การเลือกโหมดการแสดงผลสำหรับ Shopify POS

คุณสามารถกำหนดค่า Shopify POS ให้ใช้โหมดสว่างหรือโหมดสีเข้มได้ โดยโหมดสว่างจะแสดงข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีสว่าง ในขณะที่โหมดสีเข้มจะแสดงข้อความสีสว่างบนพื้นหลังสีเข้ม

คุณสามารถเลือกโหมดการแสดงผลของ Shopify POS ได้หรือจะตั้งค่า Shopify POS ตามการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณก็ได้เช่นกัน

กำหนดโหมดการแสดงผล

  1. จากแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม "" จากนั้นแตะที่ "การตั้งค่า" > "โหมดมืด/สว่าง"

  2. แตะที่โหมดที่คุณต้องการให้ Shopify POS แสดงผล หรือเปิดใช้ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี