เมตาฟีลด์

คุณสามารถใช้เมตาฟิลต์เพื่อเพิ่มช่องแบบกำหนดเองให้กับออปเจ็กต่างๆ เช่น สินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อ เมตาฟิลต์มีประโยชน์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หมายเลขชิ้นส่วน คำนำหน้าชื่อของลูกค้า และข้อมูลสรุปบล็อกโพสต์ต่างๆ ซึ่งสามารถให้แอปและช่องทางอื่นๆ ใช้งานเพื่อติดตามข้อมูลไว้ใช้งานภายในได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้งานเมตาฟิลต์ได้ในวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มช่องสำหรับทรัพยากร (ตัวอย่างเช่น สินค้า ตัวเลือกสินค้า หรือลูกค้า)
  • ปรับแต่งลักษณะของร้านค้าคุณเพื่อแสดงข้อมูลให้มากกว่าเดิม
  • จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างร้านค้า รวมถึงระบบอีคอมเมิร์ซอื่นๆ เช่น CRM, ERP และ IMS
  • ติดตามข้อมูลภายในที่แอปใช้งาน

คุณจำเป็นต้องใช้แอปเพื่อสร้างและจัดการเมตาฟิลต์

เมตาฟิลต์ประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกัน ได้แก่

  • เนมสเปซ (Namespace) - คือประเภทหรือตัวจัดเก็บที่แยก Metadata ของคุณออกจากเขต Metadata อื่น
  • คีย์ - ชื่อของเขตข้อมูลเมต้า
  • ค่า - เนื้อหาของเขตข้อมูลเมต้า ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าคือสิ่งที่จะนำมาแสดงหน้าร้านหรือใช้ใน แอป

ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลเมต้าต่อไปนี้ระบุคำแนะนำในการซักสำหรับเสื้อผ้า


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมตาฟิลต์ที่อธิบายคำแนะนำในการซักผ้าสำหรับเสื้อผ้า
เนมสเปซคีย์มูลค่า
Acme134-instructionsซักน้ำเย็น
Acme134-instructionsปั่นปั่นแห้ง

หากต้องการตัวอย่างเพิ่มเติม ให้ดูที่ ออบเจ็กต์เขตข้อมูลเมต้า

การสร้างและการจัดการเขตข้อมูลเมต้า

หากต้องการสร้าง แก้ไข หรือลบเขตข้อมูลเมต้า คุณจะต้องใช้แอปเพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งที่ Shopify App Store มี แอปสำหรับเขตข้อมูลเมต้ามากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ API ของเขตข้อมูลเมต้า เพื่อสร้างแอปของคุณได้อีกด้วย

หากมีการสร้างเมตาฟิลต์สินค้า คุณสามารถแก้ไขค่าต่างๆ ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวในส่วน Shopify admin ได้

คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกชุดย่อยขนาดเล็กของเมตาฟิลต์สินค้าได้โดยใช้ CSV สินค้า หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกเมตาฟิลต์เหล่านี้ โปรดใช้แอป

ข้อจำกัดของเขตข้อมูลเมต้า

เขตข้อมูลเมต้ามีข้อจำกัดที่ปรับใช้ดังต่อไปนี้

  • คุณไม่สามารถค้นหาเขตข้อมูลเมต้าหรือกรองด้วยเขตข้อมูลเมต้าในส่วน Shopify admin ได้ หากมีกรณีการใช้งานที่คุณต้องดำเนินการข้างต้น ให้ใช้แท็กแทนเขตข้อมูลเมต้า
  • การวิเคราะห์และรายงาน ของ Shopify ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขตข้อมูลเมต้า แต่จะมี แอป ที่มีรายงานแสดงข้อมูลของเขตข้อมูลเมต้ารวมอยู่
  • Shopify Scripts และช่องทางค้าส่งไม่รองรับเขตข้อมูลเมต้า

แสดงเขตข้อมูลเมต้าในหน้าร้าน

เพื่อแสดงรายละเอียดเมตาฟิลต์บนร้านค้าของคุณ โปรดใช้เมตาออปออปเจ็กในหน้าธีม Liquid (รวมถึง checkout.liquid) และในที่อื่นๆ ที่ตัวแปร Liquid รองรับ

เช่น คุณสามารถใช้โค้ด Liquid เพื่อแสดงคำแนะนำการซักตัวอย่างในหน้าสินค้าได้ดังนี้

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถค้นหาหรือกรองด้วยเขตข้อมูลเมต้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ให้ติดตั้ง แอปค้นหา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลเมต้า

ดูการอ้างอิงต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลเมต้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี