การแชร์ข้อมูล Facebook

การตั้งค่าการแชร์ข้อมูลในช่องทาง Facebook ของคุณช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าชมในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เครื่องมือการแชร์ข้อมูล เช่น พิกเซลของ Facebook และ API คอนเวอร์ชันของ Facebook ช่วยให้คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อและเหตุการณ์อื่นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ยอดเข้าชมร้านค้าของคุณและปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาผ่านโฆษณาแบบไดนามิกได้

การแชร์ข้อมูลเป็นเพียงตัวเลือก แม้ว่าข้อมูลลูกค้าจะช่วยในการติดตามยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ แต่ลูกค้าอาจไม่ได้ต้องการแชร์ข้อมูลของตนเองเสมอไป การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณแชร์ข้อมูลอย่างไร และการตัดสินใจว่าต้องการแชร์ข้อมูลประเภทใดในปริมาณเท่าใดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณอัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ลูกค้าของคุณ

การเลือกระดับการแชร์ข้อมูลลูกค้าของ Facebook

ช่องทาง Facebook ช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการเก็บรวบรวมและแชร์ข้อมูลระหว่างร้านค้าออนไลน์ของคุณและ Facebook ได้ การตั้งค่าการแชร์ข้อมูลมีสามระดับให้เลือก ได้แก่ มาตรฐาน พิเศษ หรือสูงสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามลูกค้า โปรดดูที่คุกกี้และการติดตามลูกค้า

หากคุณเลือกมาตรฐาน พิกเซลของ Facebook จะติดตามพฤติกรรมการเรียกดูของลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์สามารถป้องกันไม่ให้พิกเซลของ Facebook แชร์ข้อมูลได้

หากคุณเลือกขั้นสูง พิกเซลของ Facebook จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของคุณโดยใช้การจับคู่ขั้นสูง การจับคู่ขั้นสูงจะทำให้พิกเซลของ Facebook สามารถดึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการติดตามลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และที่อยู่อีเมล รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูของพวกเขาในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์สามารถป้องกันไม่ให้พิกเซลของ Facebook ติดตามข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูง โปรดดูเอกสารประกอบของ Facebook เกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูงสำหรับเว็บไซต์

หากคุณเลือกสูงสุด ร้านค้าของคุณจะใช้ทั้ง API คอนเวอร์ชันของ Facebook และพิกเซลของ Facebook API คอนเวอร์ชันจะส่งเหตุการณ์การซื้อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ Shopify และ Facebook ข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจะไม่สามารถถูกบล็อกโดยตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์ได้ การตั้งค่าไว้ที่สูงสุดจะเป็นการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณเพื่อจับคู่ผู้ใช้บนเครือข่ายของ Facebook ข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้การตั้งค่านี้ประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าของคุณ รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูของพวกเขาในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของ Facebook เกี่ยวกับ API คอนเวอร์ชัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลโปรดดูที่คุกกี้และการติดตามลูกค้า

ตั้งค่าการแชร์ข้อมูลกับ Facebook

คุณสามารถเปิดใช้การแชร์ข้อมูลของลูกค้าได้ในระหว่างการตั้งค่า Facebook Shop, Instagram Shopping และการตลาดผ่าน Facebook นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้และเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลของลูกค้ากับ Facebook ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าช่องทาง Facebook

ขั้นตอน:

  1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่ช่องทางการขาย > Facebook

  2. คลิกที่ การตั้งค่า

  3. คลิก "การตั้งค่าการแชร์ข้อมูล"

  4. ในส่วนการแชร์ข้อมูลของลูกค้า ให้เปิดใช้การแชร์ข้อมูลของลูกค้า

  5. ในส่วนเลือกระดับ ให้เลือกระดับการแชร์ข้อมูลของลูกค้าที่คุณต้องการเปิดใช้

  6. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อพิกเซลของ Facebook ให้คลิก "เชื่อมต่อ" ในพิกเซลที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์ข้อมูลของลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์ข้อมูล

เนื่องจากคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร คุณจึงต้องแน่ใจว่าลูกค้าของคุณเข้าใจวิธีที่คุณรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เพิ่มข้อมูลนี้ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวในร้านค้าของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี