การตั้งค่าการสมัครใช้งาน

หลังจากที่คุณตั้งค่าการสมัครใช้งานแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถทำการซื้อแบบกำหนดเวลาไว้ในความถี่ที่เกิดขึ้นซ้ำได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้งานของคุณ คุณต้องใช้แอปการสมัครใช้งานจาก Shopify App Store หากคุณได้ติดตั้งแอปการสมัครใช้งานแล้ว ข้อมูลการสมัครใช้งานจะมีอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ในส่วน Shopify admin ของคุณ:

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

การใช้การสมัครใช้งานในส่วน Shopify admin

ก่อนที่คุณจะดำเนินการตั้งค่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในส่วน Shopify admin คุณจำเป็นต้องตั้งค่าใน แอปการสมัครใช้งานจาก Shopify App Store ที่คุณติดตั้งไว้ในส่วน Shopify admin ของคุณให้เสร็จสิ้น

หากคุณตั้งค่าในแอปการสมัครใช้งานของคุณเสร็จสิ้น จะมีขั้นตอนบางขั้นตอนในส่วน Shopify admin ของคุณที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การตั้งค่าแอปการสมัครใช้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์

สินค้าแบบสมัครใช้งาน

หากคุณใช้แอปการสมัครใช้งานเพื่อเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณจะสามารถดูรายละเอียดการสมัครใช้งานของสินค้าได้ในหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใดมีการสมัครใช้งานจะมีรายละเอียดการสมัครใช้งานปรากฏในส่วนการสมัครใช้งานของหน้าสินค้า

คุณสามารถจำกัดสินค้าแบบสมัครใช้งานของคุณให้ขายแบบสมัครใช้งานเท่านั้น หรือคุณสามารถเปิดขายทั้งแบบสมัครใช้งานและแบบซื้อครั้งเดียวได้

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่สินค้า

  2. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการจัดการการสมัครใช้งาน

  3. เลือกว่าจะขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น:

- หากต้องการขายสินค้าแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น - หากต้องการขายสินค้าเป็นแบบการซื้อครั้งเดียวและแบบการสมัครใช้งาน ให้ลบเครื่องหมายขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น

ส่วนลดการสมัครใช้งาน

หมายเหตุ: การสมัครใช้งานไม่รองรับส่วนลดซื้อ X รับ Y

หากคุณเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการสร้างส่วนลดแบบจำนวนคงที่ ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดการจัดส่งฟรี

ส่วนประเภทการซื้อจะปรากฏในหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดสำหรับการซื้อแบบสมัครใช้งาน การซื้อแบบครั้งเดียว หรือทั้งสองแบบ

เปลี่ยนประเภทการซื้อของส่วนลด

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการใช้งานส่วนลดของคุณกับการซื้อบางประเภทโดยเฉพาะได้ หากคุณเลือกการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณจะสามารถเลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมด สินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมดในบางคอลเลกชัน หรือสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างโดยเฉพาะ

หากคุณมีรหัสส่วนลดที่ต้องการอัปเดต คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานเข้าไปด้วยได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกส่วนลดที่คุณต้องการแก้ไข

  3. ในส่วนประเภทการซื้อ ให้เลือกประเภทการซื้อที่คุณต้องการจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณ:

- หากคุณเลือกประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานสำหรับรหัสส่วนลดของคุณ คุณสามารถเลือกว่าสินค้าแบบสมัครใช้งานไหนที่ใช้ส่วนลดของคุณได้ คุณสามารถจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างหรือคอลเลกชันบางคอลเลกชันโดยเฉพาะได้ - หากคุณเลือกที่จะจำกัดส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานหรือคอลเลกชันใดก็ตาม ให้ค้นหาสินค้าหรือคอลเลกชันของคุณโดยใช้ปุ่ม "เรียกดู" ที่ปรากฏ

เปลี่ยนขีดจำกัดการใช้งานในส่วนลดการจัดส่งฟรี

หากคุณเสนอส่วนลดการจัดส่งฟรีที่ใช้กับสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณสามารถระบุระยะเวลาที่จะใช้ส่วนลดได้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดส่วนลดการจัดส่งฟรีให้เฉพาะการชำระเงินครั้งแรกเพื่อจำกัดการจัดส่งฟรีของคุณให้เป็นจำนวนการชำระเงินที่แน่นอน หรือให้เปิดใช้งานการจัดส่งฟรีสำหรับการชำระเงินแบบสมัครใช้งานในอนาคตทั้งหมด

หากคุณมีส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการอัปเดตอยู่แล้ว คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกที่ส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการแก้ไข

  3. อัปเดตประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของเครื่องมือแก้ไขส่วนลด

  4. ในส่วนขีดจำกัดการใช้งาน ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการใช้กับส่วนลดของคุณด้านล่างของการชำระเงินแบบต่อเนื่องสำหรับการสมัครใช้งาน

ประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ขายสินค้าแบบสมัครใช้งานเป็นหลัก ข้อมูลการสมัครใช้งานจะไม่ปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

แอปการสมัครใช้งานจะแสดงข้อมูลการสมัครใช้งานให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน ระบบจะแสดงความถี่ของคำสั่งซื้อในข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อ

ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่งของขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะเห็นค่าจัดส่งต่อหนึ่งการจัดส่งและความถี่ของการสมัครใช้งานในส่วนวิธีการจัดส่ง หากลูกค้าของคุณซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการค่าจัดส่งและความถี่ของการสมัครใช้งานจะแสดงอยู่ใต้สินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ

ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินของการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องยืนยันว่าพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขากำลังซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน พวกเขาไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ยอมรับการดำเนินการนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี