สร้างและใช้กลุ่มเป้าหมายจาก Shopify Audiences

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Shopify Audiences แล้ว คุณสามารถสร้างและใช้กลุ่มเป้าหมายในแคมเปญโฆษณาของคุณได้เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย คุณจะต้องเลือกสินค้าเฉพาะรายการเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้เคียงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกจะใช้เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่แสดงความสนใจในคุณลักษณะเหล่านี้จากนั้นกลุ่มเป้าหมายจะถูกส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาจากภายนอกที่คุณเลือกโดยตรง

การสร้างและส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่คุณส่งออกผ่าน Shopify admin ของคุณไปยังแพลตฟอร์มการโฆษณาจากภายนอก (เช่น Facebook) จะผ่านการเข้ารหัสและถูกส่งต่ออย่างปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกไปจะไม่สามารถดาวน์โหลดจาก Facebook ได้ ทาง Facebook จะใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อจับคู่กับข้อมูลในฐานข้อมูลของตน จากนั้นก็จะลบข้อมูลดังกล่าวทิ้ง

คุณสามารถส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายแรกของคุณช่วง 7 วันจะเริ่มนับเมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายแรก และจะรีเซ็ตหลังจากผ่านไป 7 วันกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จะไม่ถูกนับรวมในขีดจํากัดการส่งออก

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้ ตั้งค่าแอป audiences แล้ว

เพิ่มและแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ระบุการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลบางชนิด หากคุณมีข้อสงสัยด้านกฎหมายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้ปรึกษาทีมกฎหมายของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัว Shopify ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย
 5. คลิก เลือกสินค้า จากนั้นเลือกสินค้าที่คุณต้องการให้เป็นฐานของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 6. ในส่วน กลุ่มเป้าหมาย ให้เลือกประเภท กลุ่มเป้าหมาย ที่คุณต้องการสร้าง:

  • กลุ่มเป้าหมายหลัก จะรวมอยู่ด้วยเสมอ
  • สามารถเลือกที่จะเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ลงไปด้วยได้
 7. ป้อนชื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณจากนั้นคลิก ส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการส่งออกอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งออกจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสถานะกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนเป็นพร้อมใช้งาน ขนาดกลุ่มเป้าหมายใน Shopify admin ของคุณคือค่าประมาณและอาจแตกต่างจากขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แสดงในแพลตฟอร์มการโฆษณาจากภายนอก

ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย

มีกลุ่มเป้าหมายอยู่สองประเภทเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลุ่มเป้าหมายของ Shopify ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลักจะใช้อัลกอริทึม Shopify Audiences เพื่อสร้างรายการผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ซื้อที่จะส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาภายนอก อัลกอริทึมจะเลือกลูกค้าตามจุดประสงค์ของผู้ซื้อที่ตรงกันกับคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าในร้านค้าของคุณ

ทุกครั้งที่คุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลักจะถูกส่งออกและมีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • มีเฉพาะผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
 • ลูกค้าและผู้ซื้อที่มีอยู่ของคุณที่ได้เลือกไม่แชร์ข้อมูลจะถูกแยกออก
 • ขนาดประมาณไม่เกิน 2 ล้าน

ขณะดำเนินแคมเปญ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้โดยตรง หรือใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเป็นการต่อยอดจากกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อค้นหาผู้คนที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน Facebook ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรมจากกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ Shopify ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน เนื่องจาก Facebook เป็นผู้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้

คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้โดยตรงจากแอป Shopify Audiences ระบบจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายและมีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • มีเป้าหมายเป็นประชากร 3% ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • ขนาดประมาณไม่เกิน 9.1 ล้าน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จากตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ได้ทุกเมื่อหลังจากที่คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายหลักหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันบน Facebook โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Shopify Audiences

เพื่อช่วยลด การคาบเกี่ยวในการระบุที่มา และเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานนั้นถูกต้องแม่นยำ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวสำหรับชุดโฆษณาแต่ละชุดที่คุณสร้างขึ้น ห้ามกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเดียวด้วยโฆษณาชุดหลายชุดในเวลาเดียกวัน

กลุ่มเป้าหมายจะไม่มีการอัปเดตหลังจากส่งออกแล้ว ดังนั้นหากต้องการช่วยให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด ให้เริ่มแคมเปญโฆษณาภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายจาก Shopify admin ของตัวเอง

หากคุณต้องการทดสอบ กลุ่มเป้าหมาย A/B บน Facebook โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญโฆษณาที่คุณใช้เป็นการเปรียบเทียบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญการเปรียบเทียบจะมีเฉพาะผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
 • กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญการเปรียบเทียบไม่รวมลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ
 • งบประมาณโฆษณาของแคมเปญโฆษณาแต่ละแคมเปญจะมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับขนาดของกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากขนาดของกลุ่มเป้าหมาย A คือ 2 เท่าของขนาดกลุ่มเป้าหมาย B งบประมาณของกลุ่มเป้าหมาย A ควรเป็นสองเท่าของงบประมาณกลุ่มเป้าหมาย B

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี