ข้อกำหนดของช่องทาง Google

หากต้องการใช้ช่องทาง Google ของ Shopify ร้านค้าของคุณบน Shopify ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดบางประการ

ข้อกำหนดของร้านค้า

หากต้องการใช้ช่องทาง Google คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center:

 • คุณต้องมีร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านป้องกัน
 • คุณต้องเพิ่มผู้ให้บริการการชำระเงินที่ถูกต้องในส่วน Shopify admin ของคุณ
 • คุณต้องเพิ่มนโยบายการคืนเงินและข้อกำหนดในการใช้บริการไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายร้านค้าของคุณไปยัง Shopify โดยนโยบายเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในเมนูการนำทางส่วนท้ายของคุณ หากคุณยังไม่ได้เพิ่มนโยบายร้านค้าของคุณไปยังเมนูการนำทางส่วนท้าย ให้คลิกที่เพิ่มนโยบายการคืนเงินและข้อกำหนดในการใช้บริการไปยังเมนูการนำทางส่วนท้ายของคุณในรายการตรวจสอบการตั้งค่า
 • คุณต้องเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าเห็นด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องระบุวิธีการติดต่ออย่างน้อย 2 วิธี เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มการติดต่อจะไม่นับเป็นวิธีการติดต่อโดย Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณ
 • คุณต้องจัดส่งไปยังประเทศที่รองรับหนึ่งแห่ง และคุณต้องขายสินค้าในสกุลเงินที่ตรงกับประเทศดังกล่าว ช่องทาง Google ไม่รองรับประเทศที่ Google อยู่ในขั้นเบต้า

คุณอาจต้อง กำหนดอัตราค่าจัดส่งของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจัดส่งสินค้าของคุณ

ในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถดูรายการตรวจสอบของงานที่คุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพื่อให้ร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center โดยคุณสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านข้างข้อกำหนดเพื่อไปยังหน้าที่คุณสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์ใน Shopify ได้

การเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณ

Google Merchant Center มีแรวทางที่เคร่งครัดสำหรับการแสดงข้อมูลติดต่อของคุณบนเว็บไซต์ที่ลูกค้าของคุณใช้งาน หากคุณสร้างหน้าติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของคุณอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณเห็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณดังต่อไปนี้อย่างน้อยสองรายการ:

 • ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล

แบบฟอร์มการติดต่อจะไม่นับเป็นวิธีการติดต่อโดย Google

หากคุณยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในร้านค้าของคุณ และคุณไม่มั่นใจได้ว่าจะแสดงข้อมูลนี้บริเวณใด ให้ดูที่หน้าเพื่อดูวิธีเพิ่มหน้าเกี่ยวกับเราไปยังร้านค้าของคุณ

ข้อกำหนดของบัญชี Google

หากต้องการตั้งค่าช่องทาง Google คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google และบัญชี Google Merchant Center Google Merchant Center เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลร้านค้าและสินค้าของคุณไปยัง Google รวมถึงนำข้อมูลต่างๆ มาใช้งานร่วมกับแคมเปญ Performance Max และบริการอื่นๆ ของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Merchant Center

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Google คุณสามารถสร้างได้เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google

บัญชี Google Merchant Center ต้องเชื่อมโยงกับโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและไม่เชื่อมโยงกับบัญชีอื่น เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Google Merchant Center เข้ากับช่องทาง Google โดเมนของร้านค้า Shopify จะถูกใช้สิทธิ์รับโดยอัตโนมัติ ยกเว้นว่าบัญชีดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Google อื่น หากโดเมนของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Google Merchant Center อื่น คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์โดเมนไปยังบัญชี Google Merchant Center ที่คุณเชื่อมต่อกับ Shopify ได้

ข้อควรพิจารณาก่อนการซิงค์บัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้วเข้ากับ Shopify

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google และเชื่อมต่อกับบัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้ว ระบบจะซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้ากร้านค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google:

 • โดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • ข้อมูลสินค้าของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของร้านค้า Shopify เช่น การจัดส่งและภาษี

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าของคุณใน Google Merchant Center อาจส่งผลต่อความสามารถในการซิงค์ช่องทาง Google เข้ากับบัญชีของคุณ และแคมเปญ Performance Max ใดๆ ที่คุณกำลังเผยแพร่อยู่

ช่องทาง Google จะซิงค์สินค้าของคุณในขั้นตอนแยกต่างหาก หลังจากที่มีการเชื่อมต่อบัญชี Merchant Center ของคุณแล้ว หากคุณสร้างฟีดสินค้าไว้ก่อนแล้ว ระบบจะเขียนทับเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างร้านค้า Shopify และบัญชี Merchant Center ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดว่าสินค้าใดบ้างที่จะถูกซิงค์ ให้ดูที่การซิงค์สินค้าของคุณ

ข้อกำหนดในการจัดส่ง

คุณอาจต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทาง Google ก่อน จึงจะสามารถใช้แอปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดส่งสินค้าไปที่ไหน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่งที่กำหนดได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ช่องทาง Google จะรองรับอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งสำหรับผู้ให้บริการขนส่งบางรายและบริการบางอย่างในออสเตรเลีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา โดยคุณสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งและบริการที่ Google รองรับได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant หากคุณใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่ไม่รองรับหรืออาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเอง

หาก Google รองรับประเทศปลายทางของคุณ และคุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งสำหรับช่องทาง Google คุณก็สามารถเลือกที่จะนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้า Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งได้ด้วยตนเองใน Google Merchant Center ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่จะนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณไปยังช่องทาง Google:

 • ในช่องทาง Google ของคุณ คุณสามารถนําเข้าอัตราสำหรับจัดส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางเพียงอย่างเดียวได้
 • คุณต้องตั้งค่าเขตการจัดส่งในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปสำหรับประเทศที่คุณจะจัดส่งสินค้า
 • เพื่อให้วันที่คาดว่าจะจัดส่งของรายการสินค้าถูกต้อง Google จะคํานวณเวลาจัดส่งและเวลาขนย้ายพัสดุสำหรับอัตราค่าจัดส่งที่คุณใช้โดยอิงจากเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • หากร้านค้าของคุณมี อัตราค่าจัดส่งตายตัวพร้อมระยะเวลาการขนส่ง ระยะเวลาขนส่งใน Google Merchant Center จะอิงตามระยะเวลาการขนส่งที่ตั้งค่าไว้ใน การตั้งค่าการจัดส่ง ของคุณ
  • หากคุณไม่ได้ใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเองที่มีระยะเวลาการขนส่ง เวลาจัดส่งดังกล่าวจะอิงตามเวลาจัดส่งโดยทั่วไปในภูมิภาคของคุณ
  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เวลาขนย้ายสินค้าของคุณจะขึ้นอยู่กับเวลาขนย้ายสินค้าโดยเฉลี่ยของผู้ขาย Shopify

นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศที่คุณจะจัดส่งสินค้าแล้ว คุณสามารถให้ระบนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งโดยอัตโนมัติจากร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก ภาพรวม > การตั้งค่า

 5. ในส่วนฟีดสินค้า ให้คลิกเลือก ถัดจากการตั้งค่าการจัดส่ง

 6. ในส่วนกําหนดค่าการตั้งค่าการจัดส่ง ให้เลือก “นําเข้าการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ” แล้ว Shopify จะทดสอบว่าสามารถนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้าของคุณได้หรือไม่:

  • หากการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณตรงตามเงื่อนไข ระบบก็จะทำการนําเข้าจากร้านค้าของคุณ
  • หากการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณไม่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะไม่สามารถนําเข้าได้ ส่วนคุณจะต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

เมื่อใดที่มีการอัปเดตการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้า ระบบจะนำเข้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยัง Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดของสินค้า

Google ต้องการข้อมูลบางประการเกี่ยวกับสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่บน Google ได้ ช่องทาง Google จะนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วของคุณจาก Shopify แต่คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนก่อน จึงจะสามารถซิงค์สินค้าเข้ากับ Google Merchant Center ได้

สินค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้:

นอกจากนี้ Google ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • สื่อ
 • หนังสือ

ตัวเลือกของสินค้า รวมถึงตัวเลือกสินค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะซิงค์เข้ากับ Google ได้

หมายเหตุ: บางประเทศกำหนดให้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อมูลราคาต่อหน่วยลงในช่อง Google Shoping สำหรับสินค้าใน Shopify ได้

หมวดหมู่สินค้าบน Google

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องบน Google คุณควรเพิ่มหมวดหมู่สินค้าของ Google ลงในสินค้า และหากคุณไม่ได้เพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google จะกำหนดหมวดหมู่ให้สินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจพบข้อผิดพลาดได้ อ่านคู่มือของ Google สำหรับการจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

Google กำหนดให้คุณต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณ โดยตัวระบุเหล่านี้จะทำให้ Google จับคู่สินค้าของคุณกับสินค้าที่คล้ายกันบน Google Shopping ได้ ซึ่งหากตัวระบุเหล่านี้ไม่ถูกต้อง Google จะไม่เผยแพร่สินค้าของคุณและบัญชีของคุณอาจถูกระงับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันจากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากสินค้ามี GTIN (หมายเลขสินค้าการค้าสากล) คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าได้ โดยคุณสามารถเพิ่ม GTINได้ในรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มี GTIN คุณจำเป็นต้องเพิ่ม MPN (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) และแบรนด์ไปยังข้อมูลสินค้าในช่องทาง Google

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าบางหมวดหมู่ของ Google

Google มีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าของ Google หมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สื่อ หรือหนังสือ โดยเมื่อคุณเลือกหมวดหมู่ให้แก่สินค้าในช่องทาง Google คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนี้ลงไปด้วย

ข้อกหนดของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สินค้าหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอาจต้องระบุข้อมูลสินค้าบางประการก่อนจึงจะถูกเผยแพร่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณต้องระบุข้อมูลสินค้าหรือไม่ ให้ดูที่แนวทางสำหรับด้านต่อไปนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center:

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทสื่อ

สินค้าหมวดหมู่เพลง ภาพยนตร์ หรือวิดีโอเกม ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ UPC, EAN หรือ JAN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Googleได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทหนังสือ

สินค้าในหมวดหมู่หนังสือ ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ ISBN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

เมื่อสินค้า Shopify ของคุณปรากฏในโฆษณาของ Google Ads แล้ว Google Merchant Center จะคอนเวิร์ทราคาสินค้าเป็นสกุลเงินในประเทศของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ระบบจะนำทางลูกค้าที่กดดูโฆษณาของ Google ไปยังหน้าสินค้าที่แสดงสกุลเงินและราคาตรงกับในโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคอนเวิร์ทสกุลเงินสำหรับช่องทาง Google จากส่วนช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

หากคุณต้องการกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center คุณจะต้องตั้งค่าการจัดส่งในช่องทางการขาย Google ของคุณให้เป็นแบบดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก ภาพรวม > การตั้งค่า

 5. ในส่วนฟีดสินค้า ให้คลิกเลือก ถัดจากการตั้งค่าการจัดส่ง

 6. ในส่วนกําหนดการตั้งค่าการจัดส่ง ให้เลือก “ตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

หลังจากที่เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดส่งในช่องทาง Google แล้ว คุณจะตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center ได้ หากคุณต้องการลบวันที่คาดว่าจะจัดส่งออกจากรายการสินค้าของ Google โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเวลาในการขนย้ายว่างเปล่า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Ads

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Ads เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Google Ads
 • นโยบาย รีวิวโฆษณา และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม
 • การตั้งค่าประเภทโฆษณาที่ช่องทาง Google ไม่รองรับ เช่น แคมเปญวิดีโอ
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติของโฆษณาหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโฆษณาของ Google

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือใช้งานช่องทาง Google ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี