การพูดคุยกับ Kit

คุณสามารถใช้งาน Kit เพื่อเผยแพร่โฆษณาบน Facebook และ Instagram รับรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ โพสต์การอัปเดตลงบนโซเชียลมีเดีย และกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

หากคุณเปิดใช้เช็คอินในตอนเช้า Kit จะส่งข้อความหาคุณในทุกเช้าของวันธรรมดาว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หรือ คุณสามารถส่งพิมพ์ว่า hi kit หรือ hi เพื่อเริ่มบทสนทนา

การสนทนากับ Kit

From the Kit dashboard, you can change how often Kit messages you with advertising opportunities. Go to Adjustments > Conversations and click the toggles to enable or disable the following conversation types:

  • Morning check-in - Kit messages you each morning to ask if there's anything you want it to do.
  • Market new products - Kit asks you if you want to advertise the new products that you've added to your store.
  • Reinvest ad profits - Kit messages you to reinvest profits from your ads into more advertising.
  • Retarget potential customers - Kit messages you when it identifies a potential customer clicking on one of your ads.
  • Report on ad spend - Kit sends you a daily report on how your ads are performing.
  • Run Instagram ads - Kit messages you to prompt you to turn uploaded photos and videos into Instagram ads.
  • Talk to Yotpo - Kit messages you to prompt you to turn 5-star Yotpo reviews into ads.

วิธีพูดคุยกับ Kit

Kit จะเริ่มบทสนทนาด้วยการนำเสนอตัวเลือกต่างๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถพูดคุยกับ Kit โดยเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดำเนินบทสนทนาต่อ

การเลือกตัวเลือก

เมื่อ Kit ต้องการคำตอบจากคุณ คุณสามารถตอบเป็นหมายเลขตัวเลือกได้

การเริ่มบทสนทนาใหม่

คุณสามารถพูดว่า hi kit หรือ hi ได้ตลอดเวลาเพื่อเริ่มบทสนทนาใหม่กับ Kit แม้ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างการสนทนา การทำนี้จะยกเลิกสิ่งใดก็ตามที่คุณทำกับ Kit อยู่

การหยุดบทสนทนา

คุณสามารถหยุดบทสนทนาหรือหยุดส่งข้อความชั่วคราวได้

หยุด

พิมพ์ว่า stop หากคุณต้องการยกเลิกข้อความทั้งหมดจาก Kit การทำเช่นนี้จะหยุดการส่งข้อความทั้งหมดจาก Kit แต่ไม่ลบ Kit ออกจากร้านค้าของคุณ

พิมพ์ว่า start หากคุณต้องการเริ่มพูดคุยกับ Kit อีกครั้ง

การหยุดชั่วคราว

พิมพ์ว่า pause เพื่อปิดใช้การอัปเดตจาก Kit เมื่อหยุดใช้งาน Kit ชั่วคราว Kit จะสามารถตอบข้อความของคุณได้เพียงอย่างเดียว และจะไม่สามารถส่งข้อความหาคุณได้โดยตรง

คุณสามารถพิมพ์ว่า resume เพื่อเริ่มส่งข้อความอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี