การรับมือกับคําเตือนและการระงับของ Google Merchant Center

หากต้องการแสดงสินค้าของคุณบน Google ร้านค้าและสินค้าของคุณจะต้องเป็นไปตามนโยบายของGoogle หากคุณได้รับคําเตือนและถูกระงับบัญชี คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้้วยการดำเนินการต่างๆ

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้ได้รับคําเตือนและถูกระงับบัญชี

สามารถดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำเมื่อได้รับคําเตือนและถูกระงับบัญชีได้จากรายการสาเหตุทั่วไปด้านล่างนี้

ไม่มีนโยบายการคืนเงิน

หากคุณไม่มีนโยบายการคืนเงินในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจะต้องสร้างนโยบายขึ้นใหม่

คุณสามารถเพิ่มนโยบายการคืนเงินภายใน Shopify admin ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Google ว่าด้วยนโยบายการคืนเงิน โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ข้อมูลติดต่อไม่เพียงพอ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อในร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google

เพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในส่วน Shopify admin เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Google ว่าด้วยข้อมูลติดต่อ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

การให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนหรือสินค้า

หากต้องการแก้ไขปัญหาการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ขอรับการตรวจสอบใหม่หลังได้รับการแจ้งเตือนระงับบัญชี

หาก Google ตรวจพบการละเมิดนโยบายหรือข้อมูล คุณอาจได้รับอีเมลที่อธิบายปัญหาดังกล่าวและกําหนดเวลาในการแก้ไข โดยคุณสามารถขอรับการตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลาก่อนถึงเวลาที่กำหนด

หากแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ก่อนถึงเวลาตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ คําเตือนดังกล่าวจะถูกลบออก และรายการสินค้าและโฆษณาของคุณจะแสดงต่อไป

หากขอรับการตรวจสอบครั้งแรกไปแล้วปัญหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถส่งคำขอรับการตรวจสอบเป็นครั้งที่สองได้ หากขอรับการตรวจสอบครั้งที่สองไปแล้วปัญหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการแก้ไข ปุ่มรีวิวจะถูกปิดใช้งานและคุณจะต้องรอเจ็ดวันจึงจะขอรับการตรวจสอบอีกครั้งได้ การส่งคำขอรับการตรวจสอบหลังจากตรวจสอบล้มเหลวสองครั้งจะต้องรอเจ็ดวันก่อนเสมอ โดยบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกระงับในช่วงเวลานี้และคุณจะไม่สามารถขอรับการตรวจสอบอีกครั้งได้ ระยะเวลาที่ต้องรอหนึ่งสัปดาห์นี้จะมีผลกับการขอรับการตรวจสอบทุกครั้งหลังการตรวจสอบครั้งที่สอง คุณสามารถดูวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรอได้ในแท็บปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในหน้าการวินิจฉัย ซึ่งอยู่ในบัญชีผู้ใช้ Merchant Center ของคุณ

ขั้นตอน:

หลังจากที่คุณส่งคำขอรับการตรวจสอบอีกครั้งแล้ว สถานะของบัญชี Google Merchant Center จะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” คำขอรับการตรวจสอบอาจใช้เวลาถึงเจ็ดวัน เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี