การปิดใช้วิธีการชำระเงิน

หากปิดใช้งานวิธีการชำระเงิน ตัวเลือกดังกล่าวจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกการชำระเงินเมื่อทำการชำระเงิน

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

  2. ในหน้าจอประเภทการชำระเงิน ให้แตะเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานประเภทการชำระเงินที่ต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี