รายงานแคมเปญทางการตลาดใน Shopify

คุณสามารถดูสรุปภาพรวมได้ว่าแคมเปญทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นคุณยังสามารถดูรายงานเกี่ยวกับแคมเปญทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการดูข้อมูลแคมเปญทางการตลาด ให้ไปที่หน้าการตลาดในส่วนผู้ดูแลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการตลาดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นในส่วนข้อมูลวิเคราะห์ ให้ดูที่รายงานการตลาด หากคุณต้องการดูรายงานเรื่องผลลัพธ์ของแคมเปญทางการตลาดที่ใช้แอปการตลาดจากภายนอก ให้ดูที่รายงานกิจกรรมทางการตลาด

ข้อมูลแคมเปญทางการตลาด

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของผลลัพธ์ทางการตลาดได้ที่หน้าการตลาด โดยข้อมูลสรุปจะมีข้อมูลจากระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา อีกทั้งจะแสดงผลลัพธ์บางส่วนของแคมเปญทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify:

 • เซสชัน
 • คำสั่งซื้อ
 • ยอดขาย
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

การดูยอดขายและเซสชันต่างๆ ที่มีที่มาจากแคมเปญทางการตลาด

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของยอดขายและเซสชันต่างๆ ที่มีที่มาจากแต่ละแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ได้บริเวณข้างใต้ข้อมูลสรุปของผลลัพธ์ทางการตลาด โดยข้อมูลแยกย่อยจะมีข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้จึงอาจแตกต่างจากข้อมูลสรุป ซึ่งจะมีเพียงข้อมูลย้อนหลัง 30 วันเท่านั้น

ดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify

คุณสามารถดูรายงานคอนเวอร์ชันของแต่ละกิจกรรมทางการตลาดในแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน

เซสชันและยอดขายต่างๆ ที่มีที่มาจากกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify จะอิงจากการปฏิสัมพันธ์แบบคลิกครั้งสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้ารายหนึ่งคลิกที่โฆษณา Facebook ที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะระบุว่ายอดขายดังกล่าวมีที่มาจากกิจกรรมแคมเปญทางการตลาดที่หมายถึงโฆษณา Facebook ใน Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตลาดใน Shopify admin
 2. คลิกที่ชื่อของแคมเปญทางการตลาดเพื่อดูกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify สำหรับแคมเปญดังกล่าว
 3. เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมทางการตลาด แล้วจึงคลิกที่ดูรายงาน

การทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

รายงานที่มีให้เรียกดูจากหน้าการตลาดจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่ระบบสามารถระบุได้ว่ามีที่มาจากแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify คุณสามารถใช้รายงานดังกล่าวในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดของคุณได้

รายงานที่ว่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์บางส่วนของกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify:

 • เซสชัน: จำนวนเซสชันจากกิจกรรมทางการตลาดของคุณ เซสชันคือช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้ที่กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
 • คำสั่งซื้อ: จำนวนคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ยอดขายจากกิจกรรมทางการตลาด รวมยอดขายรวม การจัดส่ง และภาษี ไม่รวมส่วนลดและการคืนสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา: จำนวนเงินที่ใช้ไปกับกิจกรรมทางการตลาด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม: รวมทั้งผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้ที่กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
 • อิมเพรสชัน: จำนวนครั้งที่มีผู้ดูกิจกรรมทางการตลาด
 • อัตราคอนเวอร์ชัน: จำนวนคำสั่งซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนการเข้าชมร้านค้าทั้งหมดของคุณ
 • สินค้าขายดีตามจำนวนที่ขายได้: แสดงสินค้าที่ขายดีที่สุด
 • ส่วนลดที่แชร์: แสดงรหัสส่วนลดที่ลูกค้าใช้
 • ยอดขายตามตำแหน่งที่ตั้ง: จำนวนยอดขายที่มาจากแต่ละประเทศ
 • เซสชันตามตำแหน่งที่ตั้ง: จำนวนเซสชันสำหรับกิจกรรมทางการตลาดจากแต่ละประเทศ มักสูงกว่า "ยอดขายตามตำแหน่งที่ตั้ง" เนื่องจากไม่ได้นับทุกเซสชันเป็นยอดขาย
 • ลูกค้าใหม่เทียบกับลููกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง: เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าที่เข้าชมร้านค้าเป็นครั้งแรกกับลูกค้าที่เข้าชมมากกว่าหนึ่งครั้ง

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify

หากคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify แล้วดูรายงานของ Shopify คู่กับรายงานจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง คุณอาจพบเห็นความแตกต่างเป็นบางส่วน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความแตกต่างของวิธีที่ Shopify กับที่อื่นใช้ในการระบุที่มาของการปฏิสัมพันธ์ ยอดขาย อีกทั้งยังรวมถึงความล่าช้าในการซิงค์ข้อมูลด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฆษณา Facebook ใน Shopify แล้วดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมดังกล่าวใน Shopify ควบคู่ไปกับข้อมูลของโฆษณาที่ว่านี้ใน Facebook รายงานทั้งสองฉบับก็อาจจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

ข้อแตกต่างของการระบุแหล่งที่มา

คุณอาจะเห็นข้อแตกต่างด้านยอดขายและข้อมูลคำสั่งซื้อระหว่างรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify และรายงานจากแอปการตลาดหรือแพลตฟอร์มภายนอก ซึ่งคุณใช้เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด

เช่น หากคุณใช้แคมเปญทางอีเมลและแคมเปญ Google Shopping พร้อมกัน ในกรณีนี้ หากลูกค้าคลิกทั้งอีเมลของคุณและโฆษณา Google Shopping ระบบจะบันทึกคอนเวอร์ชันของพวกเขาแยกส่วนกัน แต่รายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify จะระบุแหล่งที่มาของยอดขายเฉพาะแหล่งที่มาจากโฆษณาซึ่งคลิกในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

ข้อแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

คุณอาจเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify เมื่อเทียบกับรายงานจากภายนอกสำหรับบริการเดียวกัน เช่น คุณอาจเห็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับแคมเปญ Facebook มูลค่า 10 ดอลลาร์ในรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify แต่ในตัวจัดการโฆษณาของ Facebook แสดงมูลค่าเป็น 13 ดอลล่าร์สำหรับแคมเปญเดียวกัน ยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับแอปการตลาดอาจใช้เวลาซิงค์ข้อมูลกับ Shopify ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งความล่าช้านี้อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ขีดจำกัดค่าใช้จ่ายของคุณควบคุมโดยบริการโฆษณา ดังนั้นความล่าช้านี้ไม่ทำให้คุณใช้จ่ายเกินงบที่กำหนดไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี