Facebook Marketing

คุณสามารถใช้แอปการตลาดของ Facebookเพื่อซิงค์สินค้าของคุณไปยังแค็ตตาล็อกบน Facebook เพื่อให้คุณสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดบน Facebook ได้โดยตรงจาก Shopify

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอปการตลาดบน Facebook คุณสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดดังต่อไปนี้ได้ใน Shopify:

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี