ฮาร์ดแวร์สำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ

Shopify POS - ฮาร์ดแวร์

Shopify จะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ในร้านค้าปลีก ซึ่งจะช่วยคุณดำเนินธุรกิจทั้งในโลกจริงและในโลกออนไลน์ คุณสามารถสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ที่รองรับ Shopify ได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

หากคุณใช้ฮาร์ดแวร์ของคุณเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์นั้นรองรับโดย Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี