การสร้างโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ใน Shopify

หลังจากที่คุณตั้งค่าการตลาดของ Facebook ในช่องทาง facebook ของ Shopify แล้ว คุณสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify สำหรับโฆษณาแบบสร้างกลุ่มเป้าหมายใน Facebook ได้ โฆษณาแบบสร้างกลุ่มเป้าหมายใน facebook จะปรากฏใน Facebook เป็นโฆษณาแบบโฆษณาที่มีลักษณะสินค้าของคุณและสามารถช่วยให้ลูกค้าใหม่ๆ ค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ใน Shopify, Facebook จะกำหนดตำแหน่งการจัดวางที่ดีที่สุดสำหรับการโฆษณาบนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติ โฆษณาของคุณอาจปรากฏบนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Instagram ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวางโฆษณาได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

เมื่อคุณซื้อโฆษณาบน Facebook คุณจะชำระเงินเงินค่าดังกล่าวผ่านบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจนโยบายการโฆษณาบน Facebook ก่อนสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook จาก Shopify ได้คุณจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่มีการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สร้างโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ใน Shopify

หนึ่งในกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสามารถสร้างได้ใน Shopify คือโฆษณาการสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะบันทึกเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อพร้อมแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมการทำการตลาดล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

รายละเอียดกิจกรรมทางการตลาดบน Facebook:

  • ข้อความโฆษณา - ข้อความที่ปรากฎในโฆษณา
  • สินค้า - สินค้าที่คุณต้องการโฆษณาในกิจกรรมทางการตลาดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพที่ปรากฏในโฆษณาหรือใช้รูปภาพสินค้าเริ่มต้นของคุณได้
  • งบประมาณ - งบประมาณสำหรับโฆษณาของคุณต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งาน
  • เลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับโฆษณาของคุณ:

  • กลุ่มผู้สนใจ: กลุ่มผู้สนใจที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของโฆษณาของคุณไปที่พวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น สมมุติหากลูกค้าของคุณสนใจสุนัข คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญ เช่น “สุนัข” หรือ “สัตว์เลี้ยง” ได้

เพิ่มโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ลงในแคมเปญ Shopify ที่มีอยู่แล้ว

การแก้ไข การหยุดชั่วคราวหรือการลบโฆษณาการสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

คุณสามารถแก้ไข หยุดชั่วคราวหรือลบกิจกรรมทางการตลาดที่ยังไม่เผยแพร่และเผยแพร่ได้เพื่อให้คุณสามารถจัดการโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของคุณจาก Shopify ได้

เมื่อคุณแก้ไขแบบร่างกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ได้ แบบร่างกิจกรรมทางการตลาดจะปรากฏบนหน้าการตลาด และแบบร่างการดำเนินการอัตโนมัตินจะปรากฏบนหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ

หากต้องการลบกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ให้ไปที่ส่วนการตลาดในส่วน Shopify admin จากนั้นคลิกที่ “แคมเปญ” เลือกกิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการลบ คลิกที่ “ลบกิจกรรม” จากนั้นคลิกที่ “ลบกิจกรรม” อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เมื่อลบกิจกรรมหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอีกต่อไป Shopify จะซิงค์กับบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับบัญชีผู้ใช้ ขณะที่กิจกรรมหรือการดำเนินการอัตโนมัติถูกลบออกภายนอก Shopify ระบบจะแสดงสถานะ “กำลังลบ” ใน Shopify หลังจากที่ลบกิจกรรมภายนอก Shopify ทั้งหมดแล้ว ระบบจะลบออกจากรายการใน Shopify ด้วย การลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติเป็นการดำเนินการถาวร

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นภายนอก Shopify ต้องถูกลบออกจากบริการที่คุณสร้างกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี