เปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS โฉมใหม่และตัดสินใจว่าคุณต้องการเปลี่ยนไปใช้งานหรือไม่

การเปลี่ยนการใช้งานจะแยกกันต่างหากในอุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่อง หลังจากที่คุณเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่แล้วคุณต้องซิงค์การตั้งค่าบางส่วนจาก Shopify POS ของคุณ และฝึกอบรมพนักงานของคุณในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ในแอปตัวใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ POS Classic ได้ทุกเมื่อ

เปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่ได้ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ใช้ Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ iPad
 • คุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้หรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ

การเปลี่ยนแอปจะแยกกันต่างหากในอุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่อง หากคุณต้องการเปลี่ยนการใช้งานทั่วทั้งระบบ Shopify POS ของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนแอปบนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่ หลังจากที่คุณเปลี่ยนแอปแล้ว ระบบจะปิดแอป POS Classic ทั้งหมดที่เปิดไว้ และเมื่อคุณเปิดแอป Shopify POS โฉมใหม่ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าแอป POS Classic ให้แตะที่ร้านค้า
 2. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS โฉมใหม่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปใหม่
 3. แตะที่ลองใช้ Shopify POS โฉมใหม่
 4. แตะที่เปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่ จากนั้นระบบจะปิดแอป POS Classic ที่เปิดอยู่
 5. แตะที่ไอคอน Shopify POS โฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อเปิดแอปดังกล่าว

การซิงค์แอป POS Classic กับแอป Shopify POS โฉมใหม่

การเปลี่ยนการใช้งานจะแยกกันต่างหากในอุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่อง หลังจากเปลี่ยนการใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ในแอป POS Classic ของคุณจะซิงค์กับ Shopify POS โฉมใหม่บนอุปกรณ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ โดยก่อนที่จะใช้งาน Shopify POS โฉมใหม่ คุณจะต้องอัปเดตหรือตรวจสอบความถูกต้องของส่วนดังต่อไปนี้ก่อน

การกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการให้ระบบทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อปลีกว่าจัดส่งแล้วโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องอัปเดตการกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

การตั้งค่าล็อกหน้าจออัตโนมัติ

การตั้งค่าล็อกหน้าจออัตโนมัติของคุณจะไม่ซิงค์เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่ คุณจะต้องแก้ไขการตั้งค่าล็อกหน้าจออัตโนมัติของคุณเองหลังจากเปลี่ยนแอป

สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

หลังจากเปลี่ยนแอป แอป Shopify POS โฉมใหม่จะได้รับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในแอป POS Classic ที่อยู่บนอุปกรณ์เดียวกัน หลังจากที่คุณเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่แล้ว คุณจะสามารถแก้ไขบทบาทและสิทธิ์อนุญาตของพนักงานเพื่อให้การกำหนดบทบาทดังกล่าวส่งผลกับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

บทบาทพนักงานของ Shopify POS จะส่งผลเฉพาะกับ Shopify POS โฉมใหม่เท่านั้น โดยบทบาทและสิทธิ์อนุญาตที่มอบหมายใน Shopify POS โฉมใหม่จะไม่ซิงค์กับ POS Classic

ประเภทการชำระเงินภายนอก

เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ Shopify POS โฉมใหม่ วิธีการชำระเงินภายนอกจะถูกรวบรวมไว้ที่ประเภทการชำระเงินที่กำหนดเองเป็นเทอร์มินัลภายนอก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเทอร์มินัลภายนอกสำหรับบัตร Visa ระบบจะรวบรวมวิธีการชำระเงินไว้ในรายการเทอร์มินัลภายนอก - Visa โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เพิ่ม และลบประเภทการชำระเงินที่กำหนดเองได้

ซึ่งการชำระเงินประเภทอื่นๆ จะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแอป

ช่วงดำเนินธุรกรรมและการติดตามเงินสด

หากคุณเปิดใช้งานช่วงดำเนินธุรกรรม ระบบจะซิงค์ข้อมูลประวัติช่วงดำเนินธุรกรรมในอดีตของคุณกับ Shopify POS โฉมใหม่โดยอัตโนมัติ

การติดตามเงินสดรายการใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจากแอป Shopify POS เวอร์ชันหนึ่งจะไม่ซิงค์กับเวอร์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดตามเงินสดจากแอป Shopify POS โฉมใหม่จะไม่ซิงค์กับแอป POS Classic

คุณต้องปิดช่วงดำเนินธุรกรรมทุกรายการก่อนเปลี่ยนการใช้งานระหว่างแอป Shopify POS โฉมใหม่หรือ POS Classic

เปลี่ยนกลับไปยังระบบ POS Classic

คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ POS Classic ได้ทุกเมื่อ แต่การตั้งค่า Shopify POS บางส่วนจะไม่ซิงค์เมื่อคุณเปลี่ยนการใช้งานไปมาระหว่างแอป Shopify POS หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การซิงค์ POS Classic กับ Shopify POS โฉมใหม่

การเปลี่ยนแอปจะแยกกันต่างหากใน Shopify POS แต่ละเครื่อง หากคุณต้องการเปลี่ยนทั่วทั้งระบบ Shopify POS ให้กลับไปใช้ POS Classic คุณจะต้องเปลี่ยนแอปบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง หลังจากที่คุณเปลี่ยนแอปแล้ว ระบบจะปิดแอป Shopify POS โฉมใหม่บนเครื่องที่คุณกำลังใช้งานทันที และเมื่อเมื่อคุณเปิดแอป POS Classic ขึ้นมา คุณจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify POS ใหม่ทั้งหมดให้แตะแล้วแตะที่ฝ่ายช่วยเหลือ
 2. เลื่อนลงแล้วแตะที่เปลี่ยนกลับไปใช้ POS Classic
 3. เลือกสาเหตุที่คุณเปลี่ยนกลับไปใช้ POS Classic
 4. ไม่บังคับ:

  1. แตะความคิดเห็นและเขียนหมายเหตุเพื่อให้ Shopify ทราบว่าทำไมคุณจึงเปลี่ยนแอป
  2. แตะที่บันทึก
 5. แตะที่เปลี่ยนกลับไปใช้ POS Classic

 6. แตะตกลง

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งาน Shopify POS โฉมใหม่หรือรุ่น Classic อยู่

สังเกตเลย์เอาต์และหน้าตาของแอปเพื่อดูว่าคุณกำลังใช้งาน Shopify POS โฉมใหม่หรือ POS Classic

POS Classic:

 • สีพื้นหลังของแอป POS Classic คือสีขาวและสีเทาอ่อน
 • ด้านล่างของแอปดังกล่าวมีเมนูที่มีปุ่มหลายปุ่มไม่ว่าจะเป็น การชำระเงิน คำสั่งซื้อ ลูกค้า และร้านค้า

Shopify POS โฉมใหม่:

 • สีพื้นหลังของแอป Shopify POS โฉมใหม่โดยปกติแล้วจะเป็นสีเทาเข้มและดำ หรือที่ยังเรียกว่าโหมดสีเข้ม
 • Shopify POS โฉมใหม่จะมีเมนูรูปแฮมเบอร์เกอร์ () ที่มุมด้านล่างของแอป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี