ตั้งค่าช่องทาง Google

ช่องทาง Google จะซิงค์สินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify เข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตฟีดสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจาก Shopify สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อสร้างแคมเปญ Smart Shopping ของ Google ที่ชำระเงินได้ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณาหลากหลายแบบที่ Google เป็นเจ้าของได้

หมายเหตุ: ดูการสัมมนาออนไลน์ของ Google Shopping เพื่อดูภาพรวมของการตั้งค่าช่องทาง Google

ตั้งค่าช่องทาง Google เพื่อซิงค์สินค้าของคุณ

คุณสามารถติดตั้งช่องทาง Google ได้จาก Shopify App Store ดูวิธีการติดตั้งแอป

หลังจากติดตั้งช่องทาง Google แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google และบัญชี Google Merchant Center ของคุณเพื่อให้สามารถซิงค์สินค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google ได้

ร้านค้าของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดบางประการสำหรับช่องทาง Google ใหม่จึงจะสามารถใช้งานได้ เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงร้านค้าออนไลน์หรือการตั้งค่าการจัดส่งของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่ช่องทางการขาย > Google

 2. คลิกเชื่อมต่อบัญชี Google จากนั้นเลือกบัญชี Google หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ คุณต้องอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณได้ด้วย

 3. ตรวจสอบข้อกำหนดในการตั้งค่าสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็น

 4. ไปที่ Google > ภาพรวม แล้วคลิกที่เริ่มใช้งาน ที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโปรแกรมดังกล่าว:

- การทำรายการสินค้าอิสระ - แสดงสินค้าของคุณในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องในแท็บ Google Shopping ตัวเลือกนี้มีการซิงค์ฟีดสินค้า - การตลาด -ตั้งค่าช่องทาง Google เพื่อสร้างแคมเปญ Smart Shopping แบบชำระเงินบน Google ตัวเลือกนี้มีการซิงค์ฟีดสินค้า - ฟีดสินค้า - ซิงค์สินค้าใน Shopify ของคุณเข้ากับ Google Merchant Center

 1. เลือกหรือสร้างบัญชี Merchant Center:

- เลือกบัญชีผู้ขายจากรายการดรอปดาวน์ Merchant Center ID ที่แสดงเป็น ID ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับช่องทาง Google เดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการอนุมัติ - หากคุณไม่มีบัญชี Merchant Center ให้คลิกที่สร้างใหม่จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างบัญชีจาก Google Merchant Center ให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: บัญชี Google Merchant Center ต้องเชื่อมโยงกับโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและไม่เชื่อมโยงกับบัญชีอื่น เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Google Merchant Center เข้ากับช่องทาง Google โดเมนของร้านค้า Shopify จะถูกใช้สิทธิ์รับโดยอัตโนมัติ ยกเว้นว่าบัญชีดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google Merchant Center อื่น หากโดเมนของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นคุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์โดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้ Google Merchant Center ที่คุณเชื่อมต่อกับ Shopify หรือเชื่อมต่อบัญชี Google Merchant Center ที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณได้

 1. คลิกที่เลือกด้านข้างตลาดเป้าหมายเพื่อตั้งค่าสถานที่ที่คุณต้องการขายสินค้า จากนั้นเลือกตลาดเป้าหมายและภาษา การตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าจะกำหนดประเทศและภูมิภาคที่พร้อมให้คุณกำหนดเป้าหมาย ภาษาที่ใช้ได้จะเป็นไปตามภาษาที่รองรับโดย Google และขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายของคุณ

 2. หากคุณกำลังตั้งค่าสำหรับการทำการตลาดแบบชำระเงินบน Google ให้คลิกที่เลือกที่อยู่ด้านข้างการตั้งค่าการจัดส่ง แล้วคลิกดร็อปดาวน์เพื่อเลือกอัตราค่าจัดส่งให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเอง

- เลือก นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ เพื่อซิงค์อัตราค่าจัดส่งจาก Shopify ของคุณ แล้วคลิกที่ บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์อัตราค่าจัดส่งด้วย Google Merchant Center - เลือก กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center เพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งใน Google Merchant Center แล้วคลิกที่ บันทึก

 1. ตัวเลือกเสริม: ตั้งชื่อสินค้าและเขียนคำอธิบายสินค้าให้กับสินค้าที่ซิงค์กับ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping มากที่สุด

หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Google โดยอัตโนมัติ สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์สินค้า Shopify ของคุณกับ Google และเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดในการซิงค์สินค้า

หากคุณต้องการสร้างแคมเปญ Smart Shopping บน Google ใน Shopify คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของคุณเข้ากับช่องทาง Google ได้ในระหว่างที่รอให้สินค้าซิงค์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Smart Shopping บน Google ได้จากความช่วยเหลือของ Google Ads

หากคุณมีบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงกับอีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าช่องทาง Google อยู่แล้ว ให้เพิ่มบัญชีดังกล่าวลงไป

หากคุณไม่มีบัญชี Google Ads หรือต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่นคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ขณะตั้งค่าช่องทาง Google เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทาง Google ใน Shopify คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Ads สำหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าการตั้งค่าในช่องทาง Google ให้เลือกหรือสร้างบัญชี Google Ads: - หากคุณมีบัญชี Google Ads อยู่แล้ว ให้เลือกบัญชีดังกล่าวในเมนูดร็อปดาวน์ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

  • หากคุณไม่มีบัญชี Google Ads ที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้คลิก สร้างใหม่ ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการ แล้วคลิก ยอมรับข้อกำหนด คุณจะได้รับอีเมลจาก Google ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณจะสามารถยอมรับคำขอเข้าถึง Google Ads ได้
 2. ในส่วนบัญชี Google Ads ให้คลิกที่ดูรายละเอียดที่อยู่ถัดจากเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าบัญชี Google Ads ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในบัญชีผู้ใช้ Google Ads แล้ว จากนั้นคลิกปุ่มฉันเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินแล้ว

หากที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าช่องทาง Google เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads ที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันคำขอเข้าถึง

เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทาง Google คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยอมรับบัญชี Google Ads ของคุณ คุณต้องยอมรับคำเชิญในอีเมลเพื่อยืนยันอีเมลของคุณ

หลังจากคุณยอมรับคำเชิญ อาจต้องใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อให้คำขอเข้าถึงประมวลผลแล้วเสร็จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ สำหรับรายละเอียดวิธีเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สามารถดูได้ที่จัดการวิธีการชำระเงินของคุณใน Google Ads ความช่วยเหลือ

หลังจากคุณเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว ให้ยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยคลิกที่ฉันได้เพิ่มรายละเอียดการเรียกเก็บเงินแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างแคมเปญ Google Shopping โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แต่แคมเปญจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

ช่องทาง Google จะเพิ่มกิจกรรมการติดตามคอนเวอร์ชันไปยังบัญชี Google Ads ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าแล้ว หากร้านค้าของคุณมีการติดตามคอนเวอร์ชันของ Google ผ่านการแก้ไขรหัสธีมหรือผ่านแอปของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้ว การติดตามคอนเวอร์ชันอาจถูกทำซ้ำและทำให้ข้อมูลรายงานของคุณจะไม่ถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามคอนเวอร์ชันที่ซ้ำกันได้จากบัญชี Google Ads ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนเวอร์ชันจากความช่วยเหลือของ Google Ads

เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทาง Google ใน Shopify คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Ads บนบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากต้องการรับเครดิต คุณต้องใช้จ่ายตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดภายใน 30 วันหลังสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังจากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ทาง Google จะเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ

บัญชีผู้ใช้ของคุณต้องน่าเชื่อถือจึงจะมีสิทธิ์รับเครดิตดังกล่าว หลังจากคุณใช้จ่ายตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว อาจใช้เวลาถึง 5 วันในการให้เครดิตบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชันของ Google Ads

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้จ่ายเครดิตของคุณ และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างของการโฆษณา ระบบจะส่งการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณไม่ต้องการทำการโฆษณาผ่าน Google Ads แล้ว คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือลบแคมเปญของคุณได้

ประเทศที่มีสิทธิ์

ทาง Google มีการขายเครดิตของ Google Ads โดยบริการในประเทศดังต่อไปนี้และในจำนวนดังต่อไปนี้:

ประเทศที่มีสิทธิ์และจำนวนเงินสำหรับรับเครดิต Google Ads
ประเทศ การใช้จ่ายขั้นต่ำ รับ
สหรัฐอเมริกา 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แคนาดา 25 ดอลลาร์แคนาดา 100 ดอลลาร์แคนาดา
สหราชอาณาจักร 25 ปอนด์สเตอร์ลิง 75 ปอนด์สเตอร์ลิง
ออสเตรเลีย 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ออสเตรีย 25 ยูโร 75 ยูโร
เดนมาร์ก 200 โครนเดนมาร์ก 600 โครนเดนมาร์ก
ฟินแลนด์ 25 ยูโร 75 ยูโร
ฝรั่งเศส 25 ยูโร 75 ยูโร
เยอรมนี 25 ยูโร 75 ยูโร
กรีซ 25 ยูโร 75 ยูโร
อินโดนีเซีย 150,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย 450,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์ 25 ยูโร 75 ยูโร
อิตาลี 25 ยูโร 75 ยูโร
มาเลเซีย 50 ริงกิตมาเลเซีย 150 ริงกิตมาเลเซีย
นิวซีแลนด์ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
นอร์เวย์ 250 โครนนอร์เวย์ 750 โครนนอร์เวย์
ฟิลิปปินส์ 500 เปโซฟิลิปปินส์ 2000 เปโซฟิลิปปินส์
โปรตุเกส 25 ยูโร 60 ยูโร
สิงคโปร์ 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ 75 ดอลลาร์สิงคโปร์
แอฟริกาใต้ 200 แรนด์แอฟริกาใต้ 600 แรนด์แอฟริกาใต้
สเปน 25 ยูโร 75 ยูโร
สวีเดน 250 โครนาสวีเดน 750 โครนาสวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ 25 ฟรังก์สวิส 100 ฟรังก์สวิส
ไทย 500 บาทไทย 1500 บาทไทย

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Ads เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Google Ads
 • นโยบาย รีวิวโฆษณา และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม
 • การตั้งค่าประเภทโฆษณาที่ช่องทาง Google ไม่รองรับ เช่น แคมเปญวิดีโอ
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติของโฆษณาหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโฆษณาของ Google

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือใช้งานช่องทาง Google ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี