การส่งออกรายงาน

คุณสามารถส่งออกรายงานของคุณเป็นไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ รายงานที่ส่งออกจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกได้สูงสุด 10,000 แถวต่อรายงานหนึ่งชิ้น

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออก

  2. คลิกที่ส่งออก

  3. ในกล่องโต้ตอบส่งออกรายงานของคุณ ให้คลิกที่ส่งออก

    สำหรับรายงานการเงินบางส่วน (ยอดขาย ภาษี และการชำระเงิน) คุณยังสามารถเลือกประเภทของรายงานที่ต้องการส่งออกได้อีกด้วย หน้าปัจจุบันจะส่งออกข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในขณะนี้ รายงานแบบเต็มรูปแบบจะส่งออกข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่แสดงทั้งหมดแต่มีคอลัมน์เพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงตามค่าเริ่มต้น

    ไฟล์ที่ส่งออกจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์การดาวน์โหลดเริ่มต้นของคุณ

หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นคุณสามารถเปิดรายงานได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมสเปรดชีตเช่น Excel หรือต Numbers หรือเครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อดูรายงาน

หากคุณต้องการไฟล์ PDF ของรายงาน ให้ใช้คำสั่งพิมพ์แทนการส่งออก บน PC ที่ใช้ Windows 10 หรือบน Mac คุณสามารถบันทึกเป็น PDF ได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการพิมพ์ สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows คุณจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือตัวแปลง PDF เช่น Adobe Acrobat Reader

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี