การจัดการพนักงานจาก Shopify admin

หากคุณมีคนดูแลร้านค้าหลายคน คุณจำเป็นต้องเพิ่มพวกเขาเป็นพนักงาน POS ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้แอป Shopify POS ในการทำงานในร้านค้าของคุณได้ คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเข้าถึงของพนักงานแต่ละคน หากต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตอย่างน้อยหนึ่งรายการให้แก่พนักงานคุณจำเป็นต้องมอบหมายบทบาทของ POS ให้แก่พวกเขา

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลเต็มรูปแบบ คุณจะสามารถดูและเปลี่ยนบทบาทพนักงานของคุณได้จากแอป Shopify POS หรือส่วน Shopify admin หากคุณไม่มอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกพนักงานของคุณพวกเขาจะได้รับการกำหนดบทบาทตามค่าเริ่มต้น (ซึ่งคือผู้ร่วมงาน) โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างพนักงาน POS ได้สามวิธี ดังนี้:

 • จากเมนูพนักงานของแอป Shopify POS
 • สร้างในหน้าการตั้งค่าแผนและสิทธิ์อนุญาตใน Shopify admin ของคุณ
 • สร้างในช่องทางระบบขายหน้าร้านใน Shopify admin ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสร้างสมาชิกที่เป็นพนักงาน คุณสามารถกำหนดบทบาทสำหรับแต่ละสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงให้พนักงานของคุณได้ บทบาทตามค่าเริ่มต้นที่เรียกว่า Associate จะใช้กับพนักงานทุกคน แต่คุณสามารถสร้างบทบาทเพิ่มเติมได้โดยดูตามสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการมอบหมาย

สร้างพนักงานที่สามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแลและ Shopify POS ได้

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ คุณสามารถสร้างสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงทั้ง Shopify POS และ Shopify admin ได้ สมาชิกพนักงานที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้จะได้รับการกำหนดบทบาทเริ่มต้นที่มีสิทธิ์อนุญาตของ POS ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้นคลิกแผนและสิทธิ์อนุญาต

 2. ในส่วนพนักงานของสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกเพิ่มพนักงาน

 3. ป้อนชื่อ-สกุลและที่อยู่อีเมลสำหรับสมาชิกพนักงานใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายที่ช่องพนักงานแบบเต็มสิทธิ์อนุญาตแล้ว

 4. คลิกส่งคำเชิญ

ระบบจะส่งอีเมลไปให้พนักงานใหม่เพื่อเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

การตั้งค่าพนักงาน

สมาชิกพนักงานที่ได้รับคำเชิญทางอีเมลดังกล่าวจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพนักงานเพื่อเข้าถึง Shopify admin และ POS

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ลิงก์ในคำเชิญเพื่อรับคำเชิญ

 2. ในหน้าตั้งค่าพนักงาน โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

- อีเมล - ชื่อ-นามสกุล - หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ) - รหัสผ่าน

 1. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

ขณะนี้สมาชิกพนักงานสามารถเข้าสู่ระบบผู้ดูและระบบ Shopify ได้โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของพวกเขาเอง อีกทั้งพวกเขายังสามารถแก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้

สร้างพนักงานสำหรับระบบขายหน้าร้านเท่านั้น

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ คุณจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับ POS เท่านั้นได้จาก Shopify admin นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมสิทธิ์อนุญาตของตนในแอป POS ได้โดยการกำหนดบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ไปที่ส่วนช่องทางการขาย แล้วคลิกที่ระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

 2. คลิกที่เพิ่มพนักงาน

 3. ป้อนข้อมูลติดต่อของพนักงาน

 4. เลือกบทบาทของ POS ที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พนักงาน

 5. ใต้ส่วนพิน ให้คลิกสร้างพินใหม่เพื่อกำหนดพินที่ไม่ซ้ำกันให้แก่พนักงานของคุณ สมาชิกที่เป็นพนักงานจะใช้พินนี้ในการเข้าถึงแอป Shopify POS

 6. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี