การสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook ใน Shopify

หลังจากที่คุณตั้งค่าการตลาดทาง Facebook ในช่องทาง Facebook ของ Shopify และคุณซิงค์สินค้าของคุณเข้ากับ Facebook แล้ว คุณสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify สำหรับโฆษณาแบบไดนามิกกำหนดเป้าหมายใหม่ของ Facebook ได้ โฆษณาสามารถช่วยให้ลูกค้าของคุณค้นหาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณมากขึ้นได้

หากต้องการสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook คุณต้องขายสินค้าโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านป้องกัน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำใน Shopify Facebook จะกำหนดตำแหน่งการจัดวางที่ดีที่สุดสำหรับการโฆษณาในเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติ โฆษณาของคุณอาจปรากฏในแพลตฟอร์มอื่น เช่น Instagram ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตำแหน่งการจัดวางโฆษณา ได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำ

โฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook จะโปรโมทสินค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ และ Facebook จะติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยใช้พิกเซลของ Facebook จากนั้นสร้างกลุ่มเป้าหมายจากผู้เยี่ยมชมที่มีการดำเนินการในร้านค้าของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำ จะแสดงเป็นโฆษณาแบบภาพสไลด์บน Facebook แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมแต่ละราย ซึ่งจะมีสินค้าที่พวกเขาเปิดดูหรือเพิ่มลงตะกร้าสินค้าของพวกเขาด้วย

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify สินค้าของคุณจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในแอป สินค้าที่พร้อมใช้งานในช่องทาง Facebook จะซิงค์กับแค็ตตาล็อกสินค้าบน Facebook ที่ใช้ในการสร้างโฆษณาการกำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมใช้งานในช่องทางการขายและแอป

คุณอาจพบเจอรายการข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้าแสดงอยู่ในช่องทาง Facebook โดยคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าที่มีข้อผิดพลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

สร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook ใน Shopify

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่มีโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook คุณจะสามารถใช้เทมเพลตโฆษณาเพื่อสร้างโฆษณาได้ โดยคุณสามารถดูตัวอย่างโฆษณาของคุณก่อนที่จะเผยแพร่ได้ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจะใช้สินค้าแบบสุ่มจากร้านค้าของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาจะมีลักษณะอย่างไร

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด 2 คลิกที่สร้างกิจกรรม 3. คลิกที่โฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำของ Facebook 4. ป้อนชื่อและข้อความโฆษณาสำหรับกิจกรรมของคุณ 6. กำหนดงบประมาณ 7. ตั้งวันที่และเวลาเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะกำหนดวันที่และเวลาสิ้นสุดได้อีกด้วย 8. คลิกที่เผยแพร่กิจกรรม

หยุดโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook ไว้ชั่วคราวผ่าน Shopify

การหยุดโฆษณาชั่วคราวจะเป็นการหยุดลงโฆษณาและหยุดคิดค่าโฆษณาของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด

  2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ

  3. คลิกที่กิจกรรมแคมเปญสำหรับโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำบน Facebook ที่ต้องการ

  4. คลิกหยุดกิจกรรมชั่วคราว

ดูรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเป้าหมายซ้ำของคุณใน Shopify

  1. ใน Shopify ไปยังตลาด

  2. คลิกที่ชื่อแคมเปญ

  3. เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมแคมเปญ จากนั้นคลิกดูรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานกิจกรรมด้านการตลาด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี