การรายงาน Shopify Audiences

คุณสามารถใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อติดตามผลลัพธ์ของ Shopify Audiences ที่มีต่อธุรกิจคุณได้ ใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อช่วยให้คุณปรับประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาให้เหมาะสม ข้อมูลในรายงานจะอิงตามเวลา UTC และได้รับการอัปเดตรายวัน

การเข้าถึงรายงาน Shopify Audiences

คุณสามารถเข้าถึงรายงานของกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ได้:

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง ถูกสร้างขึ้นโดย Facebook และ Google รายงานจึงไม่พร้อมให้บริการในแอป Shopify Audiences คุณสามารถดูกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงได้ในโฆษณาบน Facebook หรือ Google Ads Manager ของคุณ

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “ภาพรวม

 5. คลิกที่กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดูรายงานโดยละเอียด

 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่อื่น

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูจำนวน คำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อและเกณฑ์ชี้วัดยอดขายของกลุ่มเป้าหมาย ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ คำสั่งซื้อ จากนั้นคลิก ดูเพิ่มเติม

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูคำสั่งซื้อที่คาบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ให้คลิก กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในส่วน ข้อมูลคาบเกี่ยวที่แก้ไขแล้ว

การทำความเข้าใจรายงาน Shopify Audiences

รายงานกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของการใช้งาน Shopify Audiences ต่อธุรกิจของคุณได้ หากพร้อมใช้งาน เกณฑ์ชี้วัดหลักที่แสดงต่อไปนี้จะทำหน้าที่วัดประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 • คำสั่งซื้อ
 • ยอดขาย
 • มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
 • ลูกค้าใหม่
 • สินค้าขายดี

คำสั่งซื้อที่คาบเกี่ยวใดๆ ก็ตามจะได้รับการแก้ไขเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายมากกว่าสองกลุ่มเป็นผู้สั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อและมูลค่าการขายจะถูกแบ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกๆ กลุ่มเท่าๆ กัน เช่น หากลูกค้านั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายสี่กลุ่มและทำการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มจะถูกระบุว่าเป็นที่มาของหนึ่งส่วนสี่ของคำสั่งซื้อและมูลค่าการชาย

เกณฑ์ชี้วัดในรายงานมีการนิยามความหมายดังต่อไปนี้

ความหมายของเกณฑ์ชี้วัดการรายงานของ Shopify Audiences
ตัวชี้วัด ความหมาย
คำสั่งซื้อ จํานวนการสั่งซื้อโดยประมาณโดยลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก การสั่งซื้อสินค้าจะถูกนับรวมไปด้วยหากการสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงที่มีแคมเปญโฆษณายังคงดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดลง
ยอดขาย จํานวนยอดขายโดยประมาณจากการสั่งซื้อของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก ยอดขายจะถูกรวมเข้าไปด้วยหากคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงแคมเปญโฆษณากำลังดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุด

สูตรในการคํานวณมูลค่าการขายมีดังนี้: ยอดขาย = ยอดขายรวม (ไม่รวมบอดขายบัตรของขวัญ) - ส่วนลด - การคืนเงิน + ภาษี + ค่าขนส่ง
มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จํานวนยอดขายหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก ยอดขายและคำสั่งซื้อจะถูกรวมเข้าไปด้วยหากเกิดการสั่งซื้อขึ้นในช่วงที่แคมเปญโฆษณากำลังดำเนินอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดลง
ลูกค้าใหม่ จํานวนลูกค้าใหม่โดยประมาณที่มายังร้านค้าของคุณซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
สินค้าขายดี สินค้าที่ลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด

การระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ

โมเดลการระบุแหล่งที่มาแบบพิเศษจะใช้เพื่อการรายงานประสิทธิภาพในแคมเปญโฆษณาของคุณที่ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ส่งออก โดยจะมีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายด้วยการจับคู่ที่อยู่อีเมลของลูกค้าจากคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณเข้ากับที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อในกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออก ซึ่งอาจซื้อสินค้าของคุณหลังจากรับชมโฆษณา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดทั่วไปของการติดตามโฆษณา เช่น การติดตามข้ามอุปกรณ์ รายงานจะไม่ใช้โมเดลการระบุแหล่งที่มาแบบดูผ่านหรือคลิกผ่าน

ระบบจะระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อว่ามาจากกลุ่มเป้าหมายใดเมื่อลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อที่ส่งออกทำการสั่งซื้อในช่วงที่โฆษณาที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายนั้นยังแสดงผลอยู่และไม่เกิน 7 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุดลง

หากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกเป็นผู้สร้างคำสั่งซื้อ แต่ลูกค้ารายนั้นไม่มีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากเห็นโฆษณาของคุณ ระบบจะไม่ระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อว่ามาจากกลุ่มเป้าหมายใด โดยคำสั่งซื้อเหล่านี้จะเรียกว่าคำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าดูได้ในรายงาน Shopify Audiences ระบบจะคำนวณคำสั่งซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงสถิติเพื่อหาจำนวนคำสั่งซื้อโดยประมาณที่ผู้ซื้อในกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะทำการสั่งซื้อโดยไม่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายนั้นในแคมเปญโฆษณา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี