เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง

เมื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้าใน Shopify ระบบจะอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายในตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับการถ่ายโอนที่มีสินค้าดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี