ลงรายการสินค้าของคุณฟรีใน Google

สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งขายสินค้าในสหรัฐฯ สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify จะปรากฏในแท็บ Google Shopping และในผลลัพธ์การค้นหาของ Google ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการดูรายการพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถแสดงสินค้าได้ฟรี ได้โปรดดูที่ Google Merchant Center

หากคุณใช้ช่องทาง Google เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center คุณก็สามารถยืนยันได้ว่าคุณเลือกให้ฟีดสินค้าของคุณแสดงในพื้นที่ต่างๆ ของ Google หากคุณเลือกให้แสดงในพื้นที่ของ Google สินค้าของคุณจะสามารถปรากฏในรายการสินค้าแบบไม่ต้องชำระเงินในพื้นที่ต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึงการค้นหาของ Google, แท็บ Google Shopping และ Google Photos

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับช่องทาง Google คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแอปเพื่อซิงค์สินค้าของคุณกับ Google Merchant Center

เกี่ยวกับการทำรายการสินค้าฟรี

เมื่อใช้ช่องทาง Google สินค้าของคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการนำเสนอฟรีในแท็บ Google Shopping และในการค้นหาของ Google

ลูกค้าที่ค้นหาในแท็บ Google Shopping มีเจตนาในการซื้อที่สูง ดังนั้นผลลัพธ์จากการแสดงสินค้าของคุณในแท็บ Google Shopping อาจออกมาดีกว่าผลลัพธ์จากเครื่องมือค้นหาทั่วไป นอกจากนี้จะมีเพียงสินค้าที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาของแท็บ Google Shopping จึงทำให้ลูกค้าใหม่มีโอกาสค้นพบสินค้าของคุณเมื่อค้นหาใน Google Shopping มากกว่ารายการสินค้าในเครื่องมือค้นหาทั่วไป นอกจากนี้ระบบยังอาจแสดงสินค้าของคุณป็นส่วนย่อยที่ชวนให้คลิกเข้าไปดูในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของสินค้าที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

แม้ว่าคุณอาจมีสิทธิ์แสดงรายการสินค้าของคุณฟรีผ่าน Google แต่ประสิทธิภาพการทำงานของรายการสินค้าในผลลัพธ์การค้นหาจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของเครื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงสินค้าบนพื้นที่ทั่ว Google จากหน้าความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรายการสินค้าของคุณในแท็บ Google Shopping ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรายละเอียดสินค้าให้เหมาะสม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสินค้าและร้านค้าของคุณมีคำอธิบายครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
 • เพิ่มรูปภาพความละเอียดสูงไปยังสินค้าของคุณ
 • ปรับแต่งชื่อสินค้าและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมโดยใส่คำสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการค้นหา
 • เพิ่มข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาด หรือเพศ เพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะค้นหาสินค้าของคุณเจอ
 • เพิ่มประเภทสินค้าไปยังสินค้าของคุณสูงสุดอย่างน้อย 3 ระดับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสินค้าได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากคุณเพิ่งเริ่มขายสินค้าออนไลน์ อาจใช้เวลาสักพักสินค้าของคุณจึงจะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงสินค้าของคุณบน Surfaces across Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ยืนยันว่าฟีดสินค้าของคุณเลือกใช้ Surfaces across Google

หากต้องการให้สินค้าที่ซิงค์ไว้มีสิทธิ์แสดงในรายการบนพื้นที่ต่างๆ ของ Google ฟรี ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องขายสินค้าในสหรัฐฯ นอกจากนี้วิธีที่คุณใช้สร้างบัญชี Google Merchant Center จะเป็นตัวกำหนดว่าฟีดสินค้าของคุณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติให้แสดงบนพื้นที่ต่างๆ ในโปรแกรมของ Google หรือไม่:

 • หากคุณได้สร้างบัญชี Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google และร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน สินค้าที่ได้รับการอนุมัติของคุณจะเริ่มปรากฏในแท็บ Shopping ในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

 • หากคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ Merchant Center ภายนอก Shopify คุณจำเป็นต้องใช้ Google Merchant Center เพื่อยืนยันว่าสินค้าของคุณจะปรากฏในแท็บช้อปปิ้งในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูสถานะฟีดสินค้าของคุณได้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center หากคุณจำเป็นต้องเลือกใช้โปรแกรม Surfaces across Google คุณสามารถทำได้ใน Google Merchant Center

ขั้นตอน:

 1. จากบัญชีผู้ใช้ Google Merchant Center ของร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่สินค้า
 2. หากต้องการดูการตั้งค่าสำหรับฟีดสินค้าของคุณให้คลิกฟีด
 3. ในส่วนปลายทางให้ยืนยันว่ามีรายการ Surfaces across Google ปรากฏอยู่ หากฟีดสินค้าของคุณมี Surfaces across Google เป็นปลายทาง สินค้าที่ได้รับการอนุมัติของคุณจะปรากฏในหน้าผลลัพธ์ของแท็บ Shopping
 4. หากไม่มีรายการ Surfaces across Google ปรากฏอยู่เป็นปลายทางสำหรับฟีดสินค้า ให้เลือกใช้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกที่ชื่อของฟีดสินค้าของคุณ ฟีดสินค้าที่สร้างโดย Shopify จะแสดงเป็น Content API
  2. ใต้ประเทศให้คลิกสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้ขายสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถเลือกใช้ได้
  3. ทำเครื่องหมายที่ Surfaces across Google เพื่อเลือกใช้

การเลือกไม่ใช้รายการฟรีในแท็บ Google Shopping

คุณสามารถเลือกไม่ใช้การแสดงสินค้าของคุณในโปรแกรม Surfaces across Google จาก Google Merchant Center ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบฟีดออกจากปลายทางได้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี