การไม่อนุมัติและคำเตือนจาก Google

หากต้องการแสดงสินค้าของคุณบน Google คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Ads และ Local Services Ads หากคุณทำการละเมิดนโยบายใดๆ สินค้าของคุณจะหยุดแสดงบน Google และบัญชี Google Merchant Center และ Google Ads ของคุณอาจถูกระงับได้

Google อาจส่งอีเมลแจ้งเตือนอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนการระงับบัญชี อีเมลแจ้งเตือนจะอธิบายรายละเอียดการระงับบัญชี แสดงรายการสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีลิงก์เพื่อยื่นอุทธรณ์ให้ด้วย

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระงับบัญชี Google Merchant Center และบัญชี Google Ads ของคุณ ให้ลองแก้ไขปัญหาคําเตือนหรือการระงับบัญชีในบัญชี Google Merchant Center ของคุณก่อน

หาก Google ตรวจพบการละเมิดนโยบายที่ร้ายแรง บัญชีของคุณจะถูกระงับทันทีโดยไม่มีคําเตือน การละเมิดนโยบายที่ร้ายแรงได้แก่:

หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ละเมิดนโยบายของ Google คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ Google ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับ ให้ดูที่ส่วนทำความเข้าใจเรื่องมาตรการระดับบัญชีผู้ใช้ในเรื่องการละเมิดนโยบาย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี