การสร้างโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook ใน Shopify

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Facebook Marketing และเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ของคุณ คุณจะสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดสำหรับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook ใน Shopify ได้ โดยโฆษณาดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าของคุณค้นพบสินค้าเพิ่มเติมในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

หากต้องการสร้างโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook คุณต้องขายสินค้าโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านป้องกัน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิก

โฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook จะโปรโมทสินค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ และ Facebook จะติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยใช้พิกเซลของ Facebook จากนั้นสร้างกลุ่มเป้าหมายจากผู้เยี่ยมชมที่มีการดำเนินการในร้านค้าของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิก จะแสดงเป็นโฆษณาแบบภาพสไลด์บน Facebook แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมแต่ละราย ซึ่งจะมีสินค้าที่พวกเขาเปิดดูหรือเพิ่มลงตะกร้าสินค้าของพวกเขาด้วย

เมื่อคุณตั้งค่าแอป Facebook Marketing ใน Shopify แล้ว สินค้าของคุณจะพร้อมจำหน่ายในแอป Facebook Marketing โดยอัตโนมัติ ซึ่งสินค้าที่พร้อมจำหน่ายใน Facebook Marketing จะซิงค์เข้ากับแค็ตตาล็อกสินค้าบน Facebook ที่ใช้สำหรับโฆษณาสร้างกำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายและแอป

คุณอาจพบเจอข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้าระบุไว้ในแอป Facebook Marketing โดยคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าสำหรับสินค้าที่มีข้อผิดพลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

สร้างโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook ใน Shopify

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่มีโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook คุณจะสามารถใช้เทมเพลตโฆษณาเพื่อสร้างโฆษณาได้ โดยคุณสามารถดูตัวอย่างโฆษณาของคุณก่อนที่จะเผยแพร่ได้ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจะใช้สินค้าแบบสุ่มจากร้านค้าของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาจะมีลักษณะอย่างไร

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด 2 คลิกที่สร้างกิจกรรม 3. คลิกที่โฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกของ Facebook 4. ป้อนชื่อและข้อความโฆษณาสำหรับกิจกรรมของคุณ 6. กำหนดงบประมาณ 7. ตั้งวันที่และเวลาเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะกำหนดวันที่และเวลาสิ้นสุดได้อีกด้วย 8. คลิกที่เผยแพร่กิจกรรม

หยุดโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook ไว้ชั่วคราวผ่าน Shopify

การหยุดโฆษณาชั่วคราวจะเป็นการหยุดลงโฆษณาและหยุดคิดค่าโฆษณาของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด

  2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ

  3. คลิกที่กิจกรรมแคมเปญสำหรับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook ที่ต้องการ

  4. คลิกหยุดกิจกรรมชั่วคราว

ดูรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกของคุณใน Shopify

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด

  2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ

  3. เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมแคมเปญ จากนั้นคลิกดูรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานกิจกรรมด้านการตลาด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี