ซิงค์สินค้าของคุณ

ช่องทาง Google & YouTube จะซิงค์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณกับ Google Merchant Center หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณบน Google และใช้สินค้าเหล่านั้นในแคมเปญ Performance Max คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมกับรายการสินค้าจากการค้นหาของ Google Shopping โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube ได้ด้วย

สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: Google กำหนดนโยบายหมดอายุ 30 วันที่เข้มงวดสำหรับข้อมูลสินค้าที่ซิงค์แล้ว ดังนั้นช่องทาง Google & YouTube จะอัปเดตสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบัญชีหรือการสูญเสียข้อมูลสินค้า

หากต้องการดูสถานะสินค้าของคุณหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ไปที่ช่องทาง Google & YouTube ใน Shopify

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Google & YouTube

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube เป็นครั้งแรก สินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะซิงค์กับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเลือกสินค้าที่จะซิงค์ คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมจำหน่ายของสินค้ารายการเดียวได้ด้วยตนเอง หรือดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงความพร้อมจำหน่ายของสินค้าหลายรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางและแอปต่างๆ

หมายเหตุ: จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ Google อนุญาตให้คุณสามารถซิงค์ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดสินค้าของคุณ โปรดติดต่อ Google Merchant Center ความช่วยเหลือ

เพิ่มข้อมูลสินค้า

Google ใช้ข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้าที่ซิงค์ของคุณบน Google ข้อมูลบางส่วนที่ Google สามารถใช้งานได้ไม่มีอยู่ในรายละเอียดของสินค้าและจำเป็นต้องเพิ่มจากช่องทาง Google & YouTube คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าดังต่อไปนี้ไปยังสินค้าได้จากเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวในช่องทาง Google & YouTube:

 • ว่าสินค้าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองที่กำหนดเองไม่จำเป็นต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันเช่น GTIN ซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ หากสินค้าของคุณไม่มีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันคุณจำเป็นต้องระบุว่าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ
 • หมวดหมู่สินค้า Google - คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google ลงในสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าใน Google Ads และ Performance Max หรือแคมเปญ Performance Max ได้
 • ใบจ่าหน้าแบบกำหนดเอง - คุณสามารถเพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ Google จัดหมวดหมู่สินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนสถานะสินค้า ให้เลือกจัดการสินค้า ซึ่งจะเปิดเครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

 5. ในคุณสมบัติสินค้าที่กำหนดเอง ให้เลือกค่าจริง (ที่กำหนดเอง) หรือ ไม่จริง (ที่ไม่ได้กำหนดเอง)

 6. หากสินค้าของคุณไม่มี GTIN หรือ MPN เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำเอง จากนั้นในฟิลด์สินค้าทำเอง ให้เลือก จริงมิฉะนั้น ให้เลือก เท็จ

 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไข

 8. คลิกที่บันทึก

การปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping

คำสำคัญที่คุณใช้ในชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณบน Google Shopping ได้

ขณะซิงค์สินค้าไปยัง Google Shopping คุณสามารถซิงค์ชื่อและคำอธิบายสินค้าหรือใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเมตาจากรายการเครื่องมือค้นหาได้ คุณอาจต้องการใช้แท็กชื่อรายการสินค้าจากเครื่องมือค้นหาและคำอธิบายเมตา เพื่อให้คุณสามารถใส่คำสำคัญเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาบน Google Shopping ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งชื่อและคำอธิบายสินค้าจากส่วนช่วยเหลือของ Google Merchant Center

หากต้องการใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping ก่อนอื่นคุณต้องเลือกการกำหนดลักษณะจากช่องทาง Google & YouTube

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ไปที่การตั้งค่า

 5. ในส่วนการกำหนดลักษณะชื่อสินค้า ให้เลือกชื่อสินค้า SEO เพื่อใช้แท็กสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping

 6. ในส่วนการกำหนดลักษณะคำอธิบายสินค้า ให้เลือกคำอธิบายสินค้า SEO เพื่อใช้คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณบน Google

คุณสามารถดูและแก้ไขแท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา

ส่วนลด

ส่วนลดที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะซิงค์กับ “โฆษณาบน Google” “รายการสินค้าฟรี” และ “ซื้อใน Google” นอกจากนี้ เปอร์เซ็นต์ จํานวนคงที่ และรหัสส่วนลดอัตโนมัติจะซิงค์กับ Google เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” จะไม่ซิงค์กับ Google หากคุณต้องการเสนอส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” คุณจึงต้องตั้งค่าใน Google Merchant Center ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการโปรโมชันบนช่องทางการขาย Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

คุณสามารถจัดการว่าส่วนลดใดพร้อมให้ใช้งานในช่องทางการขายบน Google ได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณยังสามารถจัดการโปรโมชันของคุณบน Google Merchant Center ได้ ดูวิธีแก้ไขโปรโมชันหรือเปลี่ยนสถานะโปรโมชันในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

สถานะสินค้า

ช่องทาง Google & YouTube จะแสดงสถานะของสินค้าบนหน้า Google & YouTube > สินค้า ใน Shopify โดยสถานะของสินค้าจะมี 3 แบบดังนี้:

 • ไม่ได้รับอนุมัติ - สินค้าที่มีสถานะไม่ได้รับอนุมัติอาจจะไม่ซิงค์กับ Google Merchant Center เนื่องจากมีข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน
 • รอดำเนินการ - สินค้าที่มีสถานะรอดำเนิน คือสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Shopify โดยยังไม่ได้ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center
 • อนุมัติแล้ว - สินค้าที่มีสถานะอนุมัติแล้ว คือสินค้าที่ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center เรียบร้อยแล้ว

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้า ให้คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงในหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าสำหรับ Google Merchant Center โดยเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสินค้า ระบบจะซิงค์สินค้าดังกล่าวเข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้าใน Shopify อาจทำให้สินค้าที่ซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดข้อผิดพลาดและคำเตือน ให้ตรวจสอบช่องทาง Google & YouTube เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณยังคงซิงค์อยู่

## ข้อกำหนดของสินค้า

Google ต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่สินค้านั้นบน Google ได้ โดยช่องทาง Google & YouTube จะนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วของคุณจาก Shopify แต่คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างก่อนที่จะสามารถซิงค์สินค้ากับ Google Merchant Center ได้

สินค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้:

นอกจากนี้ Google ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • สื่อ
 • หนังสือ

ตัวเลือกของสินค้า รวมถึงตัวเลือกสินค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะซิงค์เข้ากับ Google ได้

หมายเหตุ: บางประเทศกำหนดให้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อมูลการกำหนดราคาต่อหน่วยลงในช่องข้อมูลของช่องทาง Google & YouTube สำหรับสินค้าใน Shopify ได้

หมวดหมู่สินค้าบน Google

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องบน Google คุณควรเพิ่มหมวดหมู่สินค้าของ Google ลงในสินค้า และหากคุณไม่ได้เพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google จะกำหนดหมวดหมู่ให้สินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจพบข้อผิดพลาดได้ อ่านคู่มือของ Google สำหรับการจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

Google กำหนดให้คุณต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณ โดยตัวระบุเหล่านี้จะทำให้ Google จับคู่สินค้าของคุณกับสินค้าที่คล้ายกันบน Google Shopping ได้ ซึ่งหากตัวระบุเหล่านี้ไม่ถูกต้อง Google จะไม่เผยแพร่สินค้าของคุณและบัญชีของคุณอาจถูกระงับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันจากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากสินค้ามี GTIN (หมายเลขสินค้าการค้าสากล) คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าได้ โดยคุณสามารถเพิ่ม GTINได้ในรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มี GTIN คุณจำเป็นต้องเพิ่ม MPN (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) และแบรนด์ไปยังข้อมูลสินค้าในช่องทาง Google & YouTube

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าบางหมวดหมู่ของ Google

Google มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สื่อ หรือหนังสือของ Google โดยเมื่อคุณเลือกหมวดหมู่สำหรับสินค้าในช่องทาง Google & YouTube คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนี้ด้วย

ข้อกหนดของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สินค้าหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอาจต้องระบุข้อมูลสินค้าบางประการก่อนจึงจะถูกเผยแพร่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณต้องระบุข้อมูลสินค้าหรือไม่ ให้ดูที่แนวทางสำหรับด้านต่อไปนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center:

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทสื่อ

สินค้าหมวดหมู่เพลง ภาพยนตร์ หรือวิดีโอเกม ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ UPC, EAN หรือ JAN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Googleได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทหนังสือ

สินค้าในหมวดหมู่หนังสือ ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ ISBN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี