Google & YouTube

ช่องทาง Google & YouTube จะซิงค์สินค้าและข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify เข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตรายการสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของช่องทาง Google & YouTube หากคุณใช้ Google Merchant Center เพื่อจัดการฟีดสินค้าหรือสร้าง Google Ads อยู่แล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อควรพิจารณาบางส่วนก่อนที่จะซิงค์บัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้ว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี