การกรองและการแก้ไขรายงานของคุณ

หากคุณใช้แผน Basic Shopify หรือสูงกว่า คุณจะสามารถกรองรายงานของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณได้อีกด้วย

หากคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกรายงานที่กรองแล้วและแก้ไขแล้วหรือสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากคุณใช้แผน Shopify ตัวกรองหรือการแก้ไขที่คุณใช้จะมีอยู่ชั่วคราว

หมายเหตุ: คุณสามารถกรองและแก้ไขรายงานทั้งหมดได้ยกเว้นรายงานทางการเงิน

หากคุณต้องการกรองรายงานแบบกำหนดเองโดยอิงจากแท็ก โปรดลองใช้แอปการรายงานจาก Shopify App store

ภาพรวมตัวกรอง

คุณสามารถคิดได้ว่าตัวกรองเป็นเหมือนกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ตัวเลขหรือคำ นี่คือตัวอย่าง:

Billing country is Australia

หากมีรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ รายงานนั้นจะแสดงเฉพาะยอดขายของคุณที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเท่านั้น ยอดขายอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่อยู่ในรายงานนั้น

ตัวกรองจะปรากฏที่ด้านบนข้อมูลของรายงาน

นี่คือตัวอย่างที่สอง:

Billing country is not Australia

หากรายงานยอดขายใช้ตัวกรองนี้ รายงานนั้นจะแสดงยอดขายทั้งหมดของคุณทั่วโลก ยกเว้นยอดขายในออสเตรเลีย ยอดขายในออสเตรเลียจะไม่รวมอยู่ในรายงานนั้น

ส่วนประกอบของตัวกรอง

ตัวกรองจะประกอบด้วยส่วนประกอบสามชิ้นเสมอ เรียงลำดับดังต่อไปนี้:

name  operator  values

 • ชื่อนั้นจะระบุตัวกรองที่เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น: Billing city
 • ตัวดำเนินการจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่คุณระบุไปยังข้อมูลจริง ปัจจุบันมีตัวดำเนินการสองตัวให้บริการ: is และ is not ตัวดำเนินการ is จำเป็นต้องมีการจับคู่ที่ตรงกัน เช่น เครื่องหมายเท่ากับ
 • ค่าคือคำหรือตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการกรอง ตัวอย่างเช่น: Australia หรือ Toronto or New York

ตัวอย่างของตัวกรองเช่น Billing country is Australia:

 • Billing country คือชื่อ
 • is คือตัวดำเนินการ
 • Australia คือค่า

นี่คือตัวอย่างของตัวกรองเพิ่มเติมบางส่วน:

 • Sale channel name kind is Online Storeรายงานที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงเฉพาะยอดขายของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และจะไม่แสดงยอดขายผ่านช่องทางอื่นๆ

 • Product type is not Braceletรายงานยอดขายที่ใช้ตัวกรองนี้จะแสดงยอดขายสำหรับสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสร้อยข้อมือ

การใช้ตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัว

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับรายงานได้:

 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto or New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลสำหรับทั้งยอดขายในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก

 • หากตัวกรองมีส่วนประกอบ ชื่อ หนึ่งค่าและใช้ is not เป็นตัวดำเนินการ แต่มี ค่า มากกว่าหนึ่งค่า ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากไม่มีค่าใดตรงกัน ตัวอย่างเช่น: Billing city is not Toronto or New York City ในรายงานที่มีตัวกรองนี้ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดยกเว้นยอดขายในโทรอนโตและนครนิวยอร์ก

 • หากตัวกรองใช้ตัวดำเนินการ is และมีส่วนประกอบ ชื่อ แตกต่างกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในกรณีที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: Billing city is Toronto และ Sales channel name is Online Store ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลจะรวมอยู่เฉพาะสำหรับการขายไปยังโทรอนโตที่ทำขึ้นในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดขายของ POS โทรอนโต และไม่รวมยอดขายของร้านค้าออนไลน์ไปยังนิวยอร์ก

กรองรายงานของคุณ

คุณสามารถกรองรายงานเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงตามค่าเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะยอดขายสำหรับช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หรือไปยังพื้นที่การจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถกรองรายงานอื่นนอกเหนือจากรายงานการเงินได้ หากต้องการบันทึกรายงานที่กรองแล้วคุณจำเป็นต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถกรองรายงานและพิมพ์หรือส่งออกได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกรายงานที่กรองแล้วและเปิดอีกครั้งในภายหลังได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน

 2. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 3. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 4. จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกตัวกรอง ตัวกรองมีการจัดกลุ่มตามประเภท

 5. ตั้งค่าตัวกรอง:

  1. ข้างช่องนั้น ให้เลือกว่าตัวดำเนินการนั้น เป็น หรือ ไม่เป็น
  2. ในพื้นที่ค้นหา ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้กรองหรือเลือกค่าจากรายการดรอปดาวน์ รายการดรอปดาวน์จะแสดงค่าที่เกี่ยวข้องกับรายงานและช่วงเวลา แม้ว่าขณะนี้จะไม่มีการแสดงค่าเหล่านั้นในรายงาน

  หากคุณต้องการกรองด้วยค่าที่ว่างเปล่า ให้เลือก N/A เพื่อระบุว่าไม่ใช้ค่านั้น

  คุณสามารถระบุได้มากกว่าหนึ่งค่า หากตัวกรองใช้ตัวดำเนินการชื่อเดียวกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในรายงานหากมีค่าที่ตรงกัน 3. หากคุณต้องการตั้งค่าตัวกรองเพิ่มเติม ให้คลิกที่เพิ่มตัวกรองแล้วตั้งค่าเพิ่มเติม หากตัวกรองเหล่านั้นใช้ตัวดำเนินการชื่อที่ต่างกัน ข้อมูลจะรวมอยู่ในกรณีที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น

 6. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่กรองแล้วสำหรับใช้ในอนาคตและคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า ให้คลิกที่บันทึกเป็น ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่บันทึก จากนั้นคุณจะสามารถเปิดรายงานของคุณได้จากส่วนรายงานแบบกำหนดเองในหน้ารายงาน

หากคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกรายงานที่กรองแล้วของคุณได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกได้

ลบตัวกรองออก

หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวกรองอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้อย่างถาวร คุณไม่สามารถกู้คืนตัวกรองได้ ดังนั้นหากคุณได้ตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อนแล้ว คุณอาจต้องการบันทึกรายงานนั้นด้วยชื่อใหม่

หากต้องการลบตัวกรองออก ให้คลิกที่ X ด้านข้าง

ตัวอย่าง: กรองรายงานยอดขายตามเดือน

สมมุติว่าคุณมีรายงานยอดขายตามเดือนเริ่มต้นต่อไปนี้:

รายงานยอดขายเริ่มต้นตามเดือน

รายงานนั้นจะแสดงยอดขายของคุณในทุกช่องทางการขาย แต่คุณต้องการแสดงข้อมูลสำหรับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 2. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 3. ในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกชื่อช่องทางการขาย

  ตรวจสอบชื่อช่องทางการขาย

 4. ในช่องค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ online จากนั้นเลือกร้านค้าออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวดำเนินการ เป็น เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้น

 5. คลิกที่ใช้ตัวกรอง ขณะนี้รายงานนั้นจะแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น ตัวกรองจะปรากฏที่ด้านบนของกราฟ และจำนวนของตัวกรองที่ใช้งานอยู่จะแสดงที่ด้านล่างของช่วงวันที่

  ใช้ตัวกรองแล้ว

  ถัดไป คุณต้องการกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงยอดขายในช่องทางนั้นสำหรับสินค้าแต่ละรายการ คุณจะดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 6. คลิกที่จัดการตัวกรอง

 7. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 8. ในรายการดรอปดาวน์สำหรับตัวกรองที่สอง ให้เลือกชื่อสินค้า

 9. ในช่องค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของสินค้าแล้วเลือกเมื่อปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สินค้าคือ Dock Shoes

 10. เลือกไม่เป็นเพื่อแยกสินค้านี้ออก

  กรองรองเท้าแบบด็อคชูส์ออก

 11. คลิกที่ใช้ตัวกรอง

ขณะนี้รายงานนั้นมีตัวกรองทั้งคู่ โดยจะแสดงเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น และไม่รวมสินค้า Dock Shoes

หากนี่เป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียว คุณจะสามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานสำหรับใช้ในอนาคต และใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกได้

เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายงานของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและลบคอลัมน์ในรายงานส่วนใหญ่ได้เพื่อแสดงข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าที่แสดงตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มและลบคอลัมน์ในรายงานอื่นนอกเหนือจากรายงานการเงินได้ หากต้องการบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แผน Shopify คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในรายงานและพิมพ์หรือส่งออกได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วและเปิดอีกครั้งในภายหลังได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดรายงาน

 2. คลิกที่แก้ไขคอลัมน์ รายการดรอปดาวน์จะแสดงคอลัมน์ที่คุณสามารถเพิ่มหรือลบออกได้ คอลัมน์ที่แสดงตามค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายถูก

 3. ทำเครื่องหมายที่คอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่คอลัมน์ที่คุณต้องการลบออก

หากคุณต้องการบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วสำหรับใช้ในอนาคตและใช้แผน Shopify Advanced หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกที่บันทึกเป็น ป้อนชื่อ แล้วคลิกที่บันทึก คุณจะสามารถเปิดรายงานของคุณได้จากส่วนรายงานแบบกำหนดเองในหน้ารายงาน

ตัวอย่าง: เพิ่มคอลัมน์ไปยังรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง

สมมุติว่าคุณมีรายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิงเริ่มต้นต่อไปนี้:

รายงานเซสชันตามช่องทางอ้างอิง

คุณต้องการดูรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางอ้างอิงของคุณ คุณคลิกที่แก้ไขคอลัมน์จากนั้นเลือกไซต์ช่องทางอ้างอิง

คอลัมน์ของไซต์ช่องทางอ้างอิง

ขณะนี้รายงานจะแสดงคอลัมน์ที่เพิ่มเข้ามาและแสดงข้อมูลการอ้างอิงของไซต์นั้น

เพิ่มคอลัมน์ของไซต์ช่องทางอ้างอิงแล้ว

หากนี่เป็นรายงานแบบใช้ครั้งเดียวคุณก็สามารถพิมพ์หรือส่งออกได้ หากคุณต้องการเก็บรายงานสำหรับการใช้งานในอนาคตและอยู่ในแผนขั้นสูงของ Shopify หรือแผนที่สูงกว่าคุณสามารถบันทึกได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี