ซิงค์สินค้าของคุณ

แอป Google Shopping จะซิงค์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย Google Merchant Center หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณบน Google และใช้สินค้าเหล่านั้นในแคมเปญ Smart Shopping คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมกับ Google ได้โดยใช้แอป Google Shopping อีกด้วย

หมายเหตุ: Google กำหนดนโยบายหมดอายุ 30 วันที่เข้มงวดสำหรับข้อมูลสินค้าที่ซิงค์แล้ว ดังนั้นแอป Google Shopping จะอัปเดตสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบัญชีหรือการสูญเสียข้อมูลสินค้า

หากต้องการดูสถานะของสินค้าของคุณหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณให้ไปที่แอป Google Shoppingใน Shopify

ทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายใน Google Shopping

เมื่อคุณตั้งค่าแอป Google Shopping เป็นครั้งแรกสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะได้รับการซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Google Merchant Center หากคุณต้องการเลือกสินค้าที่จะซิงค์คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมในการจำหน่ายของสินค้าชิ้นเดียวได้ด้วยตนเองหรือดำเนินการการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการใช้งานสำหรับสินค้าหลายรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมใช้งานสำหรับช่องทางและแอป

หมายเหตุ: จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ Google อนุญาตให้คุณสามารถซิงค์ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดสินค้าของคุณ โปรดติดต่อ Google Merchant Center ความช่วยเหลือ

เพิ่มข้อมูลสินค้า

Google ใช้ข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการจัดประเภทสินค้าที่ซิงค์ของคุณบน Google ข้อมูลบางส่วนที่ Google สามารถใช้งานไม่ได้จากรายละเอียดของสินค้าและจำเป็นต้องเพิ่มจากแอป Google Shopping ข้อมูลสินค้าดังต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไปยังสินค้าจากช่องทางแก้ไขคำกริยาGoogle Shoppingในแอป:

 • ว่าสินค้าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองที่กำหนดเองไม่จำเป็นต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันเช่น GTIN ซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ หากสินค้าของคุณไม่มีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันคุณจำเป็นต้องระบุว่าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ
 • หมวดหมู่สินค้า Google - คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google ลงในสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Google Ads และแคมเปญ Smart Shopping ได้
 • ใบจ่าหน้าแบบกำหนดเอง - คุณสามารถเพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ Google จัดหมวดหมู่สินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > Google Shopping

 2. ในหน้าภาพรวมให้ไปที่ส่วนฟีดสินค้า

 3. ด้านข้างสถานะสินค้าให้คลิกที่ลิงก์เพื่อดูสินค้าที่ซิงค์ของคุณในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

 4. คลิกที่แก้ไขช่อง Google Shopping

 5. ตัวเลือกเสริม: หากสินค้าของคุณไม่มี GTIN หรือ MPN เนื่องจากเป็นสินค้าแบบกำหนดเองให้ทำเครื่องหมายที่ระบุว่าเป็นสินค้าแบบกำหนดเอง

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนการจัดประเภทสินค้าให้เพิ่มหมวดหมู่สินค้าของ Google

 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไข

 8. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณใช้แอป Google Shopping เวอร์ชันเก่าก่อนทปี 2018 คุณอาจนำเข้าสินค้าของคุณโดยใช้ CSV ที่มี เมตาฟิลด์ Google Shopping เมตาฟิลต์ของ Google Shopping ใน CSV สินค้าจะไม่สามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Google ได้ในแอป Google Shopping เวอร์ชันใหม่ แต่ให้ใช้กระบวนการด้านบนในแอป Google Shopping เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้า

การปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมกับแคมเปญ Smart Shopping บน Google

คำสำคัญที่คุณใช้ในชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณบน Google Shopping ได้

ขณะซิงค์สินค้าไปยัง Google Shopping คุณสามารถซิงค์ชื่อและคำอธิบายสินค้าหรือใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเมตาจากรายการเครื่องมือค้นหาได้ คุณอาจต้องการใช้แท็กชื่อรายการสินค้าจากเครื่องมือค้นหาและคำอธิบายเมตา เพื่อให้คุณสามารถใส่คำสำคัญเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาบน Google Shopping ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งชื่อและคำอธิบายสินค้าจากส่วนช่วยเหลือของ Google Merchant Center

หากต้องการใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping ก่อนอื่นคุณต้องเลือกการกำหนดลักษณะจากแอป Google Shopping

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > Google Shopping
 2. ไปที่บัญชี Merchant Center
 3. ในส่วนการกำหนดลักษณะชื่อสินค้า ให้เลือกชื่อสินค้า SEO เพื่อใช้แท็กสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping
 4. ในส่วนการกำหนดลักษณะคำอธิบายสินค้า ให้เลือกคำอธิบายสินค้า SEO เพื่อใช้คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping

คุณสามารถดูและแก้ไขแท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา

สถานะของสินค้า

แอป Google Shopping จะแสดงสถานะสินค้าของคุณในGoogle Shopping > หน้าProducts ซึ่งมีสถานะสินค้าที่เป็นไปได้สามรายการดังนี้:

 • ไม่ได้รับอนุมัติ - สินค้าที่มีสถานะไม่ได้รับอนุมัติจะไม่ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center เนื่องจากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน
 • รอดำเนินการ - สินค้าที่มีสถานะรอดำเนิน คือสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Shopify โดยยังไม่ได้ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center
 • อนุมัติแล้ว - สินค้าที่มีสถานะอนุมัติแล้ว คือสินค้าที่ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center เรียบร้อยแล้ว

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้า ให้คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงในหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าสำหรับ Google Shopping โดยเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสินค้า ระบบจะซิงค์สินค้าดังกล่าวเข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้าใน Shopify อาจทำให้สินค้าที่ซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดข้อผิดพลาดและคำเตือน ให้ตรวจสอบแอป Google Shopping เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณยังคงซิงค์อยู่

ข้อกำหนดของสินค้า

Google ต้องการข้อมูลบางประการเกี่ยวกับสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่บน Google Shopping ได้ แอป Google Shopping จะนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วของคุณจาก Shopify แต่คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนก่อน จึงจะสามารถซิงค์สินค้าเข้ากับ Google Merchant Center ได้

สินค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้:

 • ประเภทสินค้าบน Google
 • ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

นอกจากนี้ Google ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าประเภทดังต่อไปนี้:

 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • สื่อ
 • หนังสือ

ตัวเลือกของสินค้า รวมถึงตัวเลือกสินค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะซิงค์เข้ากับ Google ได้

หมายเหตุ: บางประเทศกำหนดให้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อมูลราคาต่อหน่วยลงในช่อง Google Shoping สำหรับสินค้าใน Shopify ได้

ประเภทสินค้าบน Google

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดประเภทอย่างถูกต้องบน Google คุณควรเพิ่มประเภทสินค้าของ Google ลงในสินค้า และหากคุณไม่ได้เพิ่มประเภทสินค้า Google จะกำหนดประเภทให้สินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจพบข้อผิดพลาดได้ อ่านคู่มือของ Google สำหรับการจัดประเภทสินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

Google กำหนดให้คุณต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณ โดยตัวระบุเหล่านี้จะทำให้ Google จับคู่สินค้าของคุณกับสินค้าที่คล้ายกันบน Google Shopping ได้ ซึ่งหากตัวระบุเหล่านี้ไม่ถูกต้อง Google จะไม่เผยแพร่สินค้าของคุณและบัญชีของคุณอาจถูกระงับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันจากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากสินค้ามี GTIN (หมายเลขสินค้าการค้าสากล) คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าได้ โดยคุณสามารถเพิ่ม GTINได้ในรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มี GTIN คุณจำเป็นต้องเพิ่ม MPN (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) และแบรนด์ไปยังข้อมูลสินค้าในแอป Google Shopping

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าบางประเภทของ Google

Google มีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าของ Google ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สื่อ หรือหนังสือ โดยเมื่อคุณเลือกประเภทให้แก่สินค้าในแอป Google Shopping คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนี้ลงไปด้วย

ข้อกหนดของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอาจต้องระบุข้อมูลสินค้าบางประการก่อนจึงจะถูกเผยแพร่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณต้องระบุข้อมูลสินค้าหรือไม่ ให้ดูที่แนวทางสำหรับด้านต่อไปนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center:

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทสื่อ

สินค้าประเภทเพลง ภาพยนตร์ หรือวิดีโอเกม ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ UPC, EAN หรือ JAN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Googleได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทหนังสือ

สินค้าประเภทของหนังสือ ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ ISBN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี