การใช้โปรไฟล์ลูกค้าใน Shopify POS

ด้วย Shopify POS คุณสามารถสร้างโปรไฟล์สำหรับลูกค้าของคุณเพื่อบันทึกชื่อและรายละเอียดการติดต่อของพวกเขาได้ การบันทึกรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการส่งใบเสร็จทางอีเมล และสำหรับการขยายฐานลูกค้าของคุณสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจใช้งานShopify POS โฉมใหม่อยู่

สร้างโปรไฟล์ลูกค้า

หากลูกค้าไม่เคยซื้อสินค้าจากคุณมาก่อน คุณจะสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับพวกเขาได้

โปรไฟล์ลูกค้าอาจมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเหตุ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • ลูกค้าต้องการรับข้อมูลทางการตลาดหรือไม่
 • ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. แตะที่ปุ่ม +

 3. ป้อนรายละเอียดของลูกค้า อย่างน้อยคุณต้องป้อนชื่อสำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

 4. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า ให้ปิดเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า:

  ปุ่มเพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 5. แตะที่บันทึก

ค้นหาลูกค้าที่มีอยู่

คุณสามารถค้นหาลูกค้าที่มีอยู่ตามชื่อหรืออีเมลได้ แตะที่ลูกค้าเพื่อดูโปรไฟล์ของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. แตะที่ไอคอนการค้นหาแล้วป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้าลงในกล่องค้นหา:

  ค้นหาไอคอนลูกค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 3. แตะที่ชื่อของลูกค้าในผลลัพธ์การค้นหา

แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในโปรไฟล์ของพวกเขาได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. เลือกลูกค้าที่มีอยู่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะที่ชื่อของลูกค้าในรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ - แตะที่ไอคอนค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าที่มีอยู่

 1. หลังจากที่คุณได้เลือกลูกค้าแล้ว ให้แตะที่แก้ไข

 2. แก้ไขข้อมูลลูกค้าในหน้าจอแก้ไขลูกค้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และการกำหนดลักษณะได้

 3. แตะที่บันทึก

  แก้ไขลูกค้าและบันทึก — Shopify POS สำหรับ iPad

เพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า

Shopify POS จะบันทึกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอื่น คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เลือกลูกค้า:

  ปุ่มเลือกลูกค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. หากเป็นลูกค้าใหม่ ให้แตะที่ปุ่ม +

  หากเป็นลูกค้าที่มีอยู่ ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้าลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะที่ชื่อของพวกเขาในผลลัพธ์การค้นหา

ลบลูกค้าจากตะกร้าสินค้า

คุณสามารถลบรายละเอียดของลูกค้าออกจากคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

 • ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้ปัดชื่อของลูกค้าไปทางซ้าย:
  ลบลูกค้าจากตะกร้าสินค้า

สร้างโปรไฟล์ลูกค้า

หากลูกค้าไม่เคยซื้อสินค้าจากคุณมาก่อน คุณจะสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับพวกเขาได้

โปรไฟล์ลูกค้าประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเหตุ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • ลูกค้าต้องการรับข้อมูลทางการตลาดหรือไม่
 • ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. แตะที่ปุ่ม +

 3. ป้อนรายละเอียดของลูกค้า อย่างน้อยคุณต้องป้อนชื่อสำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

 4. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า ให้ปิดเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า:

  ปุ่มเพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

 5. แตะที่บันทึก

ค้นหาลูกค้าที่มีอยู่

คุณสามารถค้นหาลูกค้าที่มีอยู่ตามชื่อหรืออีเมลได้ แตะที่ลูกค้าเพื่อดูโปรไฟล์ของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. แตะที่ไอคอนการค้นหาแล้วเริ่มป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้าลงในกล่องค้นหา:

  ค้นหาไอคอนลูกค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

 3. แตะที่ชื่อของลูกค้าในผลลัพธ์การค้นหา

แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในโปรไฟล์ของพวกเขาได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ลูกค้า

 2. เลือกลูกค้าที่มีอยู่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะที่ชื่อของลูกค้าในรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ - แตะที่ไอคอนค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าที่มีอยู่

 1. หลังจากที่คุณได้เลือกลูกค้าแล้ว ให้แตะที่แก้ไข

 2. แก้ไขข้อมูลลูกค้าในหน้าจอแก้ไขลูกค้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และการกำหนดลักษณะได้

 3. แตะที่บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  แก้ไขลูกค้าและบันทึก — Shopify POS สำหรับ iPhone

เพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า

Shopify POS จะบันทึกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอื่น คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เลือกลูกค้า:

  เลือกลูกค้าในหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

 2. หากเป็นลูกค้าใหม่ ให้แตะที่ปุ่ม + ในหน้าจอเลือกลูกค้า ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ลูกค้าใหม่จะเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าปัจจุบัน แต่คุณสามารถปิดใช้ตัวเลือกนี้ได้จากหน้าจอสร้างลูกค้า

หากเป็นลูกค้าที่มีอยู่ ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของลูกค้าลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะที่ชื่อของพวกเขาในผลลัพธ์การค้นหา

ลบลูกค้าจากตะกร้าสินค้า

คุณสามารถลบรายละเอียดของลูกค้าออกจากคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

 • ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้ปัดชื่อของลูกค้าไปทางซ้าย:
  หน้าจอตะกร้าสินค้าในระหว่างลบ รูด — Shopify POS สำหรับ iPhone

สร้างโปรไฟล์ลูกค้า

หากลูกค้าไม่เคยซื้อสินค้าจากคุณมาก่อน คุณจะสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับพวกเขาได้จากหน้าจอสินค้า ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ลูกค้าใหม่จะเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าปัจจุบัน แต่คุณสามารถปิดใช้ตัวเลือกนี้ได้จากหน้าจอสร้างลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม + จากนั้นแตะที่เพิ่มลูกค้า:

  ปุ่ม + (บวก) — Shopify POS สำหรับ Android

 2. ป้อนรายละเอียดของลูกค้า อย่างน้อยคุณต้องป้อนชื่อและอีเมลสำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

 3. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า ให้ปิดเพิ่มลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า

 4. แตะ

เชื่อมโยงลูกค้าที่มีอยู่กับตะกร้าสินค้า

Shopify POS จะบันทึกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าอื่น คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เพิ่มลูกค้า:

  ปุ่มเพิ่มลูกค้า — Shopify POS สำหรับ Android

 2. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะที่ชื่อของลูกค้าในรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ - ป้อนชื่อของลูกค้าในกล่องค้นหา จากนั้นแตะที่ชื่อของพวกเขาเมื่อปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

แก้ไขลูกค้าที่มีอยู่

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เพิ่มลูกค้า:

  เพิ่มลูกค้าไปยังหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

 2. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะที่ชื่อของลูกค้าในรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ - ป้อนชื่อของลูกค้าในกล่องค้นหา จากนั้นแตะที่ชื่อของพวกเขาเมื่อปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

 1. แตะที่ลูกค้าที่เพิ่มในหน้าจอตะกร้าสินค้า:

  เพิ่มลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้าแล้ว iPhone — Shopify POS สำหรับ Android

 2. แก้ไขข้อมูลลูกค้าในหน้าจอแก้ไขลูกค้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และการกำหนดลักษณะได้

 3. แตะ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  แก้ไขลูกค้าและบันทึก — Shopify POS สำหรับ Android

ลบรายละเอียดของลูกค้าออกจากตะกร้าสินค้า

หลังจากที่คุณเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าไปยังตะกร้าสินค้า คุณสามารถลบออกได้โดยแตะที่ x ข้างชื่อของลูกค้า:

ปุ่ม x ข้างชื่อลูกค้าในหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี