แสดงสินค้าของคุณในแท็บ Google Shopping

สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางโปรแกรมหน้าจอต่างๆ ใน Google

หากคุณใช้ช่องทาง Google เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center อยู่แล้ว คุณสามารถยืนยันว่าฟีดสินค้าของคุณเลือกใช้หน้าจอต่างๆ ใน Google ได้ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับช่องทาง Google คุณจำเป็นต้องตั้งค่าแอปเพื่อซิงค์สินค้าของคุณกับ Google Merchant Center

เกี่ยวกับรายการสินค้าในแท็บ Google Shopping

ลูกค้าที่ค้นหาในแท็บ Google Shopping มีเจตนาในการซื้อที่สูง ดังนั้น การแสดงรายการสินค้าของคุณในผลลัพธ์ของ Google Shopping จะช่วยสร้างคอนเวอร์ชั่นได้ดีกว่าผลลัพธ์ในเครื่องมือค้นหาทั่วไป นอกจากนี้สินค้าที่ได้รับการอนุมัติจะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาของ Google Shopping tab เท่านั้นจึงมีโอกาสที่ลูกค้าใหม่จะค้นพบสินค้าของคุณเมื่อค้นหา Google Shopping มากกว่าในรายการเครื่องมือค้นหาทั่วไป

แม้ว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ของเครื่องจักรจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของรายการสินค้าในผลลัพธ์การค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงสินค้าบน Surfaces across Google ได้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรายการสินค้าของคุณใน Google Shopping ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรายละเอียดสินค้าให้เหมาะสม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสินค้าและร้านค้าของคุณมีคำอธิบายครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
 • เพิ่มรูปภาพความละเอียดสูงไปยังสินค้าของคุณ
 • ปรับแต่งชื่อสินค้าและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมโดยใส่คำสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการค้นหา
 • เพิ่มข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาด หรือเพศ เพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะค้นหาสินค้าของคุณเจอ
 • เพิ่มประเภทสินค้าไปยังสินค้าของคุณสูงสุดอย่างน้อย 3 ระดับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสินค้าได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากคุณเพิ่งเริ่มขายสินค้าออนไลน์ อาจใช้เวลาสักพักสินค้าของคุณจึงจะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงสินค้าของคุณบน Surfaces across Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ยืนยันว่าฟีดสินค้าของคุณเลือกใช้ Surfaces across Google

เพื่อให้สินค้าที่คุณซิงค์แสดงในแท็บ Google Shopping ในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้วิธีการที่คุณใช้สร้างบัญชีผู้ใช้ Google Merchant Center ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าฟีดสินค้าของคุณเลือกใช้ Surfaces across Google โดยอัตโนมัติหรือไม่

 • หากคุณได้สร้างบัญชี Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google และร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน สินค้าที่ได้รับการอนุมัติของคุณจะเริ่มปรากฏในแท็บ Shopping ในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

 • หากคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ Merchant Center ภายนอก Shopify คุณจำเป็นต้องใช้ Google Merchant Center เพื่อยืนยันว่าสินค้าของคุณจะปรากฏในแท็บช้อปปิ้งในผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูสถานะฟีดสินค้าของคุณได้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center หากคุณจำเป็นต้องเลือกใช้โปรแกรม Surfaces across Google คุณสามารถทำได้ใน Google Merchant Center

ขั้นตอน:

 1. จากบัญชีผู้ใช้ Google Merchant Center ของร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่สินค้า
 2. หากต้องการดูการตั้งค่าสำหรับฟีดสินค้าของคุณให้คลิกฟีด
 3. ในส่วนปลายทางให้ยืนยันว่ามีรายการ Surfaces across Google ปรากฏอยู่ หากฟีดสินค้าของคุณมี Surfaces across Google เป็นปลายทาง สินค้าที่ได้รับการอนุมัติของคุณจะปรากฏในหน้าผลลัพธ์ของแท็บ Shopping
 4. หากไม่มีรายการ Surfaces across Google ปรากฏอยู่เป็นปลายทางสำหรับฟีดสินค้า ให้เลือกใช้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกที่ชื่อของฟีดสินค้าของคุณ ฟีดสินค้าที่สร้างโดย Shopify จะแสดงเป็น Content API
  2. ใต้ประเทศให้คลิกสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้ขายสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถเลือกใช้ได้
  3. ทำเครื่องหมายที่ Surfaces across Google เพื่อเลือกใช้

การเลือกไม่ใช้รายการฟรีในแท็บ Google Shopping

คุณสามารถเลือกไม่ใช้งานโปรแกรม Surfaces across Google จาก Google Merchant Center ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบฟีดออกจากปลายทางได้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี