การตั้งค่าวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง

หากคุณต้องการยอมรับการชำระเงินด้วยตนเองที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Shopify เช่น เช็ค เครดิตร้านค้า หรือเครื่องอ่านบัตรจากผู้ให้บริการภายนอก คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองได้

Shopify ติดตามรายละเอียดคำสั่งซื้อต่อไปนี้สำหรับวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง:

  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
  • ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
  • สินค้าเฉพาะรายการ
  • ยอดรวมคำสั่งซื้อรวมภาษี
  • วันที่/เวลาของคำสั่งซื้อ
  • ประเภทการชำระเงินที่กำหนดเองที่ใช้

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

  2. ในส่วนประเภทการชำระเงินที่กำหนดเอง ให้แตะที่เพิ่มประเภทการชำระเงินที่กำหนดเอง

  3. พิมพ์ชื่อประเภทการชำระเงินลงในช่องแล้วแตะที่บันทึก

  4. แตะเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ประเภทการชำระเงินที่กำหนดเองดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี