เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง

เมื่อได้รับสินค้าคงคลังจากซัพพลายเออร์ Shopify จะทำการอัปเดตจำนวนสินค้าที่พร้อมขายบนร้านค้าของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องลำบากด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้ตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังของ Shopify ในสินค้าและตัวเลือกสินค้าของคุณเพื่อให้ระบบสามารถอัปเดตได้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อมูลการเติมสินค้ามีผลเฉพาะกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่ Shopify กำลังติดตามอยู่เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้ากับสินค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกได้

ขั้นตอนถัดไปคืออะไร

หลังจากเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง คุณสามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี