มาตรฐานผู้ค้าปลีกและคะแนนผู้ขาย

หากต้องการใช้ “ซื้อใน Google” บนช่องทาง Google & YouTube ร้านค้า Shopify ของคุณจะต้องรักษามาตรฐานผู้ค้าปลีกที่ดีและมีคะแนนผู้ขายของ Google ที่สูง

มาตรฐานผู้ค้าปลีก

มาตรฐานผู้ค้าปลีกคือหน่วยวัดประสิทธิภาพของธุรกิจคุณขณะที่ใช้งาน “ซื้อใน Google” นอกจากนี้มาตรฐานเหล่านี้ยังระบุด้วยว่าธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาในแง่ใดได้บ้างขณะที่ใช้ “ซื้อใน Google” อยู่ หากคะแนนของคุณไม่สูงนัก Google จะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบพร้อมบอกเหตุผลหลักที่ทำให้คะแนนต่ำ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงคะแนนนั้นได้

มาตรฐานผู้ค้าปลีกของคุณจะถูกกําหนดโดยใช้แหล่งต่างๆ เช่น อัตราความเสียหายของสินค้า อัตราความเสียหายจากการขนส่ง อัตราความเสียหายจากการจัดส่ง และอัตราความเสียหายจากการส่งคืน:

  • อัตราความเสียหายของสินค้า: หากคุณยกเลิกสินค้าในคำสั่งซื้อ ไม่จัดการคำสั่งซื้อภายในเวลาจัดการที่แจ้งไว้ หรือสินค้าของคุณได้รับคะแนนต่ำ อัตราความเสียหายของสินค้าก็จะได้รับผลกระทบ
  • อัตราความเสียหายจากการขนส่ง: หากคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งช้ากว่าเวลาจัดการที่คุณแจ้งไว้ หรือส่งออกไปช้ากว่าเวลาจัดการที่คุณแจ้งไว้ หรือหมายเลขติดตามขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง อัตราความเสียหายจากการขนส่งของคุณก็อาจได้รับผลกระทบ
  • อัตราความเสียหายจากการจัดส่ง: หากคำสั่งซื้อได้รับการขนส่งไปตามเวลา แต่จัดส่งช้าหรือจัดส่งโดยบริการจัดส่งที่ไม่เหมาะสม อัตราความเสียหายจากการจัดส่งของคุณอาจได้รับผลกระทบ
  • อัตราความเสียหายจากการส่งคืน: หากมีการคืนสินค้าแต่ไม่ได้ประมวลผลภายใน 2 วันทำการ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหมายเลขติดตามพัสดุ อัตราความเสียหายจากการส่งคืนของคุณก็จะได้รับผลกระทบ

เพื่อรักษาความไว้วางใจจากลูกค้าของคุณ โปรดรักษามาตรฐานผู้ค้าปลีกให้สูงเข้าไว้ หากคุณได้รับคะแนนต่ำอย่างต่อเนื่อง บัญชี “ซื้อใน Google” ของคุณอาจถูกระงับ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ค้าปลีก โปรดไปที่ส่วนเกี่ยวกับมาตรฐานและนโยบายสำหรับผู้ค้าปลีกที่ใช้ “ซื้อใน Google” ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

คะแนนผู้ขายบน Google

เมื่อคุณขายสินค้าโดยใช้ “ซื้อใน Google” คะแนนผู้ขายของคุณคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณ คะแนนผู้ขายของคุณจะถูกกําหนดจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงรีวิวของลูกค้าบน Google และมาตรฐานผู้ค้าปลีกของคุณ

เพื่อรักษาความไว้วางใจจากลูกค้าของคุณ โปรดรักษามาตรฐานผู้ขายให้สูงเข้าไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คะแนนผู้ขายของ Google โปรดดูการให้คะแนนผู้ขายในส่วนช่วยเหลือของ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี