เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIIW (WiFi)

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • แอป Shopify POS
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 15 ขึ้นไป, iPhone ที่ใช้งาน iOS 15 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP143IIIW WiFi

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIIW WiFi มีจำหน่ายในร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

ซื้อกระดาษพิมพ์

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ที่มีขนาดดังต่อไปนี้จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้:

 • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
 • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบเครื่องพิมพ์ Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

การติดตั้งและการตั้งค่า

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณได้ตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wi-Fi อื่นไว้แล้ว ให้เริ่มใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ POS ของคุณอยู่ในเครือข่าย 2.4 GHz เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะเครือข่าย 2.4 GHz เท่านั้น
 3. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 4. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Star Micronics > Wi-Fi
 5. แตะอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง
 6. แตะเพื่ออนุญาตให้ Shopify POS ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเครื่องพิมพ์อยู่แล้วแตะที่ขั้นตอนถัดไป
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์แล้วแตะที่ขั้นตอนถัดไป
 9. ในการตั้งค่า WiFi ของ iPad ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 10. กลับไปยังแอป Shopify POS แล้วกลับเข้าสู่ระบบแอปอีกครั้ง เมื่อ Shopify POS พบเครื่องพิมพ์แล้ว ให้แตะที่ “กรอกรายละเอียด Wi-Fi ให้ครบถ้วน” หากระบบไม่แสดงตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องทําซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 11
 11. แตะที่เลือกเพื่อเลือกประเภทความปลอดภัยของเครือข่ายที่เครือข่าย WiFi ของคุณใช้งานอยู่ จากนั้นแตะบันทึก
 12. ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย WiFi ของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น
 13. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หมายเหตุ: เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Star Micronics เพื่อขอความช่วยเหลือ

เตรียมใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่ คุณจำเป็นต้องเริ่มใช้งานการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณเตรียมใช้งานเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าจะแปลงกลับเป็นค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าที่ใช้งานอยู่ใหม่ เช่น การตั้งค่าแบบไร้สายและรหัสผ่าน

ขั้นตอน:

 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. กดปุ่ม RST ค้างไว้ในขณะที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์
 3. กดปุ่ม RST ไว้จนกว่าเครื่องพิมพ์จะรีเซ็ตสองครั้ง เมื่ออุปกรณ์รีเซ็ต จะมีเสียงการดำเนินการภายใน
 4. ปิดเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ TSP143IIIW ของคุณหยุดทำงาน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ
 3. ยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงบนหน้าจอฮาร์ดแวร์ในแอป Shopify POS หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่แสดงเครื่องพิมพ์บนหน้าจอการตั้งค่า หรือเครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะเป็น “ไม่ได้เชื่อมต่อ”
 4. ลองปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ ซึ่งจะเป็นการรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และมักจะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เครื่องพิมพ์มี
 5. หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ให้แก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ดังนี้
  1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม “ป้อนกระดาษ” ค้างไว้ และในเวลาเดียวกัน ให้เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง โดยที่ยังกดปุ่ม “ป้อนกระดาษ” ค้างไว้
  2. ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลเฟิร์มแวร์จากนั้นปล่อยปุ่มป้อนกระดาษ โดยเครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงดำเนินการพิมพ์ข้อมูลวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ตรงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏ:
  3. ที่อยู่ IP ใต้ “สถานะพารามิเตอร์ IP ปัจจุบัน” จะแสดงเลขศูนย์: อันดับแรกให้ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอ 5 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ลองดำเนินการตรวจแก้จุดบกพร่องอีกครั้ง หากยังไม่ได้ผล ให้ยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเสียบปลั๊กและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว สุดท้ายนี้ หากไม่มีวิธีแก้ปัญหามาข้างต้นวิธีใดใช้ได้ผล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ โดยอาจเกิดปัญหาในการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของคุณ
  4. ฉันเห็นข้อความ “ไม่มีการเชื่อมต่อกับโฮสต์” โดยปกติแล้วปัญหานี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเราเตอร์ไร้สายของคุณ

หมายเหตุ: เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Star Micronics เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษ เสร็จแล้วจึงปิดฝา ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดควรหายไปและตัวบ่งชี้พร้อมใช้งานควรแสดงขึ้นมา

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามที่จะทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ก็อย่าลืมใช้ตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100IIIW (Wifi) หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี