ตั้งค่าช่องทาง Google

ช่องทาง Google จะซิงค์สินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify เข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตฟีดสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจาก Shopify สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อสร้างแคมเปญ Smart Shopping ของ Google ที่ชำระเงินได้ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณาหลากหลายแบบที่ Google เป็นเจ้าของได้

หมายเหตุ: ดูการสัมมนาออนไลน์ของ Google Shopping เพื่อดูภาพรวมของการตั้งค่าช่องทาง Google

ตั้งค่าช่องทาง Google เพื่อซิงค์สินค้าของคุณ

คุณสามารถติดตั้งช่องทาง Google ได้จาก Shopify App Store ดูวิธีการติดตั้งแอป

หลังจากติดตั้งช่องทาง Google แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google และบัญชี Google Merchant Center ของคุณเพื่อให้สามารถซิงค์สินค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google ได้

ร้านค้าของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดบางประการสำหรับช่องทาง Google ใหม่จึงจะสามารถใช้งานได้ เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงร้านค้าออนไลน์หรือการตั้งค่าการจัดส่งของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > Google แล้วคลิก "เพิ่มช่องทางการขาย"
 2. คลิกเชื่อมต่อบัญชี Google จากนั้นเลือกบัญชี Google หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ คุณต้องอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณได้ด้วย
 3. ตรวจสอบข้อกำหนดในการตั้งค่าสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็น
 4. เลือกหรือสร้างบัญชี Merchant Center:

- เลือกบัญชีผู้ขายจากรายการดรอปดาวน์ Merchant Center ID ที่แสดงเป็น ID ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับช่องทาง Google เดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการอนุมัติ - หากคุณไม่มีบัญชี Merchant Center ให้คลิกที่สร้างใหม่จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างบัญชีจาก Google Merchant Center ให้เสร็จสิ้น

 1. คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Merchant Center

  1. ในส่วนยืนยันว่าเป็นคุณ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เลือกประเทศของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ แล้วคลิก "รับรหัส" เพื่อรับรหัสยืนยันของคุณ
  2. ในหน้าต่างยืนยันว่าเป็นคุณ ให้ป้อนรหัส 6 หลักที่ระบบส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านข้อความ
  3. คลิก "ยืนยัน"
 2. คลิกที่เลือกด้านข้างตลาดเป้าหมายเพื่อตั้งค่าสถานที่ที่คุณต้องการขายสินค้า จากนั้นเลือกตลาดเป้าหมายและภาษา การตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าจะกำหนดประเทศและภูมิภาคที่พร้อมให้คุณกำหนดเป้าหมาย ภาษาที่ใช้ได้จะเป็นไปตามภาษาที่รองรับโดย Google และขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายของคุณ

 3. หากคุณกำลังตั้งค่าสำหรับการทำการตลาดแบบชำระเงินบน Google ให้คลิกที่ "เลือก" ที่อยู่ด้านข้างการตั้งค่าการจัดส่ง แล้วคลิกที่เมนูดร็อปดาวน์เพื่อเลือกอัตราค่าจัดส่งให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเอง:

- เลือก นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ เพื่อซิงค์อัตราค่าจัดส่งจาก Shopify ของคุณ แล้วคลิกที่ บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์อัตราค่าจัดส่งด้วย Google Merchant Center - เลือก กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center เพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งใน Google Merchant Center แล้วคลิกที่ บันทึก

 1. ตัวเลือกเสริม: ตั้งชื่อสินค้าและเขียนคำอธิบายสินค้าให้กับสินค้าที่ซิงค์กับ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping มากที่สุด

หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว สินค้าที่พร้อมขายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Google โดยอัตโนมัติ สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏบนพื้นที่ของ Google ที่เกี่ยวข้องได้ฟรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์สินค้า Shopify ของคุณกับ Google และเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดในการซิงค์สินค้า

จากหน้าภาพรวมในช่องทางการขายของ Google คุณสามารถดูรายการสินค้าและข้อมูลการตลาดได้:

 • รายการสินค้า: สินค้าทั้งหมดที่คุณได้ซิงค์กับ Google Merchant Center สินค้าที่ได้รับการอนุมัติของคุณอาจมีสิทธิ์แสดงบนพื้นที่ต่างๆ ของ Google เช่น แท็บ Shopping, การค้นหาของ Google, Google Images, Google Maps และ Google Lens ได้ฟรี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการสินค้าของคุณฟรีบน Google
 • การตลาด: สร้างหรือเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของคุณ และตั้งค่าแคมเปญ Smart Shopping บน Google แบบชําระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Smart Shopping บน Google

หากคุณต้องการสร้างแคมเปญ Smart Shopping บน Google ใน Shopify คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของคุณเข้ากับช่องทาง Google ได้ในระหว่างที่รอให้สินค้าซิงค์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Smart Shopping บน Google ได้จากความช่วยเหลือของ Google Ads

หากคุณมีบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงกับอีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าช่องทาง Google อยู่แล้ว ให้เพิ่มบัญชีดังกล่าวลงไป

หากคุณไม่มีบัญชี Google Ads หรือต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่นคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ขณะตั้งค่าช่องทาง Google เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทาง Google ใน Shopify คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Ads สำหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าการตั้งค่าในช่องทาง Google ให้เลือกหรือสร้างบัญชี Google Ads:

  • หากคุณมีบัญชี Google Ads อยู่แล้ว ให้เลือกบัญชีดังกล่าวในเมนูดร็อปดาวน์ แล้วคลิก เชื่อมต่อ
  • หากคุณไม่มีบัญชี Google Ads ที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้คลิก สร้างใหม่ ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการ แล้วคลิก ยอมรับข้อกำหนด คุณจะได้รับอีเมลจาก Google ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณจะสามารถยอมรับคำขอเข้าถึง Google Ads ได้
 2. ในส่วนบัญชี Google Ads ให้คลิกที่ดูรายละเอียดที่อยู่ถัดจากเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าบัญชี Google Ads ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในบัญชีผู้ใช้ Google Ads แล้ว จากนั้นคลิกปุ่มฉันเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินแล้ว

หากที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าช่องทาง Google เชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads ที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันคำขอเข้าถึง

เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทาง Google คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยอมรับบัญชี Google Ads ของคุณ คุณต้องยอมรับคำเชิญในอีเมลเพื่อยืนยันอีเมลของคุณ

หลังจากคุณยอมรับคำเชิญ อาจต้องใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อให้คำขอเข้าถึงประมวลผลแล้วเสร็จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ สำหรับรายละเอียดวิธีเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สามารถดูได้ที่จัดการวิธีการชำระเงินของคุณใน Google Ads ความช่วยเหลือ

หลังจากคุณเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว ให้ยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยคลิกที่ฉันได้เพิ่มรายละเอียดการเรียกเก็บเงินแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างแคมเปญ Google Shopping โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แต่แคมเปญจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

ช่องทาง Google จะเพิ่มกิจกรรมการติดตามคอนเวอร์ชันไปยังบัญชี Google Ads ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าแล้ว หากร้านค้าของคุณมีการติดตามคอนเวอร์ชันของ Google ผ่านการแก้ไขรหัสธีมหรือผ่านแอปของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้ว การติดตามคอนเวอร์ชันอาจถูกทำซ้ำและทำให้ข้อมูลรายงานของคุณจะไม่ถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามคอนเวอร์ชันที่ซ้ำกันได้จากบัญชี Google Ads ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนเวอร์ชันจากความช่วยเหลือของ Google Ads

เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Ads โดยใช้ช่องทางของ Google ใน Shopify คุณก็มีสิทธิ์รับเครดิตโฆษณาเพิ่มเติม และเมื่อคุณเริ่มต้นการโฆษณาด้วยแคมเปญ Smart Shopping คุณอาจได้รับเครดิตโฆษณาได้มากถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 30 วันแรก

เครดิตที่คุณจะได้รับจะถูกนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันหลังจากสิ้นสุดช่วงการส่งเสริมการขาย หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันของ Google Ads

คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีเครดิตเหลืออยู่ และต้นทุนเพิ่มเติมจากการโฆษณาถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณไม่ต้องการลงโฆษณากับ Google Ads อีกต่อไป คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือลบแคมเปญของคุณจากบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณได้

ประเทศที่มีสิทธิ์

Google เสนอขายเครดิต Google Ads ในประเทศดังต่อไปนี้และในจำนวนเงินดังต่อไปนี้:

ประเทศที่มีสิทธิ์และจำนวนเงินสำหรับรับเครดิต Google Ads
ประเทศ จำนวนเงินที่ตรงกับค่าใช้จ่าย
สหรัฐอเมริกา 150 ดอลลาร์สหรัฐ
แคนาดา 150 ดอลลาร์แคนาดา
สหราชอาณาจักร 120 GBP
ออสเตรเลีย 150 AUD
ออสเตรีย 120 EUR
เดนมาร์ก 900 โครนเดนมาร์ก
ฟินแลนด์ 120 EUR
ฝรั่งเศส 120 EUR
เยอรมนี 120 EUR
กรีซ 120 EUR
อินเดีย 2000 INR
อินโดนีเซีย 675,000 IDR
ไอร์แลนด์ 120 EUR
อิตาลี 120 EUR
มาเลเซีย 225 MYR
นิวซีแลนด์ 150 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
นอร์เวย์ 1125 NOK
ฟิลิปปินส์ 3000 เปโซฟิลิปปินส์
โปรตุเกส 120 EUR
สิงคโปร์ 120 SGD
แอฟริกาใต้ 900 แรนด์แอฟริกาใต้
สเปน 120 EUR
สวีเดน 1125 SEK
สวิตเซอร์แลนด์ 150 ฟรังก์สวิส
ไทย 2250 THB

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Ads เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Google Ads
 • นโยบาย รีวิวโฆษณา และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม
 • การตั้งค่าประเภทโฆษณาที่ช่องทาง Google ไม่รองรับ เช่น แคมเปญวิดีโอ
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติของโฆษณาหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโฆษณาของ Google

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือใช้งานช่องทาง Google ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี