ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

ตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูหรือปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าต่างๆ ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าดังกล่าวก่อน หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น ประวัติสินค้าคงคลังจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 90 วัน

ขั้นตอน:

ดูสินค้าคงคลัง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสินค้าคงคลังได้ในหน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าทุกแบบของสินค้าทุกๆ รายการรวมกัน

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้ในหน้าสินค้าคงคลัง ในหน้าสินค้าคงคลังคุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้าหรือกรองตามความพร้อม, ประเภทสินค้า, ผู้ขายสินค้า, ปริมาณสินค้าคงคลัง, หรือแท็กที่ติดด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแท็กไปยังสินค้าของคุณเพื่อช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้

แก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายของตัวเลือกสินค้าได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หน้าสินค้าคงคลัง เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว หรือ CSV สินค้าคงคลัง

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังตามตำแหน่งที่ตั้งได้

หน้ารายละเอียดสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า

หน้ารายละเอียดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

หน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายที่ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูดรอปดาวน์

 3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

 4. คุณสามารถปรับจํานวนที่มีอยู่ของตัวเลือกสินค้าเดียวหรือตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากันได้

- หากต้องการปรับตัวเลือกสินค้าเดียว ให้ป้อนจำนวนลงในคอลัมน์ แก้ไขจำนวนที่พร้อมจำหน่าย - หากต้องการปรับตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากัน ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "อัปเดตจำนวน"

 1. เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

- หากต้องการปรับเปลี่ยนปริมาณตามจำนวนที่ต้องการ ให้คลิกที่ "เพิ่ม" จากนั้นป้อนจำนวนที่ต้องการ คุณสามารถใช้จำนวนลบเพื่อหักออกจากปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้ - หากต้องการกำหนดจำนวนรวมของสินค้าคงคลังใหม่ ให้คลิกที่ "กำหนด" แล้วป้อนจำนวนที่ต้องการ

 1. คลิก "บันทึก" ยอดรวมใหม่จะอยู่ในคอลัมน์พร้อมจำหน่าย

หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ อาจเกิดจากการที่คุณไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

ดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้า

หากกำลังใช้งาน Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถเรียกดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถเรียกดูประวัติของตัวเลือกสินค้าที่ติดตามอยู่แต่ละชนิดได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณสามารถดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง:

 • วันที่ - วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • เหตุการณ์ - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเติมสินค้าหรือคำสั่งซื้อ
 • เปลี่ยนแปลงโดย - พนักงานที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลง - ปริมาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีทั้งเพิ่มขึ้นและลงลด
 • ปริมาณ - ปริมาณในสินค้าคงคลังหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี