เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

คุณสามารถใช้บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าเพื่อการชำระเงินและการจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้าปลีกที่ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่รองรับเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าให้กับสินค้าของคุณได้ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และคุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วย

เครื่องพิมพ์ Dymo ที่รองรับ

คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณใน Shopify Shopify รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าดังต่อไปนี้:

 • Dymo LabelWriter 450
 • Dymo LabelWriter Wireless Printer

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบไร้สายหรือใช้สายตามรุ่นที่คุณเลือก ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ที่ระบบกำหนดให้ติดตั้ง แม้คุณจะสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือก็ตาม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้ Retail Barcode Labels จากแอป Shopify บนมือถือที่ใช้งานบน iPad ได้ โปรดใช้แอป Dymo Connect ใน iPad เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่รองรับ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่ติดตั้งแล้ว เนื่องจากระบบจะไม่เชื่อมต่อกับ iPad โดยตรง

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ

โปรดปฏิบัติตามคู่มือฉบับย่อจากผู้ผลิตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ที่กำหนดสำหรับการพิมพ์ใบจ่าหน้า

คุณต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า:

 • แอป Retail Barcode Labels — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดอย่างง่ายภายใน Shopify
 • ซอฟต์แวร์ Dymo Label — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดซับซ้อน คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสำหรับการค้าปลีกจากแอป Shopify บนมือถือที่ใช้งานบน iPad ได้ โปรดใช้แอป Dymo Connect ใน iPad เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่รองรับ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่ติดตั้งแล้ว

ขนาดของบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์ของ Dymo

หากต้องการพิมพ์แถบป้ายบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เรารองรับ คุณจำเป็นต้องใช้แถบป้ายของแบรนด์ Dymo ในขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ขนาดเล็ก (1 นิ้ว x 1 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 6-8 หลัก
 • ขนาดกลาง (1 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 22 หลัก
 • ขนาดใหญ่ (1 1/8 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 40 หลัก
 • แบบผีเสื้อหรือแบบบาร์เบล (3/8 นิ้ว x 3/4 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 8 หลัก (ไม่มีให้บริการในสหราชอาณาจักร)

คุณอาจต้องใช้ตัวอักษรจำนวนน้อยลงหากใช้ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ เนื่องจากบางตัวอาจใช้พื้นที่มากกว่าตัวเลข

เพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของ Dymo

หมายเหตุ: คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าและเครื่องพิมพ์ของ Dymo ได้ที่ dymo.com

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คุณใช้เครื่องพิมพ์ Dymo LabelWriter 450 หรือ Dymo LabelWriter Wireless Printer หรือไม่ เฉพาะเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าดังกล่าวเท่านั้นที่ Shopify รองรับ
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสั่งพิมพ์
 3. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ คุณไม่สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณได้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อ Shopify ได้
 4. คุณกำลังใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับหรือไม่ เครื่องอาจจะพิมพ์ใบจ่าหน้าของคุณออกมาอย่างไม่ถูกต้อง เว้นแต่คุณจะใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับ และคุณเลือกขนาดของใบจ่าหน้าที่ถูกต้องแล้วในเทมเพลตบาร์โค้ด
 5. คุณได้กำหนดหมายเลขบาร์โค้ดสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณกำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าแล้วหรือยัง หากมีสินค้าใน Shopify ที่ไม่มีหมายเลขบาร์โค้ด ให้เพิ่มบาร์โค้ดก่อนพิมพ์ใบจ่าหน้า
 6. เครื่องพิมพ์หยุดทำงานชั่วคราวหรือไม่ ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้หยุดทำงานชั่วคราว และไม่มีงานพิมพ์ค้างอยู่ในคิว
 7. เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าเปล่าหรือไม่ คุณอาจจะต้องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ของคุณได้ในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานของผู้ผลิต
 8. สำหรับ Dymo LabelWriter Wireless Printer: คุณสังเกตเห็นไฟกะพริบที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์หรือไม่ หากมีไฟกะพริบ โปรดปฏิบัติตามคู่มือการแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

หมายเหตุ: คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าและเครื่องพิมพ์ของ Dymo ได้ที่ dymo.com

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี