การเปลี่ยนสมาร์ทกริดของ Shopify POS

หน้าจอหลักบนแอป Shopify POS มีสมาร์ทกริดที่ประกอบด้วยชุดของไทล์ที่กำหนดค่าได้ซึ่งแสดงแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มไทล์ที่เป็นตัวแทนของสินค้า คอลเลกชัน แอปจากภายนอก หรือฟีเจอร์ที่มีการเข้าถึงบ่อยได้ หากแอปจากภายนอกมีหลายฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไทล์ดำเนินการฟังก์ชันใด

คุณสามารถเพิ่มหน้า จัดกลุ่มไทล์ลงในหน้าเหล่านี้ รวมถึงเปลี่ยนลำดับของไทล์ในแต่ละหน้าได้

การเปลี่ยนสมาร์ทกริดจากแอป Shopify POS

คุณสามารถแก้ไขสมาร์ทกริดได้จากแอป Shopify POS การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับสมาร์ทกริดจากแอป POS จะนำไปใช้กับที่ตั้ง POS ที่เข้าสู่ระบบแอปเท่านั้น

หากต้องการเพิ่มไทล์ คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน POS ที่มีสิทธิ์อนุญาตในการปรับแต่งสมาร์ทกริด

เพิ่มไทล์

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ เพิ่มไทล์ ภายในกริด
 2. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยังหน้าแรกจากรายการที่มีอยู่
 3. เพิ่มไทล์อื่นๆ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

ลบไทล์

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ไทล์ค้างไว้จนกว่าจะไทล์จะเริ่มสั่น
 2. แตะ x ที่มุมของไทล์ จากนั้นแตะลบออก
 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

แก้ไขไทล์

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ไทล์ค้างไว้จนกว่าจะไทล์จะเริ่มสั่น
 2. แตะ ... ที่มุมของไทล์จากนั้นเลือกสี (เหลือง เขียว ฟ้า หรือส้ม)
 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

การสร้างเลย์เอาต์สมาร์ทกริดสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้ง POS

คุณสามารถสร้างและจัดการเลย์เอาต์สมาร์ทกริดหลายรายการในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้หลายตำแหน่งที่ตั้ง POS มีเลย์เอาต์สมาร์ทกริดเดียวกัน และต้องการประหยัดเวลาในการปรับแต่งสมาร์ทกริดของแต่ละตำแหน่งที่ตั้งด้วยตนเองจากแอป Shopify POS คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเลย์เอาต์สมาร์ทกริดหลายรายการได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริด จากนั้นกําหนดเลย์เอาต์แต่ละรายการไปยังตำแหน่งที่ตั้ง POS ได้

คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์สมาร์ทกริดแต่ละรายการด้วยเครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริดได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือลบหน้าไทล์ออก
 • เพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือลบไทล์ออกจากหน้าไทล์
 • สลับไปมาระหว่างการดูตัวอย่างแอป Shopify POS ในมุมมองแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
 • สลับไปมาระหว่างการดูตัวอย่างแอป Shopify POS ในโหมดสีเข้มหรือโหมดสว่าง

ระบบจะกำหนดให้เลย์เอาต์สมาร์ทกริดเป็นเลย์เอาต์เริ่มต้น และจะนำไปใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง POS ใหม่และตำแหน่งที่ตั้ง POS ทั้งหมดเมื่อเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ถูกลบออก คุณสามารถเปลี่ยนเลย์เอาต์ที่เป็นเลย์เอาต์เริ่มต้นได้ตลอดเวลา

หากต้องการดู สร้าง และปรับแต่งเลย์เอาต์สมาร์ทกริดในส่วนผู้ดูแล Shopify พนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าถึงส่วนผู้ดูแลต้องไปที่ สินค้า > ดู แล้วไปที่ การตั้งค่าร้านค้า > สิทธิ์อนุญาตของพนักงานตามตำแหน่งที่ตั้ง นอกจากนี้ พนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตส่วนลดด้วยจึงจะสามารถดูและสร้างไทล์สมาร์ทกริดส่วนลดได้ พนักงาน POS และบทบาทของ POS ต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการปรับแต่งสมาร์ทกริดเพื่อแก้ไขเลย์เอาต์สมาร์ทกริดจากแอป Shopify POS

ค้นหาเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

คุณสามารถเข้าถึงรายการเลย์เอาต์สมาร์ทกริดได้จากการตั้งค่าช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ Point of Sale > การตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไป ให้คลิก “สมาร์ทกริด
 3. ใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาเลย์เอาต์สมาร์ทกริดตามคำสำคัญในชื่อสมาร์ทกริดหรือตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่ได้รับมอบหมาย

สร้างเลย์เอาต์สมาร์ทกริดใหม่

คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์สมาร์ทกริดใหม่ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ Point of Sale > การตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไป ให้คลิก “สมาร์ทกริด
 3. คลิก “สร้างใหม่
 4. ในส่วนตัวอย่าง ให้คลิกปรับแต่งเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริด
 5. ปรับแต่งหน้าไทล์สมาร์ทกริดด้วยวิธีต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังสมาร์ทกริด ให้คลิก ⊕ เพิ่มหน้าไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงหน้าไทล์ใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์แล้วลากหน้าขึ้นหรือลงในรายการหน้าไทล์
  • หากต้องการลบหน้าไทล์ ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์
 6. ปรับแต่งไทล์สมาร์ทกริดของคุณตามกรณีดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มไทล์ไปยังหน้า ให้คลิก ⊕ เพิ่มไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงไทล์ที่อยู่ในหน้าใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากไทล์แล้วลากไทล์ขึ้นหรือลงในรายการไทล์
  • หากต้องการเปลี่ยนสีของไทล์ ให้คลิกที่ชื่อไทล์ จากนั้นเลือกสีในเมนูสี
  • หากต้องการลบไทล์ในหน้า ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากไทล์
 7. คลิกใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกออกเพื่อปิดเครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริด

 8. ในส่วนชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

 9. ตัวเลือกเสริม: เลือกตัวเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้เลย์เอาต์เป็นสมาร์ทกริดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งใหม่ทั้งหมดที่ไม่มีเลย์เอาต์สมาร์ทกริดกำหนดไว้

 10. ตัวเลือกเสริม: กําหนดเลย์เอาต์ใหม่ให้กับตำแหน่งที่ตั้ง POS บางแห่งด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก แก้ไข
  2. จากกล่องโต้ตอบแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่คุณต้องการใช้เลย์เอาต์ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ในรายการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
  3. คลิกที่เสร็จสิ้น
 11. คลิกบันทึก

 12. หากคุณได้เปลี่ยนเลย์เอาต์สมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม ระบบจะแจ้งให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับตัวเลือกเลย์เอาต์ของแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง

ระบบอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้แอป Shopify POS แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับสมาร์ทกริด

แก้ไขเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

คุณสามารถแก้ไขเลย์เอาต์สมาร์ทกริดจากส่วนผู้ดูแล Shopify บนอุปกรณ์เดสก์ท็อป หรือจากแอป Shopify POS บนอุปกรณ์มือถือได้

หากคุณใช้แอป Shopify POS เพื่อแก้ไขสมาร์ทกริด ระบบจะแชร์เลย์เอาต์สมาร์ทกริดในหลายตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นสมาร์ทกริดเวอร์ชันแก้ไขจะแสดงในรายการสมาร์ทกริดเป็นสำเนาใหม่ของเลย์เอาต์ที่กำหนดเดิม และจะใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่คุณแก้ไขสมาร์ทกริดเท่านั้น วิธีนี้จะทำให้การแก้ไขที่พนักงาน POS ดำเนินการกับสมาร์ทกริดไม่แทนที่เลย์เอาต์สมาร์ทกริดในตำแหน่งที่ตั้ง POS อื่นๆ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ Point of Sale > การตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไป ให้คลิก “สมาร์ทกริด
 3. คลิกที่ชื่อเลย์เอาต์สมาร์ทกริดที่คุณต้องการแก้ไข
 4. ปรับแต่งหน้าไทล์สมาร์ทกริดด้วยวิธีต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังสมาร์ทกริด ให้คลิก ⊕ เพิ่มหน้าไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงหน้าไทล์ใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์แล้วลากหน้าขึ้นหรือลงในรายการหน้าไทล์
  • หากต้องการลบหน้าไทล์ ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์
 5. ปรับแต่งไทล์สมาร์ทกริดของคุณตามกรณีดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มไทล์ไปยังหน้า ให้คลิก ⊕ เพิ่มไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงไทล์ที่อยู่ในหน้าใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากไทล์แล้วลากไทล์ขึ้นหรือลงในรายการไทล์
  • หากต้องการเปลี่ยนสีของไทล์ ให้คลิกที่ชื่อไทล์ จากนั้นเลือกสีในเมนูสี
  • หากต้องการลบไทล์ในหน้า ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากไทล์
 6. คลิกใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกออกเพื่อปิดเครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริด

 7. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

 8. ตัวเลือกเสริม: เลือกตัวเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้เลย์เอาต์เป็นสมาร์ทกริดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งใหม่ทั้งหมดที่ไม่มีเลย์เอาต์สมาร์ทกริดกำหนดไว้

 9. ตัวเลือกเสริม: กําหนดเลย์เอาต์ใหม่ให้กับตำแหน่งที่ตั้ง POS บางแห่งด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก แก้ไข
  2. จากกล่องโต้ตอบแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่คุณต้องการใช้เลย์เอาต์ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ในรายการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
  3. คลิกที่เสร็จสิ้น
 10. คลิกบันทึก

 11. หากคุณได้เปลี่ยนเลย์เอาต์สมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม ระบบจะแจ้งให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับตัวเลือกเลย์เอาต์ของแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง

ระบบอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้แอป Shopify POS แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับสมาร์ทกริด

ทำซ้ำเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

คุณสามารถทำซ้ำเลย์เอาต์สมาร์ทกริดที่มีอยู่ได้เมื่อคุณต้องการใช้เลย์เอาต์ที่มีอยู่เป็นเทมเพลต เลย์เอาต์ที่ทำซ้ำจะไม่คัดลอกตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายจากเลย์เอาต์เดิม ดังนั้นคุณต้องมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งไปยังเลย์เอาต์ที่คัดลอกด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ Point of Sale > การตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกที่สมาร์ทกริด
 3. คลิกที่ชื่อของเลย์เอาต์สมาร์ทกริดที่คุณต้องการทำซ้ำ
 4. คลิกที่ทำซ้ำ
 5. ปรับแต่งหน้าไทล์สมาร์ทกริดด้วยวิธีต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังสมาร์ทกริด ให้คลิก ⊕ เพิ่มหน้าไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงหน้าไทล์ใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์แล้วลากหน้าขึ้นหรือลงในรายการหน้าไทล์
  • หากต้องการลบหน้าไทล์ ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากชื่อหน้าไทล์
 6. ปรับแต่งไทล์สมาร์ทกริดของคุณตามกรณีดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มไทล์ไปยังหน้า ให้คลิก ⊕ เพิ่มไทล์
  • หากต้องการจัดเรียงไทล์ที่อยู่ในหน้าใหม่ ให้คลิก ที่อยู่ถัดจากไทล์แล้วลากไทล์ขึ้นหรือลงในรายการไทล์
  • หากต้องการเปลี่ยนสีของไทล์ ให้คลิกที่ชื่อไทล์ จากนั้นเลือกสีในเมนูสี
  • หากต้องการลบไทล์ในหน้า ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากไทล์
 7. คลิกใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกออกเพื่อปิดเครื่องมือแก้ไขสมาร์ทกริด

 8. ในส่วนชื่อ ให้กรอกชื่อใหม่สำหรับเลย์เอาต์สมาร์ทกริดของคุณ

 9. ตัวเลือกเสริม: เลือกตัวเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้เลย์เอาต์เป็นสมาร์ทกริดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งใหม่ทั้งหมดที่ไม่มีเลย์เอาต์สมาร์ทกริดกำหนดไว้

 10. ตัวเลือกเสริม: กําหนดเลย์เอาต์ใหม่ให้กับตำแหน่งที่ตั้ง POS บางแห่งด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก แก้ไข
  2. จากกล่องโต้ตอบแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่คุณต้องการใช้เลย์เอาต์ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS ในรายการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
  3. คลิกที่เสร็จสิ้น
 11. คลิกบันทึก

 12. หากคุณได้เปลี่ยนเลย์เอาต์สมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม ระบบจะแจ้งให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับตัวเลือกเลย์เอาต์ของแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง

ระบบอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้แอป Shopify POS แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับสมาร์ทกริด

ลบเลย์เอาต์สมาร์ทกริด

คุณสามารถลบเลย์เอาต์สมาร์ทกริดที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปได้ โดยในขณะนี้ ตำแหน่งที่ตั้งทุกแห่งที่ใช้เลย์เอาต์ที่ถูกลบจะเปลี่ยนกลับไปใช้เลย์เอาต์เริ่มต้น ไม่สามารถลบเลย์เอาต์เริ่มต้นได้

การลบเลย์เอาต์สมาร์ทกริดไม่สามารถเลิกทําได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ Point of Sale > การตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไป ให้คลิก “สมาร์ทกริด
 3. คลิกที่ชื่อเลย์เอาต์สมาร์ทกริดที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกที่ลบ
 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกลบสมาร์ทกริด

ระบบอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้แอป Shopify POS แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับสมาร์ทกริด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี