การตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify สำหรับการตลาด

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจะต้องตั้งค่าฟีเจอร์การตลาดบน Facebook ในช่องทาง Facebook เสียก่อน หลังจากนั้น คุณจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้จากส่วนการตลาด ของส่วน Shopify admin

เมื่อคุณซื้อโฆษณาบน Facebook คุณจะชำระเงินเงินค่าดังกล่าวผ่านบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจนโยบายการโฆษณาบน Facebook ก่อนสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook

การอนุญาตช่องทาง Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify จะถือว่าคุณอนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณรวมถึงบัญชีผู้ใช้โฆษณาใน Facebook และตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดการบัญชีธุรกิจทั้งหมดใน Facebook อย่างเพจและบัญชีโฆษณาของคุณ เพจ Facebook อาจเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงเพจ Facebook บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจะต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เป็นเจ้าของทั้งเพจ Facebook ของธุรกิจคุณและบัญชีโฆษณาเสียก่อน

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคล คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจ หากคุณไม่เคยลงโฆษณาโดยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคลเลย คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาของ Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างได้พร้อมกับการตั้งค่าช่องทาง Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

 • บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลในหน้านี้
 • เพจ Facebook ต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว
 • คุณสามารถเป็นผู้ดูแลได้ในหลายเพจ Facebook และเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยใช้ตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียว อย่างไรก็ตาม หน้าธุรกิจใน Facebook ทั้งหมดสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียวเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลของทั้งตัวจัดการธุรกิจใน Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook ที่เฉพาะเจาะจงและเพจ Facebook นั้นเอง เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ใน Shopify

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

บน Facebook คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลของเพจและตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของ Facebook และเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เพจและตัวจัดการธุรกิจจะมีสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้แยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลในแต่ละบทบาท ตัวจัดการธุรกิจที่คุณเลือกในช่องทาง Facebook จะต้องเป็นเจ้าของเพจ Facebook ในระหว่างการรับเรื่อง หากเพจ Facebook มีตัวจัดการธุรกิจอื่นเป็นเจ้าของ เพจ Facebook นั้นจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ที่ต้องการได้ ให้ตรวจสอบว่าตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของเพจ Facebook หรือลองเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจอื่น

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ตั้งค่าฟีเจอร์การตลาดในช่องทาง Facebook และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งได้เอง

 1. ใน Shopify ไปยังตลาด

 2. คลิกที่สร้างแคมเปญ จากนั้นเลือกโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

 3. คลิกตั้งค่า Facebook เพื่อติดตั้งช่องทาง Facebook

 4. คลิกที่ “ตั้งค่า” ในส่วนการตลาดบน Facebook ของช่องทาง Facebook

 5. เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่:

  • หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Facebook อยู่แล้ว ให้คลิกที่เชื่อมต่อ และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และอนุญาตช่องทาง Facebook
  • หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ให้คลิกที่ สร้างใหม่ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
 6. เชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจ หรือคลิกที่สร้างใหม่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างตัวจัดการธุรกิจใหม่

 7. เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา Facebook หรือคลิกที่ “สร้างใหม่” จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างบัญชีโฆษณาใหม่

 8. เชื่อมต่อเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณ หรือคลิกที่ สร้างใหม่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างเพจ Facebook ใหม่

 9. เลือกระดับการแชร์ข้อมูลของคุณแล้วเชื่อมต่อพิกเซลของคุณ หรือสร้างพิกเซลใหม่

 10. เลือกประเทศปลายทางบน Facebook ที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมายของโฆษณาบน Facebook ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา Facebook

 11. ดูและยอมรับข้อกำหนดของ Facebook

 12. คลิกที่เสร็จสิ้นการตั้งค่า

ตอนนี้คุณสามารถสร้างโฆษณาบน Facebook และโพสต์ในเพจ Facebook ผ่านส่วนการตลาดในส่วน Shopify admin ของคุณได้แล้ว หลังจากที่สินค้าของคุณผ่านการอนุมัติจาก Facebook แล้ว คุณจะสามารถสร้างโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายซ้ำด้วยสินค้าที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี