YouTube Shopping

YouTube Shopping ช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณได้ทันทีเมื่อค้นพบ คุณสามารถเลือกสินค้าที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นขณะที่พวกเขาดูวิดีโอเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบน YouTube ได้

หากคุณได้ตั้งค่าซื้อใน Googleไว้แล้ว ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาจะชำระเงินใน Youtube โดยตรง หากคุณไม่ได้ใช้ซื้อใน Google ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาจะชำระเงินบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการชำระเงินบน YouTube Shopping ได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YouTube Shopping โปรดไปที่ “เริ่มต้นใช้งาน Shopping บน YouTube” ใน Youtube Help

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี