การสร้างรายชื่อลูกค้าเพื่อทำการตลาดผ่านอีเมล

คุณสามารถใช้การตลาดผ่านอีเมลเพื่อขยายะุรกิจของคุณได้ รวมทั้งสานสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ การส่งจดหมายข่าวให้ลูกค้าที่สมัครเข้ารายชื่ออีเมลของคุณ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับแจ้งข่าวสินค้าใหม่และการลดราคาที่กำลังจะมาถึงให้ลูกค้าทราบ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขยายธุรกิจของคุณด้วยการตลาดผ่านอีเมลได้ในบล็อกของ Shopify

รวบรวมอีเมลจากลูกค้า

เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายและความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งอีเมลส่งเสริมการขายไปให้แก่ลูกค้าที่ยินยอมรับการทำการตลาดจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลูกค้าสามารถยอมรับการทำการตลาดโดยเพิ่มที่อยู่อีเมลของตนไปยังการสมัครรับจดหมายข่าวบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือโดยการทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายในการชำระเงิน

หน้าการชำระเงินสำหรับร้าน John's Apparel แบบฟอร์มการชำระเงินจะแสดงช่องทำเครื่องหมายที่กำกับไว้ว่า 'แจ้งให้ฉันทราบหากมีข้อเสนอพิเศษ'

หลังจากลูกค้ายอมรับการทำการตลาดจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ อีเมลของลูกค้าจะแสดงบนหน้าลูกค้าของ Shopify admin ของคุณ คลิกยอมรับการทำการตลาดเพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าที่ยินยอมรับอีเมลส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น:

หน้าลูกค้าใน Shopify admin ตัวกรองลูกค้าแบบต่างๆ จะแสดงอยู่บนแท็บ และแท็บยอมรับการทำการตลาดจะไฮไลต์อยู่

รวบรวมอีเมลของลูกค้าจากหน้าการชำระเงิน:

คุณสามารถรวบรวมอีเมลของลูกค้าจากหน้าการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนการทำการตลาดผ่านอีเมล ให้ทำเครื่องหมายที่แสดงตัวเลือกการลงทะเบียนที่หน้าการชำระเงิน การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายการลงทะเบียนไปยังหน้าการชำระเงินของคุณ

  2. ตัวเลือกเสริม: ทำเครื่องหมายที่เลือกตัวเลือกการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า การดำเนินการนี้ จะเป็นการเลือกกล่องสำหรับลงทะเบียนรับการตลาดผ่านอีเมลล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ และยังเป็นการเลือกกล่องดังกล่าวล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ซึ่งอยู่ในรายชื่อลูกค้าที่ยอมรับการทำการตลาด กล่องดังกล่าวจะไม่ถูกเลือกที่หน้าการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ที่เลือกไม่รับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลและผู้ที่ไม่ได้ยอมรับการทำการตลาด

  3. คลิกที่บันทึก

รวบรวมอีเมลของลูกค้าจากหน้าแรกของคุณ

หากต้องการรวบรวมอีเมลของลูกค้าจากหน้าแรกของคุณ ให้เพิ่มส่วนการสมัครรับจดหมายข่าวไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ การสมัครรับจดหมายข่าวช่วยให้คุณสามารถรวบรวมอีเมลจากลูกค้าของคุณและจัดเก็บไว้ในแท็บยอมรับการทำการตลาดบนหน้าลูกค้าใน Shopify admin

หากต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มส่วนจดหมายข่าวไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้ดูที่เอกสารเกี่ยวกับธีมของคุณ

การสร้างแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล

ดำเนินการตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล

  1. รวบรวมอีเมลจากลูกค้า

  2. ติดตั้งแอปทำการตลาดผ่านอีเมลจาก Shopify App Store

  3. ดำเนินการตามคำแนะนำของแอปทำการตลาดผ่านอีเมลเพื่อซิงค์ข้อมูลกับรายชื่อลูกค้าของคุณที่ได้เพิ่มอีเมลของตนเข้าไปยังส่วนการสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ หากธีมของคุณไม่มีแบบฟอร์มการสมัครรับจดหมายข่าว ให้ใช้แอปทำการตลาดผ่านอีเมลซึ่งสามารถเพิ่มแบบฟอร์มไปยังร้านค้าของคุณได้

  4. ใช้แอปทำการตลาดผ่านอีเมลเพื่อสร้างและส่งจดหมายข่าวให้แก่ลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี