คำนวณสินค้าคงคลัง

หากคุณเปิดใช้ฟังก์ชันติดตามสินค้าคงคลังของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีคำนวณจำนวนและวิธีติดตามสินค้าเมื่อคุณได้รับสินค้าดังกล่าวจากซัพพลายเออร์ จำนวนสินค้าขาเข้าแตกต่างกันไปตามสินค้าที่คุณได้รับ (ไม่ว่าคุณจะทำเครื่องหมายสินค้าดังกล่าวเป็นยอมรับหรือปฏิเสธ)

เคล็ดลับ คุณสามารถดูจำนวนสินค้าขาเข้าได้ในหน้ารายละเอียดของสินค้าในส่วนสินค้าคงคลัง (หรือในส่วนตัวเลือกสินค้าสำหรับตัวเลือกสินค้าต่างๆ)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีข้อมูลการเติมสินค้า 10 รายการ

หากคุณสั่งสินค้า 10 รายการ ได้รับ 7 รายการ และทำเครื่องหมายว่ายอมรับ 4 รายการ และทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธ 3 รายการ ระบบจะแสดงสินค้าขาเข้า 3 รายการ เนื่องจากคุณได้ระบุว่าคุณได้รับสินค้าที่สั่งมาทั้งหมด 7 รายการ ซึ่งมีสินค้า 3 รายการที่คุณได้รับแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่คุณต้องการ (ได้แก่สินค้า 3 รายการที่ทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธ)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี