การแชร์ข้อมูล Facebook

การตั้งค่าการแชร์ข้อมูลในช่องทาง Facebook ของคุณช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าชมในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เครื่องมือการแชร์ข้อมูล เช่น พิกเซลของ Facebook และ API คอนเวอร์ชันของ Facebook ช่วยให้คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อและเหตุการณ์อื่นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ยอดเข้าชมร้านค้าของคุณและปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาผ่านโฆษณาแบบไดนามิกได้

การแชร์ข้อมูลเป็นเพียงตัวเลือก แม้ว่าข้อมูลลูกค้าจะช่วยในการติดตามยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ แต่ลูกค้าอาจไม่ได้ต้องการแชร์ข้อมูลของตนเองเสมอไป การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณแชร์ข้อมูลอย่างไร และการตัดสินใจว่าต้องการแชร์ข้อมูลประเภทใดในปริมาณเท่าใดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณอัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ลูกค้าของคุณ

การเลือกระดับการแชร์ข้อมูลลูกค้าของ Facebook

ช่องทาง Facebook ช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการเก็บรวบรวมและแชร์ข้อมูลระหว่างร้านค้าออนไลน์ของคุณและ Facebook ได้ การตั้งค่าการแชร์ข้อมูลมีสามระดับให้เลือก ได้แก่ มาตรฐาน พิเศษ หรือสูงสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามลูกค้า โปรดดูที่คุกกี้และการติดตามลูกค้า

หากคุณเลือกมาตรฐาน พิกเซลของ Facebook จะติดตามพฤติกรรมการเรียกดูของลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์สามารถป้องกันไม่ให้พิกเซลของ Facebook แชร์ข้อมูลได้

หากคุณเลือกขั้นสูง พิกเซลของ Facebook จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณโดยใช้การจับคู่ขั้นสูง การจับคู่ขั้นสูงจะทำให้พิกเซลของ Facebook สามารถดึงชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าของคุณ รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูของพวกเขาในร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อปรับปรุงการติดตามลูกค้าได้ ตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์สามารถป้องกันไม่ให้พิกเซลของ Facebook ติดตามข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูง โปรดดูเอกสารประกอบของ Facebook เกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูงสำหรับเว็บ

หากคุณเลือก "สูงสุด" ร้านค้าของคุณจะใช้ API คอนเวอร์ชันของ Facebook รวมถึงพิกเซลของ Facebook ข้อมูลจะถูกแชร์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของลูกค้าและจากเซิร์ฟเวอร์ของ Shopify และจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook โดยตรง ข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถถูกบล็อกได้ด้วยตัวบล็อกโฆษณาบนเบราว์เซอร์ การตั้งค่าสูงสุดจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของคุณเพื่อให้ตรงกับผู้ใช้บนเครือข่ายของ Facebook ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้การตั้งค่านี้จะมีชื่อ ตำแหน่งที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ รวมถึงพฤติกรรมการเรียกดูในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เอกสารประกอบของ Facebook เกี่ยวกับคอนเวอร์ชัน API

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลโปรดดูที่คุกกี้และการติดตามลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์ข้อมูล

เนื่องจากคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร คุณจึงต้องแน่ใจว่าลูกค้าของคุณเข้าใจวิธีที่คุณรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เพิ่มข้อมูลนี้ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวในร้านค้าของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี