เปิดใช้งานการชำระเงินด้วยเงินสด

ตามค่าเริ่มต้น การทำธุรกรรมด้วยเงินสดจะเปิดใช้ไว้อยู่แล้ว หากไม่ต้องการรับเงินสด คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าหรือร้านค้าสำในการชำระเงินด้วยเงินสด

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

  2. ใต้ส่วนประเภทการชำระเงินอื่นๆ ให้แตะที่เงินสดเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้งานการชำระเงินด้วยเงินสด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี