การตั้งค่าการล็อกอัตโนมัติสำหรับ iPad ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่า iPad ให้ล็อกได้หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่ง หรือทุกครั้งที่สิ้นสุดการขาย โดยคุณจะต้องป้อน PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

  1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่

  2. แตะที่การตั้งค่า

  3. ใต้ส่วนความปลอดภัย ให้แตะที่ล็อกหน้าจอ

  4. แตะที่ตัวเลือกเวลา หากแอป Shopify POS ไม่มีการเคลื่อนไหวนานระยะหนึ่งตามที่ตั้งค่าไว้ หน้าจอจะล็อก

  5. หากคุณต้องการให้หน้าจอล็อกหลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ให้เปิดใช้การล็อกอัตโนมัติหลังการขาย

  6. แตะกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี