เกณฑ์มาตรฐานในรายงาน

คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของร้านค้าคุณกับราคาที่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงได้ การเปรียบเทียบแบบไม่มีข้อมูลจะแสดงในแผนภูมิข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลในตารางข้อมูล

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงานที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
  2. คลิกเมนู เปรียบเทียบ
  3. เลือกเกณฑ์มาตรฐาน

มีเกณฑ์มาตรฐานใดบ้าง

ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานที่มีให้สำหรับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

รายงานและตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่
ตัวชี้วัด ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานมีอยู่ในรายงานดังต่อไปนี้ เข้าถึงแผน
คอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ คอนเวอร์ชันบนร้านค้าออนไลน์ตามเวลา แผน Basic ขึ้นไป
มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยตามเวลา แผน Shopify ขึ้นไป
อัตราการรักษาลูกค้า รายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า แผน Shopify ขึ้นไป
เวลาในการจัดการ การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง แผน Shopify ขึ้นไป
เวลาในการจัดส่ง การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง แผน Shopify ขึ้นไป
เวลาในการส่งมอบ การจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง แผน Shopify ขึ้นไป

สำหรับตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัว คุณจะเห็นตัวเลขสามจำนวนที่เปรียบเทียบร้านค้าของคุณกับร้านค้าต่างๆ ที่เหมือนกับร้านคุณ ตัวเลขเหล่านี้คือ: เปอร์เซ็นไทล์ค่ากลาง เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าเหล่านี้มีให้ตามเวลารายวันและใช้ได้ในระดับรวมเท่านั้น (เช่น คอนเวอร์ชันร้านค้าออนไลน์โดยรวมของคุณมีให้ใช้งาน แต่ไม่สามารถคอนเวอร์ชันตามช่องทางหรือมิติข้อมูลอื่นๆ ได้) ข้อยกเว้นคืออัตราการรักษาลูกค้าซึ่งมีให้ในรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส

ข้อกำหนดทั่วไป:

รายงานและตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่
ข้อกำหนด ความหมาย
ค่ากลาง ค่าที่แสดงถึงจุดกึ่งกลางของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ (เช่น 50% ของร้านค้ามีค่าสูงกว่าค่ากลาง และ 50% ของร้านค้ามีค่าที่ต่ำกว่าค่ากลาง )
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ (เช่น 75% ร้านค้ามีค่าสูงกว่า )
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าที่แสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ (หรือ 25% ของร้านค้ามีค่าที่สูงกว่า)

เกณฑ์มาตรฐานมีการคำนวณอย่างไร

เกณฑ์มาตรฐานสร้างขึ้นจากกลุ่มร้านค้าที่คล้ายกับของคุณ มีการพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการกำหนดความคล้ายคลึงกัน:

  1. ปริมาณการสั่งซื้อ
  2. ประเทศตลาดหลัก และ
  3. ประเภทของสินค้าที่ขายได้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ใครบ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณจะเห็นเมตริกเกณฑ์มาตรฐานของร้านค้าของคุณ หากทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. คุณได้ขายสินค้าอย่างน้อย 1 รายการในช่วง 30 วันที่ผ่านมาด้วยประเภทสินค้าที่มีการกำหนด (ประเภทสินค้าจะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อระบุค่ากลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ)
  2. มีร้านค้าที่คล้ายกันเพียงพอในกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย คุณอาจไม่เห็นเกณฑ์มาตรฐานหากร้านค้าที่คล้ายกับของคุณมีจํานวนไม่เพียงพอ (กําหนดจากปริมาณการสั่งซื้อและประเทศตลาดหลักในธุรกิจของคุณ)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี