รับการถ่ายโอนสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อสินค้าคงคลังของคุณมาถึง คุณสามารถใช้ข้อมูลการเติมสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับทุกอย่างที่คุณคาดการณ์ไว้ การรับสินค้าคงคลังหมายความว่าสินค้ามาถึงแล้ว และคุณได้ประเมินสินค้าดังกล่าวและตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้านั้น

เมื่อคุณยอมรับสินค้าในข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ จะมีการเพิ่มจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในหน้า สินค้าคงคลัง ของคุณ เมื่อคุณปฏิเสธสินค้าในข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าได้รับความเสียหาย ระบบจะไม่ปรับจำนวนสินค้าคงคลังของคุณ

ขั้นตอน:

คุณสามารถดูข้อมูลการเติมสินค้าที่ รอดำเนินการ รับแล้วบางส่วน และเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า หากคุณต้องอัปเดตข้อมูลการเติมสินค้าในภายหลัง คุณสามารถคลิกที่ข้อมูลการเติมสินค้าและทำการปรับเปลี่ยนได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี