การตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify สำหรับการตลาด

ก่อนคุณสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify คุณต้องตั้งค่าการตลาดบน Facebook ในช่องทางการขาย Facebook ของ Shopify ก่อน หลังจากนั้น คุณก็สามารถสร้างแคมเปญโฆษณา Facebook จากส่วนการตลาดใน Shopify admin ของคุณได้

เมื่อคุณซื้อโฆษณาบน Facebook คุณจะชำระเงินเงินค่าดังกล่าวผ่านบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจนโยบายการโฆษณาบน Facebook ก่อนสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook

การอนุญาตช่องทาง Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify จะถือว่าคุณอนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณรวมถึงบัญชีผู้ใช้โฆษณาใน Facebook และตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดการบัญชีธุรกิจทั้งหมดใน Facebook อย่างเพจและบัญชีโฆษณาของคุณ เพจ Facebook อาจเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงเพจ Facebook บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ก่อนที่คุณจะสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมต่อกับทั้งเพจ Facebook ของธุรกิจของคุณและบัญชีโฆษณาที่มีบทบาทระดับผู้ดูแลสำหรับตัวจัดการธุรกิจ

ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการเพจธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณได้ในที่เดียว หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัว หมายความว่าคุณต้องเคยใช้บัญชีดังกล่าวในการลงโฆษณามาแล้วก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจได้ หากคุณไม่เคยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัวของคุณลงโฆษณามาก่อน คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีโฆษณาจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างได้พร้อมกับการตั้งค่าช่องทาง Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

 • บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลในหน้านี้
 • เพจ Facebook ต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว
 • คุณสามารถเป็นผู้ดูแลได้ในหลายเพจ Facebook และเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยใช้ตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียว อย่างไรก็ตาม หน้าธุรกิจใน Facebook ทั้งหมดสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียวเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลของทั้งตัวจัดการธุรกิจใน Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook ที่เฉพาะเจาะจงและเพจ Facebook นั้นเอง เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ใน Shopify

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

ใน Facebook คุณจำเป็นต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับเพจ บัญชีโฆษณา หรือตัวจัดการธุรกิจ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดและทำการเปลี่ยนแปลงบางประเภทได้ เพจ บัญชีโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ มีสิทธิ์อนุญาตบัญชีแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับแต่ละรายการ ตัวจัดการธุรกิจที่คุณเลือกในช่องทาง Facebook ถือเป็นเจ้าของเพจ Facebook และบัญชีโฆษณาใน Facebook ระหว่างการดำเนินการ หากบัญชีโฆษณาใน Facebook มีเจ้าของเป็นตัวจัดการธุรกิจอื่น คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีโฆษณาใน Facebook ได้ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีโฆษณาใน Facebook ที่ต้องการได้ ให้ลองเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจใน Facebook อื่น หรือสร้างบัญชีโฆษณาใน Facebook ใหม่

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ตั้งค่าช่องทาง Facebook และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

 1. ใน Shopify ไปยังตลาด

 2. คลิกที่สร้างแคมเปญ จากนั้นเลือกโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

 3. คลิกตั้งค่า Facebook เพื่อติดตั้งช่องทาง Facebook

 4. คลิกที่ "ตั้งค่า" ในส่วนการตลาดของ Facebook ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 5. จากหน้า "การตั้งค่าการตลาดของ Facebook" ในช่องทาง Facebook ของ Shopify ให้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่:

- หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Facebook อยู่แล้ว ให้คลิกที่เชื่อมต่อ และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และอนุญาตช่องทาง Facebook - หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ให้คลิกที่ สร้างใหม่ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

 1. เชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจ หรือคลิกที่ สร้างใหม่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างตัวจัดการธุรกิจใหม่

 2. เชื่อมต่อเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณ หรือคลิกที่ สร้างใหม่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างเพจ Facebook ใหม่

 3. เชื่อมต่อพิกเซลที่คุณต้องการหรือคลิกที่ "สร้างใหม่" แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใน Facebook เพื่อสร้างพิกเซลใหม่

 4. ในหน้าการตลาดของ Facebook ให้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณาที่คุณต้องการ หรือคลิกที่ "สร้างใหม่" แล้วดำเนินการตามขั้นตอนบน Facebook เพื่อสร้างบัญชีโฆษณาใหม่

 5. ในส่วนกลุ่มเป้าหมาย Facebook ให้เลือกประเทศที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับโฆษณา Facebook ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา Facebook

 6. ดูและยอมรับข้อกำหนดของโฆษณาแบบบริการตนเองและข้อกำหนดของแค็ตตาล็อกสินค้าของ Facebook

 7. คลิกที่ "เสร็จสิ้นการตั้งค่า" เพื่อสร้างโฆษณาใน facebook และโพสต์ในเพจ facebook หลังจากที่สินค้าของคุณได้รับการซิงค์กับแค็ตตาล็อกใน Facebook เรียบร้อยแล้วคุณสามารถสร้างโฆษณากำหนดเป้าหมายใหม่แบบไดนามิกด้วยสินค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

พิกเซลของ Facebook และช่องทาง Facebook ของ Shopify

ทุกครั้งที่คุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify ระบบจะเพิ่มพิกเซลของ Facebook ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ พิกเซลดังกล่าวจะใช้ใช้การจับคู่ขั้นสูงเพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าบนร้านค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานการจับคู่ขั้นสูงสำหรับพิกเซลของ Facebook ได้

พิกเซลของ Facebook ส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณดังต่อไปนี้ให้แก่พิกเซลของ Facebook:

 • ชื่อจริง
 • นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมมาจาก Pixel จะถูกใช้เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาบน Facebook ที่คุณสร้างใน Shopify คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ขั้นสูงจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงโฆษณาบน Facebook

หากคุณมีพิกเซลของ Facebook ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณมากกว่าหนึ่งพิกเซลคุณจะเห็นตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนพิกเซลที่เชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ของ Shopify หากพิกเซลอื่นได้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมร้านค้าของคุณแล้วจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโฆษณากำหนดเป้าหมายซ้ำแบบไดนามิกของ Facebook เนื่องจากมีข้อมูลผู้เข้าชมเพิ่มเติมที่เก็บไว้ ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ "ช่องทางการขาย" > "Facebook" > "การตั้งค่า" > "การตั้งค่าการตลาด" จากนั้นคลิกที่ "ยกเลิกการเชื่อมต่อ" ในส่วนการติดตามพิกเซลเพื่อใช้งานพิกเซลที่ใช้ได้อื่นจากบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook บัญชีเดียวกัน

หมายเหตุ: พิกเซลของ Facebook ที่เพิ่มเข้ามาด้วยช่องทาง Facebook จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งพิกเซลได้จากตัวจัดการธุรกิจ Facebook ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณ หากคุณใช้พิกเซลของ Facebook บนร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีผู้ใช้โฆษณาบน Facebook คุณจะยังคงสามารถดูข้อมูลจากพิกเซลดังกล่าวได้อยู่ โดยการเข้าไปที่ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เชื่อมโยงไว้

การบอกลูกค้าของคุณให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของพิกเซลของ Facebook

หากต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของคุณ คุณสามารถบอกลูกค้าของคุณได้ว่าร้านค้าของคุณใช้พิกเซลของ Facebook และให้ลิงก์ที่นำทางไปยังนโยบายด้านข้อมูลของ Facebook

ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ถูกติดตามโดย Facebook สามารถเลือกไม่ให้ใช้งานได้ผ่าน Facebook คุณสามารถพิจารณาการอัปเดตนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิกเซลของ Facebook และให้ลิงก์แก่ลูกค้าของคุณเพื่อศึกษาวิธีการยกเลิกการใช้งาน ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และคุกกี้ของ Facebook และการขอยกเลิกใช้งานจากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

ปิดใช้งานการจับคู่ขั้นสูงสำหรับพิกเซลของ Facebook

 1. จากช่องทาง Facebook ให้ไปที่ "การตั้งค่า" > "การตั้งค่าการตลาด"
 2. คลิกที่ "ปิดใช้" ในส่วนการจับคู่ขั้นสูง

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี