ชุมชน Shopify Collabs

ชุมชน Shopify Collabs ของคุณคือแหล่งรวมครีเอเตอร์และตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่สมัครเข้าร่วมและได้รับอนุมัติให้ร่วมงานกับคุณและแบรนด์ของคุณ เมื่อผู้คนสมัครเข้าร่วมชุมชน คุณสามารถควบคุมว่าบัญชีผู้ใช้ใดจะได้รับการอนุมัติ และบัญชีใดจะถูกปฏิเสธจากโปรแกรมชุมชนของคุณ

ตอบกลับผู้สมัคร

เมื่อใครบางคนสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณสามารถเลือกวิธีจัดการกับใบสมัครของพวกเขาได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Collabs

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “รับสมัคร

 5. คลิก “ผู้สมัคร

 6. เลือกผู้สมัครรายใหม่จากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิกที่ชื่อของผู้สมัครรายล่าสุดที่คุณต้องการตรวจสอบ

 7. ตรวจสอบใบสมัครและข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ผู้สมัครให้ไว้

 8. เลือกสถานะใบสมัครที่คุณต้องการตั้งไว้ถัดจากชื่อของผู้สมัคร ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

 9. หากคุณคลิก “อนุมัติ” กล่องโต้ตอบอนุมัติผู้สมัครจะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณก็จะสามารถยืนยันการอนุมัติและส่งข้อความอนุมัติให้สมาชิกชุมชนรายใหม่ได้

 10. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเสนอรหัสตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการให้สมาชิกชุมชนรายใหม่ ให้คลิก “เพิ่มข้อเสนอสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ” จากนั้นจึงป้อนรหัสดังกล่าว

 11. คลิก “อนุมัติและส่งข้อความ

ส่งคำเชิญโดยตรงให้กับครีเอเตอร์

คุณสามารถส่งคำเชิญโดยตรงให้กับครีเอเตอร์ที่ต้องการให้เข้าร่วมชุมชน Shopify Collabs ของคุณ การส่งเชิญโดยตรงจากแอป Shopify Collabs ช่วยให้คุณสามารถรับรองครีเอเตอร์ที่คุณไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว โดยข้ามขั้นตอนการสมัครในการเข้าร่วมชุมชนของคุณ

ก่อนที่คุณจะส่งคำเชิญโดยตรง คุณจะต้องจัดเตรียมไฟล์ CSV ที่มีอีเมลและรหัสตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของครีเอเตอร์ที่คุณต้องการเชิญ คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ได้ในหน้าข้อมูลติดต่อในส่วนตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการจากส่วนการอัปโหลดไฟล์ ซึ่งเทมเพลต CSV มีรูปแบบการนําเข้าข้อมูลติดต่อของครีเอเตอร์รายใหม่ที่กำหนด

ขั้นตอน

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Collabs

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “ข้อมูลติดต่อ

 5. คลิกแท็บ “ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

 6. คลิก “เชิญผ่านอีเมล

 7. คลิก เพิ่มไฟล์ ในส่วนนําเข้า CSV เพื่ออัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีอีเมลและรหัสตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของครีเอเตอร์ที่คุณต้องการเชิญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ของคุณเป็นไปตามรูปแบบของเทมเพลต CSV ที่ให้ไว้

 8. ในส่วนข้อเสนอต้อนรับ ใต้ระดับคอมมิชชัน ให้เลือกตัวเลือกระดับคอมมิชชันจากเมนูดรอปดาวน์

 9. ในส่วนข้อเสนอต้อนรับ ใต้ของขวัญ ให้เลือกตัวเลือกของขวัญจากเมนูดรอปดาวน์

 10. ตัวเลือกเสริม: เลือกช่องทำเครื่องหมาย “เพิ่มข้อความต้อนรับแบบกำหนดเอง” จากนั้นพิมพ์ข้อความด้วยีความยาวสูงสุด 2,000 อักขระ หากคุณต้องการใช้ข้อความที่คุณเขียนเป็นข้อความค่าเริ่มต้นสำหรับคำเชิญโดยตรงในอนาคต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย “ตั้งเป็นข้อความค่าเริ่มต้น

 11. ดูตัวอย่างคำเชิญของคุณ จากนั้นคลิก “ส่ง

จัดการสมาชิกชุมชน

คุณสามารถจัดการและดูข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนของคุณได้ในหน้าข้อมูลติดต่อในแท็บสมาชิกของแอป Shopify Collabs นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเกณฑ์ชี้วัดบนโซเชียลมีเดียของสมาชิกชุมชน เช่น จํานวนผู้ติดตาม ข้อเสนอตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่คุณให้ไว้ และยอดขายทั้งหมดที่เหล่าสมาชิกสร้างไว้ให้ธุรกิจของคุณ

คลิกที่ชื่อของสมาชิกชุมชนที่คุณต้องการตรวจสอบในแท็บสมาชิก จากนั้นบัตรโปรไฟล์ครีเอเตอร์จะปรากฏขึ้น คุณสามารถดูข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่สำหรับจัดส่ง วันเกิด เกณฑ์ชี้วัดบนโซเชียลมีเดีย และคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียของพวกเขาได้

ของขวัญ

สามารถส่งของขวัญให้กับสมาชิกชุมชนเท่านั้น

สร้างของขวัญ

คุณสามารถมอบของขวัญที่แตกต่างกันสามประเภทให้สมาชิกชุมชน โดยคุณสามารถเลือกส่งสินค้าฟรี รหัสส่วนลด (%) หรือรหัสส่วนลด ($) ก็ได้ หลังจากสร้างของขวัญแล้ว ระบบก็จะบันทึกของขวัญดังกล่าวไว้ในรายการของขวัญ เพื่อให้คุณสามารถส่งของขวัญได้อีกในอนาคต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Collabs

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “โปรแกรม

 5. คลิก “ของขวัญ

 6. คลิก “สร้างของขวัญใหม่” จากนั้นเลือกประเภทของขวัญที่คุณต้องการสร้างจากรายการแบบดรอปดาวน์

 7. ในหน้ารายละเอียดของขวัญ ป้อนชื่อของขวัญ แล้วกรอกรายละเอียดของขวัญให้เรียบร้อย รวมถึงเลือกสินค้าหรือจํานวนส่วนลด

 8. คลิก “สร้างของขวัญ

ส่งของขวัญ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Collabs

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “โปรแกรม

 5. คลิกแท็บ “ของขวัญ

 6. ในส่วนของขวัญ ให้คลิก “ส่งของขวัญนี้” ถัดจากของขวัญที่คุณต้องการส่ง

 7. คลิก “เลือกสมาชิก” ในหน้าต่างส่งของขวัญหน้าต่างใหม่

 8. เลือกสมาชิกชุมชนที่คุณต้องการส่งของขวัญให้ จากนั้นคลิก “เลือก

 9. ยืนยันข้อมูลทั้งหมด รวมถึงวิธีจัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

 10. คลิก “ส่งของขวัญ

หลังจากที่สมาชิกชุมชนของคุณรับของขวัญแล้ว ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อไว้ในส่วน Shopify admin เพื่อรอให้จัดการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี