การกรองและการแก้ไขรายงานของคุณ

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถกรองรายงานของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณได้อีกด้วย

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกรายงานที่กรองแล้วและแก้ไขแล้วหรือสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify ตัวกรองหรือการแก้ไขที่คุณใช้จะมีผลเพียงชั่วคราว

ภาพรวมตัวกรอง

คุณสามารถคิดได้ว่าตัวกรองเป็นเหมือนกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ตัวเลขหรือคำ นี่คือตัวอย่าง:

Billing country is Australia

หากมีรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ รายงานนั้นจะแสดงเฉพาะยอดขายของคุณที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเท่านั้น ยอดขายอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่อยู่ในรายงานนั้น

ตัวกรองจะปรากฏที่ด้านบนข้อมูลของรายงาน

นี่คือตัวอย่างที่สอง:

Billing country is not Australia

หากรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ รายงานนั้นจะแสดงยอดขายทั้งหมดของคุณทั่วโลก ยกเว้นยอดขายในออสเตรเลีย ยอดขายในออสเตรเลียจะไม่รวมอยู่ในรายงานนั้น

ส่วนประกอบของตัวกรอง

ตัวกรองจะประกอบด้วยส่วนประกอบสามชิ้นเสมอ เรียงลำดับดังต่อไปนี้:

name  operator  values

 • ชื่อนั้นจะระบุตัวกรองที่เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น: Billing city
 • ตัวดำเนินการจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่คุณระบุไปยังข้อมูลจริง ปัจจุบันมีตัวดำเนินการสองตัวให้บริการ: is และ is not ตัวดำเนินการ is จำเป็นต้องมีการจับคู่ที่ตรงกัน เช่น เครื่องหมายเท่ากับ
 • ค่าคือคำหรือตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการกรอง ตัวอย่างเช่น: Australia หรือ Toronto or New York

ตัวอย่างของตัวกรองเช่น Billing country is Australia:

 • Billing country คือชื่อ
 • is คือตัวดำเนินการ
 • Australia คือค่า

นี่คือตัวอย่างของตัวกรองเพิ่มเติมบางส่วน:

 • Sale channel name kind is Online Storeรายงานที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงเฉพาะยอดขายของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และจะไม่แสดงยอดขายผ่านช่องทางอื่นๆ

 • Product type is not Braceletรายงานยอดขายที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงยอดขายสำหรับสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสร้อยข้อมือ

การใช้ตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัว

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับรายงานได้:

 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto or New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลสำหรับทั้งยอดขายในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก

 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is not เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is not Toronto or New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นยอดขายในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก

 • หากตัวกรองใช้ตัวดำเนินการ is และมีส่วนประกอบ ชื่อ แตกต่างกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในกรณีที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto และ Sales channel name is Online Store ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลจะรวมอยู่เฉพาะสำหรับการขายไปยังโทรอนโตที่ทำขึ้นในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดขายของ POS โทรอนโต และไม่รวมยอดขายของร้านค้าออนไลน์ไปยังนิวยอร์ก

กรองรายงานของคุณ

คุณสามารถกรองรายงานเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงตามค่าเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะยอดขายสำหรับช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หรือไปยังพื้นที่การจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถกรองรายงานอื่นนอกจากรายงานทางการเงินได้ หากต้องการบันทึกรายงานที่กรองแล้ว ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถกรองรายงานและพิมพ์หรือส่งออกได้ แต่คุณจะไม่สามารถบันทึกรายงานที่กรองแล้วและเปิดอีกครั้งในภายหลังได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน

 2. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 3. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 4. จากรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกตัวกรอง ตัวกรองมีการจัดกลุ่มตามหมวดหมู่

 5. ตั้งค่าตัวกรอง:

 6. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่กรองแล้วสำหรับใช้ในอนาคตและคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น” ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่ “บันทึก” จากนั้นคุณจะสามารถเปิดรายงานของคุณได้จากส่วนรายงานแบบกำหนดเองบนหน้ารายงาน

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกรายงานที่กรองแล้วของคุณได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกได้

ลบตัวกรองออก

หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวกรองอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้อย่างถาวร คุณไม่สามารถกู้คืนตัวกรองได้ ดังนั้นหากคุณได้ตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อนแล้ว คุณอาจต้องการบันทึกรายงานนั้นด้วยชื่อใหม่

หากต้องการลบตัวกรองออก ให้คลิกที่ X ด้านข้าง

ตัวอย่าง: กรองรายงานยอดขายตามเดือน

รายงานยอดขายตามเดือนจะแสดงยอดขายในทุกช่องทางการขายของคุณ โดยคุณสามารถจำกัดวันที่ขายให้เป็นช่องทางออนไลน์ของคุณเท่านั้นได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 2. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 3. ในรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือก “ชื่อช่องทางการขาย

 4. ในช่องค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ online จากนั้นเลือกร้านค้าออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวดำเนินการ เป็น เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้น

 5. คลิก “ใช้ตัวกรอง” รายงานนี้จะแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น ตัวกรองจะแสดงที่ด้านบนของกราฟ และหมายเลขของตัวกรองที่ใช้งานอยู่จะแสดงอยู่ด้านล่างช่วงวันที่ หากคุณต้องการกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงยอดขายในช่องทางดังกล่าวสำหรับสินค้าแต่ละรายการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 6. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 7. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 8. ในรายการแบบดรอปดาวน์สำหรับตัวกรองที่สอง ให้เลือกชื่อสินค้า

 9. ในช่องค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของสินค้าแล้วเลือกเมื่อปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สินค้าคือ Dock Shoes

 10. เลือก “ไม่เป็น” เพื่อแยกสินค้านี้ออก

 11. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

ขณะนี้รายงานนั้นมีตัวกรองทั้งคู่ โดยจะแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และไม่รวมสินค้า Dock Shoes

หากเป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียว คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานสำหรับใช้ในอนาคต และร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกได้

เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและลบคอลัมน์ในรายงานส่วนใหญ่ได้เพื่อแสดงข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าที่แสดงตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มและลบคอลัมน์ในรายงานอื่นนอกเหนือจากรายงานทางการเงินได้ ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า หากต้องการบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้ว ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในรายงานและพิมพ์หรือส่งออกได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วและเปิดอีกครั้งในภายหลังได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน

 2. คลิกที่แก้ไขคอลัมน์ รายการแบบดรอปดาวน์จะแสดงคอลัมน์ที่คุณสามารถเพิ่มหรือลบออกได้ คอลัมน์ที่แสดงตามค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายถูก

 3. ทำเครื่องหมายที่คอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่คอลัมน์ที่คุณต้องการลบออก

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วสำหรับใช้ในอนาคตและร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น” ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่ “บันทึก” จากนั้นคุณจะสามารถเปิดรายงานของคุณได้จากส่วนรายงานแบบกำหนดเองบนหน้ารายงาน

ตัวอย่าง: เพิ่มคอลัมน์ไปยังรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง

หากคุณอ้างอิงรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง และคุณต้องการรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับช่องทางอ้างอิงของคุณ ให้คลิก “แก้ไขคอลัมน์” จากนั้นเลือก “ไซต์ช่องทางอ้างอิง

ขณะนี้รายงานจะแสดงคอลัมน์ที่คุณเพิ่มและข้อมูลการแนะนำของเว็บไซต์

หากเป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียว คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานสำหรับใช้ในอนาคต และร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี