ความเป็นส่วนตัวของ Shopify Audiences

เมื่อเปิดใช้งาน Shopify Audiences ถือว่าคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลร้านค้าและลูกค้าบางรายการกับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ขาย Shopify ทั้งหมดที่ร่วมโครงการช่วยสนุบสนุนให้ข้อมูล ข้อมูลจากการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณในช่วง 90 วันล่าสุดจะถูกใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลโดยรวมนี้จะใช้เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (เรียกรวมว่า "กลุ่มเป้าหมาย") ผู้ขายทุกรายไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือสถิติของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นข้อมูลของลูกค้าที่ผู้ขายเป็นผู้มอบให้เอง หากคุณต้องการหยุดการแชร์ข้อมูลนี้ให้ หยุดการแชร์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่คุณส่งออกผ่าน Shopify admin ของคุณไปยังแพลตฟอร์มการโฆษณาจากภายนอก เช่น Facebook จะผ่านการเข้ารหัสและถูกส่งต่ออย่างปลอดภัย ไม่สามารถดาวน์โหลดกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกจาก Facebook ได้ Facebook จะใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อจับคู่กับข้อมูลในฐานข้อมูลของตนเองจากนั้นจึงลบข้อมูลทิ้ง

คุณควรเพิ่มและแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ระบุการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลบางชนิด หากคุณมีข้อสงสัยด้านกฎหมายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้ปรึกษาทีมกฎหมายของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัว Shopify ไม่สามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน Audiences

สิทธิ์เลือกไม่เข้าร่วมของลูกค้า

เพื่อให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามกฏหมาย California Consumer Privacy Act บุคคลที่ได้เลือกไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับบุคคลภายนอกจะถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมาย

หากคุณใช้แอป Customer Privacy และลูกค้าเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตน การเลือกไม่แชร์ข้อมูลจะซิงค์กับแอป Shopify Audiences ให้กับผู้ขายรายนั้น ส่วนลูกค้าจะถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ขายสร้างขึ้นใหม่

แยกลูกค้าออกจาก Shopify Audiences ด้วยตนเอง

หากคุณใช้แอปความเป็นส่วนตัวจากภายนอกหรือลูกค้าติดต่อคุณเพื่อเลือกไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา คุณต้องแยกลูกค้าออกด้วยตนเองในแอป Shopify Audiences

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป

  2. ในส่วนแอปที่ติดตั้งแล้ว ให้คลิกที่แอป "Shopify Audiences"

  3. คลิก ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

  4. ใน อีเมลสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ให้ป้อนอีเมลของลูกค้าที่ไม่ต้องการร่วมแชร์ข้อมูล

  5. คลิกส่ง

ลูกค้าที่คุณแยกออกด้วยตนเองจะไม่ถูกลบออกจากกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถูกแชร์หรือรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายใหม่

ปิดการแชร์ข้อมูล

คุณสามารถปิดการแชร์ข้อมูลในแอป Shopify Audiences ได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป

  2. ในส่วนแอปที่ติดตั้งแล้ว ให้คลิกแอป Shopify Audiences

  3. คลิกที่ การตั้งค่า

  4. ในส่วนการร่วมให้ข้อมูล ให้คลิกปิด

หากต้องการสร้างและส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่ต่อ ให้เปิดการแชร์ข้อมูลอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี