ซิงค์สินค้าของคุณ

ช่องทาง Google จะซิงค์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณกับ Google Merchant Center หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณบน Google และใช้สินค้าเหล่านั้นในแคมเปญ Smart Shopping คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าที่จำเป็น ช่องทาง Google จะซิงค์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณกับ Google Merchant Center

สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google ของ Shopify สามารถปรากฏในรายการค้นหาในแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: Google กำหนดนโยบายหมดอายุ 30 วันที่เข้มงวดสำหรับข้อมูลสินค้าที่ซิงค์แล้ว ดังนั้นช่องทาง Google จะอัปเดตสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบัญชีหรือการสูญเสียข้อมูลสินค้า

หากต้องการดูสถานะของสินค้าของคุณหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณให้ไปที่ช่องทาง Google ใน Shopify

วางจำหน่ายสินค้าของคุณบนช่องทาง Google

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google เป็นครั้งแรก สินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะซิงค์กับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเลือกสินค้าที่จะซิงค์คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมในการใช้งานของสินค้าชิ้นเดียวได้ด้วยตนเอง หรือดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงความพร้อมให้แก่สินค้าหลายรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางและแอปต่างๆ

หมายเหตุ: จำนวนตัวเลือกสินค้าที่ Google อนุญาตให้คุณสามารถซิงค์ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดสินค้าของคุณ โปรดติดต่อ Google Merchant Center ความช่วยเหลือ

เพิ่มข้อมูลสินค้า

Google ใช้ข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการจัดประเภทสินค้าที่ซิงค์ของคุณบน Google ข้อมูลบางส่วนที่ Google สามารถใช้งานไม่ได้จากรายละเอียดของสินค้าและจำเป็นต้องเพิ่มจากช่องทาง Google ข้อมูลสินค้าดังต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไปยังสินค้าจากโมดอลแก้ไขช่องข้อมูล Google Shopping ในแอป:

 • ว่าสินค้าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองที่กำหนดเองไม่จำเป็นต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันเช่น GTIN ซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ หากสินค้าของคุณไม่มีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันคุณจำเป็นต้องระบุว่าเป็นสินค้าแบบกำหนดเองก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ
 • หมวดหมู่สินค้า Google - คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google ลงในสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Google Ads และแคมเปญ Smart Shopping ได้
 • ใบจ่าหน้าแบบกำหนดเอง - คุณสามารถเพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ Google จัดหมวดหมู่สินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่ช่องทางการขาย > Google

 2. ในหน้าภาพรวมให้ไปที่ส่วนฟีดสินค้า

 3. ด้านข้างสถานะสินค้าให้คลิกที่ลิงก์เพื่อดูสินค้าที่ซิงค์ของคุณในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

 4. คลิกที่ "แก้ไขช่องข้อมูล Google"

 5. ตัวเลือกเสริม: หากสินค้าของคุณไม่มี GTIN หรือ MPN เนื่องจากเป็นสินค้าแบบกำหนดเองให้ทำเครื่องหมายที่ระบุว่าเป็นสินค้าแบบกำหนดเอง

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนการจัดประเภทสินค้าให้เพิ่มหมวดหมู่สินค้าของ Google

 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองสำหรับอายุ เพศหรือเงื่อนไข

 8. คลิกที่บันทึก

การปรับชื่อสินค้าและคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping

คำสำคัญที่คุณใช้ในชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณบน Google Shopping ได้

ขณะซิงค์สินค้าไปยัง Google Shopping คุณสามารถซิงค์ชื่อและคำอธิบายสินค้าหรือใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเมตาจากรายการเครื่องมือค้นหาได้ คุณอาจต้องการใช้แท็กชื่อรายการสินค้าจากเครื่องมือค้นหาและคำอธิบายเมตา เพื่อให้คุณสามารถใส่คำสำคัญเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาบน Google Shopping ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งชื่อและคำอธิบายสินค้าจากส่วนช่วยเหลือของ Google Merchant Center

หากต้องการใช้แท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping ก่อนอื่นคุณต้องเลือกการกำหนดลักษณะจากช่องทาง Google

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่ช่องทางการขาย > Google
 2. ไปที่บัญชี Merchant Center
 3. ในส่วนการกำหนดลักษณะชื่อสินค้า ให้เลือกชื่อสินค้า SEO เพื่อใช้แท็กสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณใน Google Shopping
 4. ในส่วนการกำหนดลักษณะคำอธิบายสินค้า ให้เลือกคำอธิบายสินค้า SEO เพื่อใช้คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาสำหรับสินค้าของคุณบน Google

คุณสามารถดูและแก้ไขแท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา

สถานะของสินค้า

ช่องทาง Google จะแสดงสถานะของสินค้าในหน้าสินค้าของคุณบน "Google" > "สินค้า" ใน Shopify โดยสถานะของสินค้าจะมี 3 แบบดังนี้:

 • ไม่ได้รับอนุมัติ - สินค้าที่มีสถานะไม่ได้รับอนุมัติจะไม่ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center เนื่องจากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน
 • รอดำเนินการ - สินค้าที่มีสถานะรอดำเนิน คือสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Shopify โดยยังไม่ได้ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center
 • อนุมัติแล้ว - สินค้าที่มีสถานะอนุมัติแล้ว คือสินค้าที่ซิงค์เข้ากับ Google Merchant Center เรียบร้อยแล้ว

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้า ให้คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงในหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าสำหรับ Google Merchant Center โดยเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสินค้า ระบบจะซิงค์สินค้าดังกล่าวเข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้าใน Shopify อาจทำให้สินค้าที่ซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดข้อผิดพลาดและคำเตือน ให้ตรวจสอบช่องทาง Google เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณยังคงซิงค์อยู่

ข้อกำหนดของสินค้า

Google ต้องการข้อมูลบางประการเกี่ยวกับสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่บน Google ได้ ช่องทาง Google จะนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วของคุณจาก Shopify แต่คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนก่อน จึงจะสามารถซิงค์สินค้าเข้ากับ Google Merchant Center ได้

สินค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้:

 • ประเภทสินค้าบน Google
 • ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

นอกจากนี้ Google ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าประเภทดังต่อไปนี้:

 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • สื่อ
 • หนังสือ

ตัวเลือกของสินค้า รวมถึงตัวเลือกสินค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะซิงค์เข้ากับ Google ได้

หมายเหตุ: บางประเทศกำหนดให้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อมูลราคาต่อหน่วยลงในช่อง Google Shoping สำหรับสินค้าใน Shopify ได้

ประเภทสินค้าบน Google

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดประเภทอย่างถูกต้องบน Google คุณควรเพิ่มประเภทสินค้าของ Google ลงในสินค้า และหากคุณไม่ได้เพิ่มประเภทสินค้า Google จะกำหนดประเภทให้สินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจพบข้อผิดพลาดได้ อ่านคู่มือของ Google สำหรับการจัดประเภทสินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

Google กำหนดให้คุณต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณ โดยตัวระบุเหล่านี้จะทำให้ Google จับคู่สินค้าของคุณกับสินค้าที่คล้ายกันบน Google Shopping ได้ ซึ่งหากตัวระบุเหล่านี้ไม่ถูกต้อง Google จะไม่เผยแพร่สินค้าของคุณและบัญชีของคุณอาจถูกระงับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันจากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากสินค้ามี GTIN (หมายเลขสินค้าการค้าสากล) คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าได้ โดยคุณสามารถเพิ่ม GTINได้ในรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มี GTIN คุณจำเป็นต้องเพิ่ม MPN (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) และแบรนด์ไปยังข้อมูลสินค้าในช่องทาง Google

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าบางประเภทของ Google

Google มีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าของ Google ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สื่อ หรือหนังสือ โดยเมื่อคุณเลือกประเภทให้แก่สินค้าในช่องทาง Google คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนี้ลงไปด้วย

ข้อกหนดของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอาจต้องระบุข้อมูลสินค้าบางประการก่อนจึงจะถูกเผยแพร่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณต้องระบุข้อมูลสินค้าหรือไม่ ให้ดูที่แนวทางสำหรับด้านต่อไปนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center:

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทสื่อ

สินค้าประเภทเพลง ภาพยนตร์ หรือวิดีโอเกม ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ UPC, EAN หรือ JAN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Googleได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ข้อกำหนดของสินค้าประเภทหนังสือ

สินค้าประเภทของหนังสือ ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ ISBN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี