Google

ช่องทาง Google ของ Shopify จะซิงค์สินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตรายการสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจาก Shopify admin ของคุณ สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของช่องทาง Google หากคุณใช้ Google Merchant Center เพื่อจัดการฟีดสินค้าหรือสร้าง Google Ads อยู่แล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อควรพิจารณาบางส่วนก่อนที่จะซิงค์บัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: ช่องทางของ Google สามารถให้บริการเฉพาะบางประเทศและสกุลเงินเท่านั้น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี