การติดตั้งแอปทางการตลาดของ Facebook

ก่อนที่คุณจะสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify คุณต้องตั้งค่าแอป Facebook Marketing และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook แล้ว คุณสามารถสร้างทุกอย่างได้ผ่าน Shopify

เมื่อคุณซื้อโฆษณาบน Facebook คุณจะชำระเงินเงินค่าดังกล่าวผ่านบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจนโยบายการโฆษณาบน Facebook ก่อนสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook

การอนุญาตแอปการตลาดของ Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าแอปการตลาดบน Facebook ใน Shopify คุณจะอนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึงเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณรวมถึงบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook และตัวจัดการธุรกิจ เพจ Facebook อาจเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณแต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณในการเข้าถึงหน้า Facebook บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณาและตัวจัดการธุรกิจบน Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ก่อนที่คุณจะสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมต่อกับทั้งเพจ Facebook ของธุรกิจของคุณและบัญชีโฆษณาที่มีบทบาทระดับผู้ดูแลสำหรับตัวจัดการธุรกิจ

ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการเพจธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณได้ในที่เดียว หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัว หมายความว่าคุณต้องเคยใช้บัญชีดังกล่าวในการลงโฆษณามาแล้วก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจได้ หากคุณไม่เคยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัวของคุณลงโฆษณามาก่อน คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีโฆษณาจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้เมื่อคุณตั้งค่าแอปการตลาดบน Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณก็สามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจได้โดยที่ลูกค้าไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

คุณจำเป็นต้องมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเพจ บัญชีผู้ใช้โฆษณา หรือตัวจัดการธุรกิจบน Facebook จึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด และทำการเปลี่ยนแปลงบางประเภทได้ เพจบัญชีผู้ใช้โฆษณาและตัวจัดการธุรกิจมีสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้แยกจากกัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับแต่ละรายการ

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ตั้งค่าแอปการตลาดของ Facebook และสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify ไปยังตลาด

 2. คลิกที่สร้างแคมเปญ จากนั้นเลือกโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

 3. คลิกที่ตั้งค่าการตลาดของ Facebook เพื่อติดตั้งแอปการตลาดของ Facebook

 4. จากแอปการตลาดของ Facebook ให้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

- หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Facebook ให้คลิกที่เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และอนุญาตแอปการตลาดของ Facebook - หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ให้คลิกที่สร้างบัญชีผู้ใช้ Facebook ใหม่ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุบน Facebook เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

 1. ในการตั้งค่าการตลาดของ Facebook ให้เลือกเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณ หรือคลิกที่สร้างเพจธุรกิจเพื่อสร้างเพจ Facebook ใหม่

 2. ยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook ที่เลือกในส่วนโฆษณาจะส่งการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook นี้คือบัญชีตัวจัดการโฆษณาที่คุณต้องการ หรือให้คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

 3. ในส่วนกลุ่มเป้าหมาย Facebook ให้เลือกประเทศที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับโฆษณา Facebook ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา Facebook

 4. คลิกที่เสร็จสิ้นการตั้งค่า

 5. คุณจำเป็นที่จะต้องดูและยอมรับข้อกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองบน Facebook ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ คลิกที่ดูและยอมรับข้อกำหนดเพื่อเปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่มีข้อกำหนดระบุไว้บน Facebook แล้วจึงยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

 6. กลับไปยังแท็บเบราว์เซอร์เดิมเพื่อไปที่แอปการตลาดของ Facebook ใน Shopify admin ของคุณ จากนั้นจึงคลิกที่เสร็จสิ้นเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายโฆษณา Facebook และดำเนินการตั้งค่าแอปการตลาดของ Facebook ให้เสร็จสมบูรณ์

Facebook Pixel และแอปการตลาด Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าแอปการตลาดของ Facebook ระบบจะเพิ่ม Facebook Pixel ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ Pixel ใช้การจับคู่ขั้นสูงเพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าบนร้านค้าของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานการจับคู่ขั้นสูงสำหรับ Facebook Pixel

Facebook Pixel ส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณดังต่อไปนี้ให้แก่ Facebook Pixel:

 • ชื่อจริง
 • นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมมาจาก Pixel จะถูกใช้เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาบน Facebook ที่คุณสร้างใน Shopify คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูงจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงโฆษณาบน Facebook

หากคุณมีพิกเซลของ Facebook ที่เชื่อมโยงกับบัญชีโฆษณาของคุณมากกว่าหนึ่งพิกเซล คุณจะสามารถเลือกเพื่อเปลี่ยนพิกเซลที่เชื่อมต่อกับแอป Facebook Marketing หากพิกเซลอื่นติดตามจำนวนผู้เข้าชมร้านค้าของคุณได้มากกว่า อาจหมายความว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกบน Facebook เนื่องจากมีข้อมูลผู้เข้าชมที่เก็บรวบรวมไว้มากกว่านั่นเอง ใน Shopify ให้ไปที่แอป > กFacebook Marketing จากนั้นคลิกที่เปลี่ยนพิกเซลเพื่อใช้พิกเซลอื่นที่สามารถใช้ได้จากบัญชีโฆษณาของ Facebook เดียวกัน

หมายเหตุ: Facebook Pixel ที่เพิ่มเข้ามาด้วยแอปการตลาดของ Facebook จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook คุณสามารถปรับแต่ง Pixel จากตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณ หากคุณใช้พิกเซลของ Facebook บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook คุณยังคงสามารถดูข้อมูลจากพิกเซลดังกล่าวได้อยู่ โดยการเข้าไปที่ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เกี่ยวข้อง

การบอกลูกค้าของคุณให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของพิกเซลของ Facebook

หากต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของคุณ คุณสามารถบอกลูกค้าของคุณได้ว่าร้านค้าของคุณใช้พิกเซลของ Facebook และให้ลิงก์ที่นำทางไปยังนโยบายด้านข้อมูลของ Facebook

ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ถูกติดตามโดย Facebook สามารถเลือกไม่ให้ใช้งานได้ผ่าน Facebook คุณสามารถพิจารณาการอัปเดตนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิกเซลของ Facebook และให้ลิงก์แก่ลูกค้าของคุณเพื่อศึกษาวิธีการยกเลิกการใช้งาน ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และคุกกี้ของ Facebook และการขอยกเลิกใช้งานจากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

ปิดใช้งานการจับคู่ขั้นสูงสำหรับพิกเซลของ Facebook

 1. ไปที่ แอป > การตลาดบน Facebook
 2. ในส่วนการจับคู่ขั้นสูง ให้คลิกปิดการใช้งาน

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี