การปฏิบัติตาม CCPA และ Shopify Audiences

ขณะนี้ Shopify Audiences พร้อมให้บริการแก่ผู้ขาย Shopify Plus ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแล้ว ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคได้ เช่น กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ CCPA ทั้งนี้ Shopify ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่คุณได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาทนายความในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณต้องอธิบายวิธีที่คุณใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการที่คุณจะ “ขาย” ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ตามที่ CCPA กำหนดไว้

Shopify มีเครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะสร้างเทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยข้อความตัวอย่างที่คุณสามารถแก้ไขและปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างนโยบายได้โดยตรงใน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบเทมเพลตนี้ไปยังนโยบายที่มีอยู่ของคุณหรือสร้างนโยบายด้วยตนเองได้ โดยในนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบเทมเพลตจะอ้างอิง Shopify Audiences ไว้ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • การโฆษณาตามพฤติกรรม
  • การขายข้อมูลส่วนบุคคล

การเลือกไม่ใช้ของลูกค้าใน Shopify Audiences

ลูกค้าต้องสามารถเลือกไม่ให้ "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ในร้านค้าของคุณ คุณสามารถใช้ Shopify Audiences เพื่อจัดการการเลือกไม่ใช้ของลูกค้าได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

แยกการแชร์ข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่าน Shopify Audiences

หากคุณใช้แอปความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และลูกค้าเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตน การเลือกไม่ใช้จะซิงค์กับแอป Shopify Audiences ของผู้ขายรายนั้น โดยข้อมูลลูกค้าจะถูกแยกออกจากการแชร์กับ Shopify Audiences โดยอัตโนมัติ

แยกการแชร์ข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองผ่าน Shopify Audiences

หากคุณใช้แอปความเป็นส่วนตัวจากภายนอกหรือลูกค้าติดต่อคุณเพื่อเลือกไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา คุณต้องแยกลูกค้าออกด้วยตนเองในแอป Shopify Audiences ซึ่งระบบจะไม่ลบลูกค้าที่คุณแยกออกด้วยตนเองจากกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าของคุณจะไม่แชร์ข้อมูลลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายในอนาคตอีกต่อไป

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences
  3. คลิก “เปิดแอป
  4. คลิก “การเลือกไม่ใช้ของลูกค้า
  5. ในอีเมลสำหรับลูกค้า ให้ป้อนอีเมลของลูกค้าที่คุณต้องการจะเลือกไม่แบ่งปันข้อมูล
  6. คลิกส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี