ตั้งค่าแอป Google Shopping

แอป Google Shopping ซิงค์สินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify ของคุณกับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณสามารถอัปเดตรายการสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจาก Shopify admin ของคุณ

หากคุณตั้งค่าแอป Google Shopping ด้วยบัญชี Google Ads ของคุณ คุณจะยังสามารถใช้แอปดังกล่าวเพื่อสร้างแคมเปญ Smart Shopping บน Google ได้อีกด้วย

ตั้งค่าแอป Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าของคุณ

คุณสามารถติดตั้งแอป Google Shopping ได้จาก Shopify App Store ดูวิธีการติดตั้งแอป

หลังจากติดตั้งแอป Google Shopping แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อบัญชี Google และบัญชี Google Merchant Center ของคุณเพื่อให้คุณสามารถซิงค์สินค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google ได้

ร้านค้าของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดบางประการของแอป Google Shopping ใหม่จึงจะใช้งานได้ เมื่อคุณตั้งค่าแอป Google Shopping คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงร้านค้าออนไลน์หรือการตั้งค่าการจัดส่งของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. ไปที่แอป > Google Shopping

 2. คลิกเชื่อมต่อบัญชี Google จากนั้นเลือกบัญชี Google หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ คุณต้องอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณได้ด้วย

 3. ตรวจสอบข้อกำหนดในการตั้งค่าสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็น

 4. ไปที่ Google Shopping > ภาพรวม จากนั้นคลิกการตั้งค่า

 5. เลือกหรือสร้างบัญชี Merchant Center:

- เลือกบัญชีผู้ขายจากรายการดรอปดาวน์ ID ของ Merchant Center ที่ระบุอยู่จะเป็น ID ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการอนุมัติ ให้เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป Google Shopping เดิม - หากคุณไม่มีบัญชี Merchant Center ให้คลิกที่สร้างใหม่จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างบัญชีจาก Google Merchant Center ให้เสร็จสิ้น

 1. คลิกเลือก ถัดจากตลาดเป้าหมาย เพื่อตั้งค่าสถานที่ที่คุณต้องการขายสินค้า จากนั้นเลือกตลาดเป้าหมายและภาษา การตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าจะกำหนดประเทศและภูมิภาคที่พร้อมให้คุณกำหนดเป้าหมาย ภาษาที่ใช้ได้จะเป็นไปตามภาษาที่รองรับโดย Google และขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายของคุณ

 2. คลิกที่ เลือก ซึ่งอยู่ด้านข้าง การตั้งค่าการจัดส่ง จากนั้นคลิกในเมนูดร็อปดาวน์เพื่อเลือกกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ:

- เลือก นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ เพื่อซิงค์อัตราค่าจัดส่งจาก Shopify ของคุณ แล้วคลิกที่ บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์อัตราค่าจัดส่งด้วย Google Merchant Center - เลือก กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center เพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งใน Google Merchant Center แล้วคลิกที่ บันทึก

 1. ตั้งชื่อและคำอธิบายสินค้าให้กับสินค้าที่ซิงค์กับ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping

หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วสินค้าที่พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Google โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการซิงค์กับ Google ได้จากหน้าภาพรวมของ Google Shopping ใน Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์สินค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google Merchant Center

จะทำอย่างไรหากสินค้าของคุณไม่ได้รับอนุมัติ

คุณสามารถดูภาพรวมของฟีดสินค้าของคุณได้จากหน้า ภาพรวม ของ Google Shopping ใน Shopify

ยังไม่ได้ซิงค์สินค้าที่ทำเครื่องหมายว่า ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมีข้อผิดพลาด เช่น สินค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากไม่มีรูปภาพ ทั้งนี้ Google กำหนดให้สินค้าต้องมีรูปภาพประกอบ หากต้องการดูสาเหตุเฉพาะที่ทำให้สินค้าไม่ได้รับการอนุมัติ ให้คลิกที่ลิงก์ด้านข้างป้าย ไม่ได้รับการอนุมัติ ลิงก์จะเปิดหน้า Google Shopping > สินค้า ในหน้านี้คุณจะเห็นรายการสินค้า สถานะสินค้า และข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ซิงค์สินค้าไม่ได้จะระบุไว้ใต้ชื่อสินค้า

สินค้าไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Shopping

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์สินค้าได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว Google Shopping จะพยายามซิงค์สินค้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้าดังกล่าวแล้ว คุณต้องกลับไปที่ ฟีดสินค้า ในหน้า ภาพรวม ของ Google Shopping เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสินค้าชิ้นอื่น

หมายเหตุ: หากข้อผิดพลาดสินค้าแสดงขึ้นมาว่าสินค้าของคุณไม่มี GTIN คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายลงในช่อง บาร์โค้ด ของรายละเอียดสินค้า หรือทำเครื่องหมายเป็นสินค้าที่กำหนดเองซึ่งไม่จำเป็นต้องมี GTIN ก็ได้เช่นกัน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Google และการเพิ่ม GTIN หรือตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันอื่น ๆ ไปยังสินค้าที่ซิงค์กับ Google

เมื่อคุณแก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์สินค้า ป้าย Not approved จะถูกแทนที่ด้วยป้าย pending เพื่อแสดงว่าสินค้าชิ้นดังกล่าวได้ซิงค์กับ Google Shopping อีกครั้ง การเปลี่ยนจากป้าย Not approved เป็น pending อาจใช้เวลาหลายนาที คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรต่อเพื่อซิงค์สินค้าอีกครั้ง เนื่องจากระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการสร้างแคมเปญ Google Smart Shopping ใน Shopify คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของคุณเข้ากับแอป Google Shopping ได้ในระหว่างที่รอให้สินค้าซิงค์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แคมเปญ Google Smart Shopping ได้จาก Google Ads ความช่วยเหลือ

หากคุณมีบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงกับอีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าแอป Google Shopping อยู่แล้ว ให้เพิ่มบัญชีดังกล่าวลงไป

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Google Ads หรือต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่นคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ขณะตั้งค่าแอป Google Shopping เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Google Ads โดยใช้แอป Google Shopping ใน Shopify คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Google Adsต่อค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า การตั้งค่า ในแอป Google Shopping ให้เลือกหรือสร้างบัญชี Google Ads: - หากคุณมีบัญชี Google Ads อยู่แล้ว ให้เลือกบัญชีดังกล่าวในเมนูดร็อปดาวน์ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

  • หากคุณไม่มีบัญชี Google Ads ที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้คลิก สร้างใหม่ ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการ แล้วคลิก ยอมรับข้อกำหนด คุณจะได้รับอีเมลจาก Google ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณจะสามารถยอมรับคำขอเข้าถึง Google Ads ได้
 2. ในส่วนบัญชี Google Ads ให้คลิกที่ดูรายละเอียดที่อยู่ถัดจากเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าบัญชี Google Ads ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินในบัญชีผู้ใช้ Google Ads แล้ว จากนั้นคลิกปุ่มฉันเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินแล้ว

หากที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าแอป Google Shopping เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Google Ads ที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันคำขอการเข้าถึง

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Google Ads โดยใช้แอป Google Shopping คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยอมรับบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณ คุณต้องยอมรับคำเชิญในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ

หลังจากคุณยอมรับคำเชิญ อาจต้องใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อให้คำขอการเข้าถึงประมวลผลแล้วเสร็จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ Google Ads ของคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ สำหรับรายละเอียดวิธีเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สามารถดูได้ที่จัดการวิธีการชำระเงินของคุณใน Google Ads ความช่วยเหลือ

หลังจากคุณเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว ให้ยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยคลิกที่ฉันได้เพิ่มรายละเอียดการเรียกเก็บเงินแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างแคมเปญ Google Shopping โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แต่แคมเปญจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลดังกล่าว

แอป Google Shopping จะเพิ่มเหตุการณ์การติดตามคอนเวอร์ชันลงในบัญชี Google Ads ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากคุณสร้างบัญชี หากร้านค้าของคุณมีการติดตามคอนเวอร์ชันของ Google ผ่านการแก้ไขรหัสธีมหรือผ่านแอปของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้ว เหตุการณ์การติดตามคอนเวอร์ชันอาจจะทำซ้ำและทำให้ข้อมูลรายงานของคุณจะไม่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานเหตุการณ์การติดตามคอนเวอร์ชันที่ซ้ำกันได้จากบัญชี Google Ads ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนเวอร์ชันได้จาก Google Ads ความช่วยเหลือ

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Google Ads โดยใช้แอป Google Shopping ใน Shopify คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิตบนบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากต้องการรับเครดิต คุณต้องใช้จ่ายตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดภายใน 30 วันหลังสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังจากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ทาง Google จะเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ

บัญชีผู้ใช้ของคุณต้องน่าเชื่อถือจึงจะมีสิทธิ์รับเครดิตดังกล่าว หลังจากคุณใช้จ่ายตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว อาจใช้เวลาถึง 5 วันในการให้เครดิตบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชันของ Google Ads

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้จ่ายเครดิตของคุณ และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างของการโฆษณา ระบบจะส่งการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณไม่ต้องการทำการโฆษณาผ่าน Google Ads แล้ว คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือลบแคมเปญของคุณได้

ประเทศที่มีสิทธิ์

ทาง Google มีการขายเครดิตของ Google Ads โดยบริการในประเทศดังต่อไปนี้และในจำนวนดังต่อไปนี้:

ประเทศที่มีสิทธิ์และจำนวนเงินสำหรับรับเครดิต Google Ads
ประเทศ การใช้จ่ายขั้นต่ำ รับ
สหรัฐอเมริกา 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แคนาดา 25 ดอลลาร์แคนาดา 100 ดอลลาร์แคนาดา
สหราชอาณาจักร 25 ปอนด์สเตอร์ลิง 75 ปอนด์สเตอร์ลิง
ออสเตรเลีย 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ออสเตรีย 25 ยูโร 75 ยูโร
เดนมาร์ก 200 โครนเดนมาร์ก 600 โครนเดนมาร์ก
ฟินแลนด์ 25 ยูโร 75 ยูโร
ฝรั่งเศส 25 ยูโร 75 ยูโร
เยอรมนี 25 ยูโร 75 ยูโร
กรีซ 25 ยูโร 75 ยูโร
อินโดนีเซีย 150,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย 450,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์ 25 ยูโร 75 ยูโร
อิตาลี 25 ยูโร 75 ยูโร
มาเลเซีย 50 ริงกิตมาเลเซีย 150 ริงกิตมาเลเซีย
นิวซีแลนด์ 25 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
นอร์เวย์ 250 โครนนอร์เวย์ 750 โครนนอร์เวย์
ฟิลิปปินส์ 500 เปโซฟิลิปปินส์ 2000 เปโซฟิลิปปินส์
โปรตุเกส 25 ยูโร 60 ยูโร
สิงคโปร์ 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ 75 ดอลลาร์สิงคโปร์
แอฟริกาใต้ 200 แรนด์แอฟริกาใต้ 600 แรนด์แอฟริกาใต้
สเปน 25 ยูโร 75 ยูโร
สวีเดน 250 โครนาสวีเดน 750 โครนาสวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ 25 ฟรังก์สวิส 100 ฟรังก์สวิส
ไทย 500 บาทไทย 1500 บาทไทย

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Ads เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Google Ads
 • นโยบาย รีวิวโฆษณา และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม
 • การตั้งค่าประเภทโฆษณาที่แอป Google Shopping ไม่รองรับ เช่นแคมเปญวิดีโอ
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติของโฆษณาหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโฆษณาของ Google

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือใช้งานแอป Google Shopping

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี