การส่งออกรายงาน

คุณสามารถส่งออกรายงานของคุณเป็นไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ รายงานที่ส่งออกจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออก

  2. คลิกที่ส่งออก

  3. ในกล่องโต้ตอบส่งออกรายงานของคุณ ให้คลิกที่ส่งออก

    สำหรับรายงานการเงินบางส่วน (ยอดขาย ภาษี และการชำระเงิน) คุณยังสามารถเลือกประเภทของรายงานที่ต้องการส่งออกได้อีกด้วย หน้าปัจจุบันจะส่งออกข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในขณะนี้ รายงานแบบเต็มรูปแบบจะส่งออกข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่แสดงทั้งหมดแต่มีคอลัมน์เพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงตามค่าเริ่มต้น

    ไฟล์ที่ส่งออกจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์การดาวน์โหลดเริ่มต้นของคุณ

หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดรายงานได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมสเปรดชีต เช่น Excel หรือ Numbers ได้ หรือเครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อดูรายงาน นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่รายงานอาจมีลักษณะเช่นนี้เมื่อคุณเปิด

รายงานยอดขายรวมที่ได้รับการส่งออกในตาราง

หากคุณต้องการไฟล์ PDF ของรายงาน ให้ใช้คำสั่งพิมพ์แทนการส่งออก บน PC ที่ใช้ Windows 10 หรือบน Mac คุณสามารถบันทึกเป็น PDF ได้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการพิมพ์ สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows คุณจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือตัวแปลง PDF เช่น Adobe Acrobat Reader

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี