มุมมองอุปกรณ์

มุมมองอุปกรณ์

มุมมองอุปกรณ์เป็นแดชบอร์ดเว็บในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ POS Go ทั่วทุกสถานที่

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้มุมมองอุปกรณ์ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

การใช้มุมมองอุปกรณ์

จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน > อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงมุมมองอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์คือแดชบอร์ดหลักของมุมมองอุปกรณ์ และมีข้อมูลคีย์ทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ POS Go ทั้งหมด

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
ชื่ออุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ที่กําหนดค่าได้ ที่จับที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
สถานะ สื่อสารว่าอุปกรณ์ดังกล่าวส่งการอัปเดตในช่วง 10 นาทีที่ผ่านมาหรือไม่ สถานะถูกตั้งเป็นออฟไลน์ หลังจากที่อุปกรณ์พลาดรอบการอัปเดต 2-5 นาที
เช็คอินครั้งล่าสุด วันที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด สามารถดูวันที่ที่แน่นอนได้ในหน้ารายละเอียดอุปกรณ์
ตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งค่าบนอุปกรณ์ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าในที่ที่อุปกรณ์ดําเนินการ
เครือข่าย Wi-Fi SSID (ชื่อ) ของเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย

ค้นหาและกรองรายการอุปกรณ์

คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้โดยการป้อนชื่ออุปกรณ์หรือหมายเลขลลงในช่องค้นหา นอกจากนี้ คุณสามารถกรองรายการอุปกรณ์ตามสถานะ (ตัวอย่างเช่น ออนไลน์) ตาม ตำแหน่งที่ตั้ง หรือทั้งสองอย่างได้

ตัวอย่างด้านล่างคือการกรองรายการอุปกรณ์เพื่อแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ออนไลน์ และอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาเจาะจงได้

ดูรายละเอียดอุปกรณ์

อุปกรณ์ทั้งหมดมีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานโดยการเลือกแถวอุปกรณ์ใดแถวหนึ่งในตารางอุปกรณ์

ข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดที่ส่งจากอุปกรณ์ POS Go

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
บัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบแอป POS
ผู้ใช้ปัจจุบัน ชื่อจริงและนามสกุลของพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ครั้งล่าสุด โดยกําหนดจากพินพนักงานที่ส่งครั้งล่าสุด
หมายเลขลำดับประจำสินค้า หมายเลขลอุปกรณ์
หมายเลขโมเดล หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์
แบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่รู้จักล่าสุด
แหล่งจ่ายไฟ บ่งชี้ว่าแสดงถึงแหล่งที่มาของแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จเป็นอุปกรณ์แบบมีสาย
เครือข่าย Wifi SSID (ชื่อ) ของเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วย
ตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งค่าบนอุปกรณ์ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าในที่ที่อุปกรณ์ดําเนินการ
เครื่องพิมพ์ ที่อยู่จริงและรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS Go

เวอร์ชันของอุปกรณ์

ข้อมูลแยกย่อยของเวอร์ชันแอปและเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ POS Go

ข้อมูลและอธิบายอุปกรณ์
ข้อมูล คำอธิบาย
เบราว์เซอร์ เวอร์ชันของแอปและสร้าง
Customer View เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ไฟล์ Vault เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ธีมมลาง เวอร์ชันของแอปและสร้าง
การตั้งค่า เวอร์ชันของแอปและสร้าง
POS เวอร์ชันของแอปและสร้าง
ROM อ่านเฉพาะเวอร์ชันหน่วยความจํา
เฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี