เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

หมายเลขรุ่น: TSP143IIIW WiFi

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 12.2 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 5.0 (Lollipop) หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100IIIW Wifi

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III Wifi มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

ซื้อกระดาษพิมพ์

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ที่มีขนาดดังต่อไปนี้จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้:

 • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
 • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Wifi ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

การติดตั้งและการตั้งค่า

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wifi อื่นไว้แล้ว ให้เตรียมใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

 3. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม แล้วแตะการตั้งค่า

 4. แตะที่ ติดตั้งฮาร์ดแวร์

 5. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Wi-Fi

 6. แตะอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง

 7. แตะเพื่ออนุญาตให้ Shopify POS ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเครื่องพิมพ์อยู่แล้วแตะที่ขั้นตอนถัดไป

 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์แล้วแตะที่ขั้นตอนถัดไป

 10. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของ iPad ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 11. เมื่อ Shopify POS พบเครื่องพิมพ์แล้ว ให้แตะที่กรอกรายละเอียด Wi-Fi ให้ครบถ้วน

 12. แตะที่เลือกเพื่อเลือกประเภทความปลอดภัยของเครือข่ายที่เครือข่าย Wi-Fi ของคุณใช้งานอยู่ จากนั้นแตะบันทึก

 13. ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น

 14. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หมายเหตุ: เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Star Micronics เพื่อขอความช่วยเหลือ

เตรียมใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wifi ใหม่ คุณจำเป็นต้องเตรียมใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณเตรียมใช้งานเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าจะแปลงกลับเป็นค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าที่ใช้งานอยู่ใหม่ เช่น การตั้งค่าแบบไร้สายและรหัสผ่าน

ขั้นตอน:

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. กดปุ่ม RST ค้างไว้ขณะที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์

 3. กดปุ่ม RST ไว้จนกว่าเครื่องพิมพ์จะรีเซ็ตสองครั้ง เมื่ออุปกรณ์รีเซ็ต จะมีเสียงการดำเนินการภายใน

 4. ปิดเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ TSP100IIIW ของคุณหยุดทำงาน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ wi-fi ของเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง

 2. ตรวจสอบดูว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

 3. ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ปรากฏบนหน้าจอฮาร์ดแวร์ในแอป Shopify POS หรือไม่ หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออย่างไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่แสดงเครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนหน้าจอการตั้งค่า หรือไม่อย่างนั้นก็จะปรากฏสถานะเป็น "เลิกเชื่อมต่อแล้ว"

 4. ลองปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ ซึ่งจะเป็นการรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และมักจะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เครื่องพิมพ์มี

 5. หากต้องการตรวจแก้จุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ จากนั้นให้เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้งขณะที่ยังคงกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลเฟิร์มแวร์ออกมาแล้วจึงค่อยปล่อยปุ่มฟีด เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารที่พิมพ์ออกมาเพื่อดูว่าปัญหาดังต่อไปนี้ตรงกับข้อความที่แสดงหรือไม่:

- ที่อยู่ IP ใต้ "สถานะพารามิเตอร์ IP ปัจจุบัน" แสดงเลขศูนย์

อย่างแรกสุดคือให้ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอ 5 วินาทีแล้วเปิดใหม่และลองดำเนินการตรวจแก้จุดบกพร่องอีกครั้ง

หากยังไม่ได้ผล ให้ยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเสียบปลั๊กอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

สุดท้ายหากไม่มีวิธีแก้ปัญหาด้านบนวิธีใดใช้ได้ผล ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เนื่องจากอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

 • ฉันเห็นข้อความ "ไม่มีการเชื่อมต่อกับโฮสต์"

  โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเราเตอร์ไร้สายของคุณ

  หมายเหตุ: เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Star Micronics เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษ เสร็จแล้วจึงปิดฝา ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดควรหายไปและตัวบ่งชี้พร้อมใช้งานควรแสดงขึ้นมา

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามที่จะทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ก็อย่าลืมใช้ตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100IIIW (Wifi) หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี