รับการถ่ายโอนสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อสินค้าคงคลังมาถึงที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้ว ให้คุณทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้วเพื่อยืนยันว่าระบบได้รับการถ่ายโอนแล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

  2. คลิกที่หมายเลขข้อมูลการเติมสินค้า

  3. คลิกรับรายการสินค้า

  1. สำหรับแต่ละรายการ ให้คลิกทั้งหมดหรือใส่หมายเลขรายการที่คุณได้รับในคอลัมน์ยอมรับ

    คลิกปุ่ม ... แล้วกรอกหมายเลขสินค้าที่คุณต้องการปฏิเสธ (เช่น สินค้าที่ได้รับความเสียหาย) หรือยกเลิก ระบบจะปรับจำนวนของสินค้าต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

  1. คลิกที่บันทึก

  2. คลิกเก็บเก็บถาวรเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมสินค้า เฉพาะข้อมูลการเติมสินค้าที่มีสถานะเสร็จสิ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเก็บถาวรได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี