้นตอน:

ดูสินค้าคงคลัง

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้บนหน้าสินค้าคงคลัง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสินค้าคงคลังได้จากหน้าสินค้าซึ่งแสดงจำนวนสินค้าทั้งหมดจากตัวเลือกสินค้าต่างๆ

ปรับระดับสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังให้แก่ตัวเลือกสินค้าต่างๆ ได้จากหน้าสินค้าคงคลัง

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ โปรดดูการเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังตามตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

  2. ที่ใต้อัปเดตปริมาณ ให้เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลัง:

- วิธีเปลี่ยนจำนวน คลิกเพิ่มแล้วใส่หมายเลข คุณสามารถใช้หมายเลขติดลบเพื่อหักออกจากสินค้าคงคลังได้ - หากต้องการกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดใหม่ ให้คลิกกำหนดแล้วใส่หมายเลข

หมายเลขทั้งหมดจะปรากฏภายใต้ปริมาณ

  1. คลิกบันทึก

ดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้า

หากกำลังใช้งาน Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถเรียกดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถเรียกดูประวัติของตัวเลือกสินค้าที่ติดตามอยู่แต่ละชนิดได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณสามารถดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง:

  • วันที่ - วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เหตุการณ์ - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเติมสินค้าหรือคำสั่งซื้อ
  • เปลี่ยนแปลงโดย - พนักงานที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • การเปลี่ยนแปลง - ปริมาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีทั้งเพิ่มขึ้นและลงลด
  • ปริมาณ - ปริมาณในสินค้าคงคลังหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี