เลิกทำการถ่ายโอนสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณได้สร้างข้อมูลการเติมสินค้าหรือรายการที่ได้รับด้วยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานที่ คุณจำเป็นต้องลบข้อมูลการเติมสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังสำหรับบัญชีดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

  • หากคุณยังไม่ได้รับสินค้าคงคลัง คุณสามารถเปิดการถ่ายโอนได้บนหน้าการถ่ายโอน และเปลี่ยนประเทศต้นทางหรือลบการถ่ายโอนดังกล่าว

  • หากคุณทำเครื่องหมายในสินค้าคงคลังว่าได้รับแล้ว คุณจะไม่สามารถลบหรือยกเลิกข้อมูลการเติมสินค้าได้ โดยคุณต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังด้วยวิธีดังต่อไปนี้แทน:

    • เปิดข้อมูลการเติมสินค้าที่ผิดพลาด คลิกรายการที่ได้รับ แล้วยอมรับหมายเลขติดลบของรายการสินค้าเพื่อแทนที่รายการที่ทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้ว
    • ใต้สินค้า≫สินค้าคงคลัง≫จำนวนที่อัปเดตให้ปรับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยการเพิ่มจำนวนสินค้าติดลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี