ตั้งค่า “ซื้อใน Google”

“ซื้อใน Google” เปิดให้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณได้โดยตรงบน Google ขณะที่ใช้การค้นหาของ Google, Google Shopping และ Google Assistant หลังจากที่คุณตั้งค่า “ซื้อใน Google” แล้ว ลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าของคุณได้โดยตรงบน Google เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าโดยใช้ “ซื้อใน Google” การชำระเงินนั้นจะถูกประมวลผลผ่าน Shopify Payments และสินค้านั้นจะปรากฏขึ้นในส่วนคำสั่งซื้อใน Shopify admin ภายใน 30 นาที โดยก่อนที่คุณจะใช้งาน “ซื้อใน Google” คุณจะต้องตั้งค่าช่องทาง Google ใน Shopify admin และเปิดใช้ Shopify Payments ในการตั้งค่าการชำระเงิน

ข้อกำหนดของร้านค้า

หากต้องการซื้อใน Google คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center:

 • คุณต้องใช้ Shopify Payments
 • คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับด้านสิทธิ์การใช้งานช่องทาง Google
 • ร้านค้าของคุณต้องตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • ร้านค้าของคุณต้องจัดการคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีป (ไม่รวมอลาสก้า ฮาวาย และเขตแดนที่ไม่ใช่รัฐ เช่น เปอร์โตริโกและกวม)
 • ร้านค้าของคุณจะต้องมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายของ Google เสมอ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Google
 • ควรกำหนดระยะเวลาการขนส่งให้สินค้าและเขตการจัดส่งทั้งหมดของคุณ หากคุณใช้แอปจากภายนอกเพื่อจัดการการจัดส่งของคุณ ระบบจะกำหนดระยะเวลาการขนส่งของคุณเป็น 14 ถึง 21 วันทำการโดยอัตโนมัติ
 • ร้านค้าของคุณต้องไม่เปิดใช้งานการกําหนดราคาแบบรวมภาษี
 • สินค้าที่คุณต้องการขายโดยใช้ “ซื้อใน Google” ต้องไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ
 • สินค้าที่คุณต้องการขายโดยใช้ “ซื้อใน Google” ต้องไม่ใช้รหัสส่วนลด

เพิ่ม “ซื้อใน Google” ไปยังช่องทาง Google

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน “ซื้อใน Google” ได้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าช่องทาง Google ใน Shopify admin ของคุณแล้ว หากต้องการใช้ “ซื้อใน Google” ร้านค้าของคุณต้องเปิดใช้ Shopify Payments ด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนซื้อใน Google ให้คลิก “เริ่มต้นใช้งาน

 5. ในส่วนรับทราบนโยบายของ Google ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้อ่านนโยบายของ Google แล้วคลิกที่ “ฉันเข้าใจ

 6. ในส่วนเปิดใช้งาน Shopify Payments ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว:

  • หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน Shopify Payments ให้คลิกที่ “เปิดใช้งาน Shopify Payments” จากนั้นตั้งค่า Shopify Payments ให้เสร็จสิ้น
 7. ในส่วนเชื่อมต่อบัญชี Google Merchant Center ให้เลือกบัญชี Google Merchant Center ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก “เชื่อมต่อ

 8. ในส่วนกําหนดค่าการตั้งค่าฟีดสินค้าของคุณ ให้ตั้งค่าตลาดเป้าหมาย การตั้งค่าการจัดส่ง และช่วงการคืนสินค้า:

  1. หากต้องการเลือกตลาดเป้าหมาย ให้คลิก “เลือก” ในส่วนตลาดเป้าหมาย
  2. ในหน้าต่างเลือกตลาดเป้าหมาย ให้เลือกสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาประเทศปลายทางของคุณ
  3. คลิกที่บันทึก
  4. หากต้องการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ ให้คลิก “เลือก” ในส่วนการตั้งค่าการจัดส่ง
  5. ในกล่องโต้ตอบกําหนดค่าการตั้งค่าการจัดส่ง ให้เลือก “การตั้งค่าการจัดส่ด้วยตนเอง” หรือ “นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งโดยอัตโนมัติ
  6. คลิกที่บันทึก
  7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณเลือกการตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเอง คุณต้องป้อนข้อมูลเวลาการขนย้ายใน Google Merchant Center ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการชำระเงินบน Google (ซื้อบน Google) แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดค่าการตั้งค่าการจัดส่งใน Google Merchant Center โปรดไปที่ความช่วยเหลือของ Google Merchant Center
  8. หากต้องการตั้งค่าหน้าต่างการคืนสินค้าของคุณ ให้คลิก “เลือก” ในส่วนหน้าต่างการคืนสินค้า
  9. ในหน้าต่างตั้งค่าช่วงเวลาขอคืนสินค้า ให้ระบุจํานวนวันที่ลูกค้าสามารถดำเนินการขอคืนสินค้าได้ หรือเลือก “การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  10. คลิกที่บันทึก
 1. ในส่วนแจ้งอีเมลบริการลูกค้า ให้ป้อนอีเมลบริการลูกค้าของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึก” หลังจากที่คุณป้อนอีเมลบริการลูกค้าแล้ว Google จะใช้อีเมลบริการลูกค้าของคุณในการส่งอีเมลตรวจสอบยืนยัน คุณจะต้องคลิกลิงก์ตรวจสอบยืนยันดังกล่าวในอีเมลแล้วตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ

 2. ในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ตรวจสอบข้อตกลงในการใช้บริการของ “ซื้อใน Google” ของ Google แล้วคลิกที่ “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดแล้ว

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว Google จะตรวจสอบบัญชีและสินค้าของคุณก่อนที่จะอนุมัติให้คุณใช้ “ซื้อใน Google” ในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ บัญชีของคุณอาจใช้เวลาถึง 24 ถึง 72 ชั่วโมงในการเปลี่ยนจาก “รอดำเนินการ” เป็น “ใช้งานอยู่

หยุดชั่วคราวหรือนำฟีเจอร์ “ซื้อใน Google” ออก

คุณสามารถหยุดใช้ฟีเจอร์ซื้อใน Google ชั่วคราวหรือลบฟีเจอร์นั้นออกจากช่องทาง Google ของคุณ หากคุณหยุดใช้ซื้อใน Google ชั่วคราวจากช่องทาง Google การตั้งค่าของคุณจะได้รับการบันทึก หากคุณยกเลิกการสมัครใช้งานด้วยฟีเจอร์ซื้อใน Google การตั้งค่าของคุณจะถูกลบ

หยุดการซื้อใน Google ชั่วคราว

หากคุณหยุดการใช้ซื้อบน Google ชั่วคราว การตั้งค่าของคุณจะถูกบันทึกจนกว่าคุณจะใช้งานซื้อบน Google ต่อ

ขั้นตอน:

 1. จากช่องทางการขายของ Google ให้คลิก “ภาพรวม

 2. ในส่วน การชำระเงินใน Google ให้คลิก หยุดชั่วคราว

 3. ในกล่องโต้ตอบ หยุดการใช้ซื้อบน Googleกล่องใหม่ ให้คลิกหยุดชั่วคราว

ลบซื้อบน Google ออก

หากคุณปิดการใช้ซื้อบน Google การตั้งค่าของคุณจะไม่ถูกบันทึก เมื่อคุณต้องการเปิดใช้ซื้อบน Google คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าซื้อบน Google อีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากช่องทางการขายของ Google ให้คลิก “ภาพรวม

 2. ในส่วน การขั้นตอนการเงินบน Google ให้คลิกปิด

 3. ในกล่องโต้ตอบใหม่ปิดซื้อบน Google ให้คลิก ปิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี