ปรับแต่งรายงานของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งให้รายงานเริ่มต้นแสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้ คุณสามารถกรองข้อมูล แก้ไขคอมลัมน์ และเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานไปวิเคราะห์ในโปรแกรมสเปรดชีตได้อีกด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี