การสร้างแคมเปญ Smart Shopping บน Google

หลังจากที่เชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของคุณกับช่องทาง Google ของ Shopify แล้ว คุณสามารถสร้างการดำเนินการอัตโนมัติใน Shopify สำหรับแคมเปญ Smart Shopping บน Google ได้

แคมเปญ Google Smart Shopping เป็นการโฆษณาที่ได้รับสปอนเซอร์ซึ่งจะช่วยโปรโมทสินค้าและเพิ่มยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยแคมเปญต่างๆ นี้สามารถช่วยให้คุณทำการตลาดซ้ำกับลูกค้ารายเดิมที่มีอยู่แล้ว แนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าใหม่ รวมทั้งเชื่อมต่อกับลูกค้ารายใหม่ในแพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณาต่างๆ ที่ Google เป็นเจ้าของ แคมเปญ Smart Shopping ใช้การเรียนรู้ของระบบโดยอิงจากยอดขายในร้านค้าของคุณเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับร้านค้าที่มียอดขายคงที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Google Smart Shopping ได้จากความช่วยเหลือ Google Ads

หมายเหตุ: อ่านข้อกำหนดในการใช้บริการของ Google Ads ให้ละเอียดก่อนสร้างแคมเปญ Google Shopping

คุณสามารถควบคุมแคมเปญ Smart Shopping จากหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติใน Shopify อย่างไรก็ตามหากต้องการแก้ไขการตั้งค่า Google Shopping หรือซิงค์สินค้าใหม่ ให้ไปที่ช่องทาง Google

สร้างแคมเปญ Smart Shopping บน Google

หลังจากที่คุณตั้งค่าช่องทาง Google แล้ว หนึ่งในการทำการตลาดอัตโนมัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้ใน Shopify คือแคมเปญ Smart Shopping บน Google

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะบันทึกเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อพร้อมแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมการทำการตลาดล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

รายละเอียดกิจกรรมแคมเปญ Smart Shopping บน Google

งบประมาณแคมเปญ (รายวัน) - งบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ งบประมาณของคุณขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า (สินค้าที่มีราคาที่สูงมักจะมีต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันสูงตามด้วย)

จัดการแคมเปญ Google Shopping ของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบผลกระทบของแคมเปญ Google Shopping ของคุณได้จากหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติใน Shopify คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

 • ยอดขายรวม - จำนวนยอดขายทั้งหมดที่มาจากแคมเปญ Google Shopping ของคุณ
 • ยอดการแสดงผลทั้งหมด - จำนวนครั้งทั้งหมดที่โฆษณา Google Shopping แสดงบน Google
 • ยอดคลิกรวม - จำนวนการคลิกทั้งหมดที่โฆษณาของคุณได้รับ
 • ยอดคำสั่งซื้อรวม - จำนวนยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มาจากแคมเปญ Google Shopping ของคุณ
 • ราคาต้นทุนต่อคลิก - จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหนึ่งคลิกบนโฆษณาของคุณ
 • ต้นทุนต่อการหาลูกค้า - ต้นทุนทั้งหมดของโฆษณาหารด้วยยอดรวมคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขจำนวนเงินที่คุณจัดสรรสำหรับงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยของคุณหรือหยุดแคมเปญชั่วคราวโดยคลิกที่จัดการแคมเปญ

นอกจากนี้ คุณยังคำนวณผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ROAS) ได้ด้วยตนเองโดยนำยอดขายรวมจากแคมเปญโฆษณามาหารด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งหมดของคุณ หาก ROAS มากกว่าศูนย์ แคมเปญโฆษณาของคุณจะแสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้งานแคมเปญ Google Smart Shopping ทาง Google ขอแนะนำให้คุณหยุดการทำการตลาดซ้ำหรือแคมเปญ Standard Shopping เป็นการชั่วคราวสำหรับสินค้าเดียวกัน เพื่อไม่ให้โฆษณาของคุณแข่งขันกันเอง

แคมเปญใช้การเรียนรู้ของระบบ ซึ่งจะใช้เวลาในการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณ สินค้า และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลเพียงพอ ให้เผยแพร่แคมเปญเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนเริ่มประเมินประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณจากส่วนความช่วยเหลือของ Google Ads

การแก้ไข การหยุดชั่วคราวหรือการลบแคมเปญ Google Smart Shopping

คุณสามารถแก้ไข หยุดชั่วคราว หรือลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและที่เผยแพร่แล้วได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดการแคมเปญ Smart Shopping บน Google ของคุณได้จาก Shopify

เมื่อคุณแก้ไขแบบร่างกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ได้ แบบร่างกิจกรรมทางการตลาดจะปรากฏบนหน้าการตลาด และแบบร่างการดำเนินการอัตโนมัตินจะปรากฏบนหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ

หากต้องการลบกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ให้ไปที่ส่วนการตลาดในส่วน Shopify admin จากนั้นคลิกที่ "แคมเปญ" เลือกกิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการลบ คลิกที่ "ลบกิจกรรม" จากนั้นคลิกที่ "ลบกิจกรรม" อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เมื่อลบกิจกรรมหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอีกต่อไป Shopify จะซิงค์กับบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับบัญชีผู้ใช้ ขณะที่กิจกรรมหรือการดำเนินการอัตโนมัติถูกลบออกภายนอก Shopify ระบบจะแสดงสถานะ "กำลังลบ" ใน Shopify หลังจากที่ลบกิจกรรมภายนอก Shopify ทั้งหมดแล้ว ระบบจะลบออกจากรายการใน Shopify ด้วย การลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติเป็นการดำเนินการถาวร

หมายเหตุ: หากคุณลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติภายนอก Shopify เช่นโดยการลบโฆษณาบน Facebook ออกจากตัวจัดการโฆษณา คุณก็จำเป็นต้องลบใน Shopify เพื่อลบออกด้วยเช่นกัน

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นภายนอก Shopify ต้องถูกลบออกจากบริการที่คุณสร้างกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Ads เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Google Ads
 • นโยบาย รีวิวโฆษณา และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม
 • การตั้งค่าประเภทโฆษณาที่ช่องทาง Google ไม่รองรับ เช่น แคมเปญวิดีโอ
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติของโฆษณาหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโฆษณาของ Google

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือใช้งานช่องทาง Google ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี