การตั้งค่า Shopify Ping

หลังจากที่คุณติดตั้ง Shopify Ping บนอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปการส่งข้อความสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มบทสนทนาจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคุณสามารถอ่านและตอบกลับข้อความจาก Ping ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเวลาที่คุณพร้อมที่จะตอบกลับข้อความและปรับแต่งข้อความแสดงคำทักทายที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อเริ่มบทสนทนา

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า Shopify Ping เพื่อเริ่มบทสนทนากับ Kit ได้อีกด้วย

ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน Shopify Ping

เพื่อใช้งาน Ping คุณต้องมี:

 • อุปกรณ์ iOS เช่น iPhone หรือ iPad
 • ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify

การตั้งค่า Shopify Ping

ขั้นตอน:

 1. ติดตั้ง Shopify Ping จาก Apple App Store โดยใช้อุปกรณ์ iOS ของคุณ
 2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณใน Ping

การใช้ Shopify Ping ด้วย Kit

Kit เป็นผู้ช่วยด้านการตลาดดิจิตอลที่สามารถเผยแพร่แคมเปญผ่านทางโซเชียลมีเดียและอีเมล ทั้งยังสามารถสร้างโฆษณาบน Facebook และ Instagram ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลด Shopify Ping แล้ว คุณยังสามารถติดตั้ง Kit ให้กับร้านค้า Shopify ของคุณ เพื่อที่คุณ0tได้สามารถสื่อสารกับ Kit โดยใช้ Ping

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปที่ Kit

คุณสามารถใช้ Ping เพื่อดูและแก้ไขโฆษณาและโพสต์บนโซเชียลมีดียที่จัดทำโดย Kit ก่อนที่จะเผยแพร่โฆษณาและโพสต์ดังกล่าว คุณยังสามารถใช้ Ping เพื่อดูและโต้ตอบข้อเสนอแนะทางการตลาดจาก Kit ได้อีกด้วย

หากคุณยังไม่ได้ใช้งาน Kit คุณสามารถตั้งค่าได้จาก Ping หากคุณใช้งาน Kit อยู่แล้ว การติดตั้ง Ping จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณเพื่อให้ Ping เป็นวิธีการสื่อสารที่แนะนำสำหรับ Kit โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Kit จาก Ping

เมื่อคุณตั้งค่า Kit แล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Kit เข้ากับเพจธุรกิจบน Facebook ที่เป็นร้านค้าของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Kit เข้ากับบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook และสร้างกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา Facebook ตามที่ Kit แนะนำ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของ Ping ให้แตะ Kit
 2. แตะเริ่มใช้งานด้วย Kit
 3. หากร้านค้าของคุณมีเพจธุรกิจบน Facebook อยู่ในรายการ ให้แตะที่เพจดังกล่าว หรือแตะค้นหาอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบของ Facebook คุณจะได้สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเข้ากับ Kit จากนั้นแตะเพจธุรกิจบน Facebook ที่เป็นร้านค้าของคุณ
 4. แตะยืนยันเพจ Facebook
 5. แตะบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook จากนั้นเลือกบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook
 6. ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Facebook
 7. เลือกประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กับโฆษณาบน Facebook ของคุณ

เชื่อมต่อ Shopify Ping เข้ากับแอปแชท

เมื่อคุณผสานการใช้งานแอปแชทเข้ากับ Shopify Ping คุณก็สามารถอ่านและตอบกลับข้อความจากผู้เข้าชมร้านค้าออนไลน์โดยใช้ Ping บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ หากต้องการผสานการทำงาน Ping เข้ากับแอปแชท คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปดังกล่าวใน Shopify เสียก่อน

คุณสามารถใช้ Ping กับแอปแชทต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

 • Shopify Chat - ลูกค้าสามารถเริ่มบทสนทนาจากหน้าใดก็ได้ขณะเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคุณก็สามารถอ่านและตอบกลับข้อความได้ใน Ping
 • Apple Business Chat - ลูกค้าสามารถเริ่มบทสนทนาจากร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยใช้แอพข้อความเมื่อพวกเขากำลังเรียกดูบน iPhone, iPad หรือ Mac คุณสามารถอ่านและตอบกลับข้อความของพวกเขาได้ใน Ping
 • ช่องทาง Facebook Messenger คุณสามารถใช้ช่องทาง Facebook Messenger เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้โดยตรงจากข้อความ และคุณสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวในการตอบคำถามของลูกค้า

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปที่รองรับ Ping แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อแอปดังกล่าวเข้ากับ Ping ได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอหลักของ Shopify Ping บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะที่ไอคอนแอป

 2. แตะที่เพิ่ม ซึ่งอยู่ด้านข้างแอปที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถเพิ่มแอปได้เฉพาะเมื่อร้านค้า Shopify ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแอป

ตั้งค่าเวลาที่สะดวกแชทของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่า Ping ด้วยแอปการสนทนา ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาที่สะดวกแชทของร้านค้าตามค่าเริ่มต้น หมายความว่า คุณสามารถกำหนดเวลาสะดวกของร้านค้าของคุณได้จากการตั้งค่า Ping เพื่อให้ลูกค้าที่เริ่มบทสนทนากับร้านค้าของคุณรู้ว่าเมื่อใดที่คุณจะตอบกลับ

ขั้นตอน:

 1. แตะไอคอนรูปเฟืองใน Ping เพื่อเปิดการตั้งค่า

 2. แตะปุ่มเวลาที่สะดวกแชท

 3. แตะปุ่มพร้อมให้บริการทุกเวลาเพื่อปิด

 4. ในแต่ละวันที่คุณต้องการเปลี่ยนเวลาที่สะดวกแชท ให้แตะที่วัน จากนั้นจึงกำหนดความพร้อมของคุณสำหรับวันดังกล่าว:

- แตะที่สวิตช์พร้อมให้บริการเพื่อเปิดหรือปิดเวลาทำการสำหรับวันนั้นๆ เมื่อปิดสวิตช์ ร้านค้าของคุณจะปรากฏว่าไม่พร้อมให้บริการเมื่อใดก็ตามในวันดังกล่าว - หากร้านค้าของคุณพร้อมให้บริการในวันดังกล่าว ให้เปิดสะดวกตลอดวันหรือตั้งค่าชั่วโมงเมื่อร้านค้าของคุณสะดวกสนทนา แตะ ตั้งแต่ เพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นที่สะดวกของร้านค้าของคุณ จากนั้นแตะ ถึง เพื่อเลือกเวลาสิ้นสุด

สร้างข้อความแสดงคำทักทายแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับแต่งข้อความแสดงคำทักทายที่ส่งโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเริ่มบทสนทนาบนร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รับการตอบกลับเมื่อไร คุณสามารถกำหนดข้อความแสดงคำทักทายที่แตกต่างกันสำหรับการสนทนาที่เริ่มต้นภายในเวลาทำการและสำหรับการสนทนาภายนอกเวลาทำการของคุณ

ขั้นตอน:

 1. แตะไอคอนรูปเฟืองใน Ping เพื่อเปิดการตั้งค่า

 2. แตะปุ่มเวลาที่สะดวกแชท

 3. เพิ่มคำทักทายอัตโนมัติของคุณ:

- แตะ ข้อความที่มี เพื่อเพิ่มคำทักทายอัตโนมัติที่จะส่งเมื่อลูกค้าเริ่มบทสนทนาในช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการของร้านค้าของคุณ - แตะปุ่มข้อความตอนไม่อยู่เพื่อทักทายลูกค้าที่เปิดบทสนทนาโดยอัตโนมัติ นอกเวลาทำการของร้านค้าคุณ

 1. แตะที่ปุ่ม จากนั้นป้อนข้อความ

 2. หากคุณต้องการกลับไปที่การตั้งค่าความสะดวกในการแชท ให้แตะที่ลูกศรย้อนกลับ

สร้างการตอบกลับที่บันทึกไว้

คุณสามารถสร้างการตอบกลับที่บันทึกไว้ใน Ping เพื่อเรียกใช้ข้อความต่างๆ ที่คุณส่งให้ลูกค้าบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามักจะถามว่าคุณมีนโยบายคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ คุณก็สามารถสร้างการตอบที่บันทึกไว้ซึ่งมีลิงก์นำไปยังนโยบายของร้านค้าของคุณได้ เมื่อคุณสร้างการตอบกลับที่บันทึกไว้ ให้ตั้งชื่อการตอบกลับดังกล่าวด้วย ชื่อนี้จะใช้เป็นทางลัดไปยังการตอบกลับที่บันทึกไว้เมื่อคุณส่งข้อความถึงลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ไอคอนการตั้งค่าใน Ping
 2. แตะที่ การตอบกลับที่บันทึกไว้
 3. แตะที่สร้างการตอบกลับที่บันทึกไว้ใหม่
 4. ในส่วนทางลัด ให้ป้อนชื่อของการตอบกลับที่บันทึกไว้ คุณสามารถพิมพ์คำดังกล่าวเป็นทางลัดเมื่อคุณต้องการใช้การตอบที่บันทึกไว้ในบทสนทนากับลูกค้า คุณสามารถป้อนคำสำหรับใช้เป็นทางลัดได้เพียงหนึ่งคำเท่านั้น
 5. ใต้ส่วนข้อความ ให้ป้อนข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้ นี่คือข้อความที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อคุณใช้การตอบกลับที่บันทึกไว้
 6. แตะที่บันทึก

หากต้องการใช้การตอบกลับที่บันทึกไว้ ให้พิมพ์คำที่เป็นทางลัดในช่องข้อความระหว่างที่สนทนา จากนั้นให้แตะที่การตอบกลับที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อความได้ตามต้องการ จากนั้นให้แตะที่ส่ง

แก้ไขหรือลบการตอบกลับที่บันทึกไว้

 1. แตะที่ไอคอนการตั้งค่าใน Ping
 2. แตะที่ การตอบกลับที่บันทึกไว้
 3. แตะจัดการการตอบกลับที่บันทึกไว้
 4. แก้ไขหรือลบการตอบกลับ: - หากต้องการแก้ไข ให้แตะที่การตอบกลับนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ จากนั้นแตะที่บันทึก
  • หากต้องการลบการตอบกลับ ให้ปัดการตอบกลับไปทางซ้าย จากนั้นแตะที่ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี